İblis – Secde

<> İblis’i de açar mısınız

İblis’i açarsam TAM bölünürüz. Çünkü o ABLUS/ALBUZ/ALBIZ/YILBIZ >>> TÜRKÇE bir kelimedir. (Kur’an’da bolca türkçe kelime var).

AL (alev) >>> NAR/ATEŞ/CİN anlamında. IL (il, el vb.) ise NUR/aydınlık anlamındadır. Mesela ILDUZ (Yıldız YIL+DIR+IZ ve keza YILDIRIM)! Yani beyaz ışık verene IL; kırmızı ışık verene (alev/nar olana) de ALbuz deniyor.

(Al basması, Al karısı, Albasan vb. bunlar hamilelere musallat olan Cin dişileri (cadı)… Türk folklorunda bunlar var. Lohusa humması >>> Albastı, kızamık veya loğusa şekeri denen törenlerden haberiniz vardır)…

Demedim mi bölünürüz diye… Daha İblis’in anlamına bile girmedim. (İblis ile ilgili ayetleri toplayıp yazınız bakalım) Şeytan değil; İBLİS geçen tüm ayetleri bulabilir misiniz? Şeytan ve İblis’in iki değişik formatını açıklayacağım.

<> Hicr-31: Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. – 32: Allah: “Ey iblis, sen neden secde edenlerle beraber olmadın?” dedi.

<> İsra-61: Yine unutma ki, bir vakit meleklere: ” Adem için secde edin!” demiştik; derhal secde ettiler, fakat iblis: “Ben, bir çamur halinde yarattığın kimseye hiç secde mi ederim!” dedi.

<> Bakara-34: Ve o vakit melaikeye «Adem için secde edin» dedik, derhal secde ettiler, ancak İblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten kafirlerden idi.

<> Kehf-50: Yine düşün o vakıt ki Melaikeye Adem için secde edin demiştik hemen secde ettiler, ancak İblis, Cinden idi de Rabbının emrinden çıktı, ya şimdi siz beni bırakıp da onu ve zürriyyetini kendinize evliyamı ittihaz ediyorsunuz onlar size öyle düşman iken? zalimler için ne fena bedel.

<> Taha-116: Ve düşün o vaktı ki: Melaikeye «Adem için secde edin» dedik, hemen secde ettiler, ancak İblis dayattı

<> Şuara-95: Ve bütün o iblis orduları.

<> Sebe-20: Yine andolsun ki, iblis onlar aleyhindeki tahminini gerçekten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.

<> Sad-74: Yalnız iblis kibirlenmek istedi ve kafirlerden oldu. – 75: Allah: “Ey iblis, o Benim iki elimle (kudretimle) yarattığıma secde etmene sana ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi bulunuyorsun?” dedi.

<> Araf-11: Hakikat sizi evvela halk ettik, sonra size suret verdik, sonra da Melaikeye dedik ki «Ademe secde edin» hemen secde ettiler, ancak İblis secde edenlerden olmadı.

ANA FİKİR NEDİR?

SECDE sözü geçtiğinde İBLİS deniyor, dikkat ettiniz mi?

Bir örnek verelim: “sizi evvela halk ettik” >>> OL DEDİK (eşya idiniz, cansızdınız), sonra size suret üfledik (Ruhumuzdan üfledik). Canlandınız.

Melaikeye dedik ki «Ademe secde edin» hemen secde ettiler, ancak İblis secde edenlerden olmadı“.

MELEKLER İÇİNDE İBLİS DE VAR.

Ne zaman İblis lakabını alıyor? MELEKLER İÇİNDE SECDE ETMEDİĞİ İÇİN!

SECDE NE DEMEK? Allah’tan başkasına SECDE edilir mi?

Hans von Aiberg, 15/08/2003 (171/12)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

nar-nur-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar