Hanifler – Milleti İbrahime Hanifa – Yanlış mealler – Süfyaniler

İçimden geldi! “İbrahim milleti” ile ilgili ayetleri üşenmeden tek tek yazar mısınız. Canım arkadaşım Kur’an’ın “İNŞAALLAH” kadar büyük bir sırrıdır o. Sabıkun’un “ANAHTARI” Bizleri ŞEHİD EDECEK olan O ayetleri yazar mısınız?

<> Bakara/125: İbrahim de demişti ki: Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından Alllah’a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki: Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası.

Bunlar değil. Milleti İbrahiyme ve Haniyf diye ARAPÇA olarak geçiyor.

<> 4-Nisa/125: İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve hanif milleti İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost edinmiştir.

Sağol.

<> 60-Mumtehine/4: İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: “Biz sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir.” Şu kadar var ki, İbrahim babasına: “Andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez” demişti.

O ayette HANİF kelimesi de var ama YAZMIYORLAR.

<> 6-Enam/161: De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah’ı birleyen hanif milleti İbrahim’in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi.

 

Hanif milleti İbrahim. İşte bu üç kelimenin üçü de ARAPÇA değil, SANKRİTÇEDİR. Millet, İbrahim, Hanif, üçü de Arapça gramer bazındaki Kur’an’ın üç sankritçe kelimesidir. Bu SİZLERİN SABIKUN ANAHTARIDIR.

<> 2-Bakara/135: “Yahudi yahut Hiristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız.” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil. Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde, İbrahim milletinden olalım. O, şirke bulaşanlardan değildi.”

Sağol. Bu ayette de ismen HANİF var, fakat yazmıyorlar. Hanif lafını sevmiyorlar. Çünkü İmami Azam Ebu Hanife’den 5 bin yıl önce bir  H A N İ F  lafı var. Sinirleniyorlar. Bilseler ki İmam Hanefi adını İBRAHİM dininden aldığı için HANEFİ!!!! Bilmiyorlar hanifcandaşlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar.

Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. ÖĞ-REN-Mİ-YOR-LAR. Bilmiyorlar demiyorum Öğrenmiyorlar.

<> Öğrenmek istemiyorlar herhalde

<> De ki: Bİlenle bilmeyen bir olur mu

Ebu Cehiller Saltanatı sallanacaktır Veya imam Diyanetten maaş almayı terk edecektir ama TERK-E-DE-MEZ!

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 25/01/2002 (051/12)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 051 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

051-12-milleti-ibrahime-hanifa-ayetleri

Yorumlar