Karadelikler – Mikro ve makro evren – Anomali

<> Maddenin 5. hali plazma ile ilgisi var mı gölge maddenin?

(Hayır, beşinci hal fiziği FERMİON ailesindendir. BOZON ailesinden değildir. Yani gölge madde BOZON’lara endekslidir.)

Yine quantum tünel süreci ve kuantum köpüğü bizi tanıdık bir yere götürüyor: Karadeliklere… Bir karadelik demek GİRİŞ kapısı demektir. Bunun bir TÜNELİ (süper uzayın 11 boyutlu koridorları) ve çıkış ucunda bir AKDELİĞİ vardır ki, buna worm hole/corn hole demiştik.

Şimdi bu tünel sürecini isbat edelim: (Gizli ağırlıklar orada saklı olduğu için kanıtlayacağız.)

Demek ki HER iri YILDIZ (Fermion tipi quant) illa ki çöker ve KARADELİK olur. Her karadelik bir TÜNEL ile AKDELİK olan ucuna bağlanır ve buradan YUTULANI kusar.

Şimdi makro kozmos’dan mikrokozmos’a geçelim. Evrenin ilk patlamasında şiddet aşırı etkinlikler mini mini karanoktacıkları oluşturdu. Bunlar bir protondan on ila yüz kez daha küçüklerdi. Bu ne demektir? Bunlar BİRER MİNİ QUANT idi…

İşte bu minikaranoktacıklar otomatikman bir KUANTUM TÜNELİ aracılığıyla bir AKDELİĞE (fermiyona) açılıyorlardı. İşte atomaltı düzeyde de KARADELİK-AKDELİK tünelleri olduğunun isbatı.

Yukarıdakiyle aşağıdaki ZATEN aynı şeydir… demiştik. Makro ve mikro kozmos birbirinin YANSISIDIR.

Şimdi: Bir karadelik 1 ağırlıktadır (1U) bunun ikizi de aynı ağırlıktadır. Karadelikler birbirlerine rastlayınca hemen BİRLEŞİRLER. Bundan 2U çıkması gerekirken ikisinin toplamı 1,98U oluyor. (U=Ünite, unit, birim anlamında)

FARK nereye uçtu?

(Aslında çekim parçaları birleştirdiğinden açığa çıktı.)

Dünya ve Ay birbirlerini karşılıklı çekerler. Onların ağırlıkları da bellidir. Ama bir gün Ay ve Dünya birleşirse toplam ağırlıkları İLLA ki,  D A H A  küçük çıkacaktır. Çünkü çekimci dalgalar iki cisim karşı karşıya durduğunda ETKİLİDİR. O zaman ortaya çıkarlar.

İki cismin arasında mesafe yoksa (yani birleşik iseler) artık bu ENERJİ tasarrufa geçer ve bu enerjinin de bir kitlesi vardır ve bu kitle AÇIĞA çıkar. Dolayısıyla AY+DÜNYA >>> küçüktür >>> AYRI AYRI DURAN AY ve DÜNYA‘nın toplam ağırlığından…

Böylece candaşın sorularına (formülasyon haricinde) yanıt bulduk.

Quarkların içindeki (11 boyutlu tünel sürecinde) yani planck mesafesinden küçük tünel içinde NUR (ennoorgy) denen SONSUZ ÖZENERJİ var. Burada 7 açılmamış boyut var ve bu tünel içinde 7 boyut enerjisi var.

Diğer açılan 4 boyut enerjisine ise NAR (pozitif enerji) deniyor. Nar/enerji >>> TÜKETİLİR. Yani 1 tam sayı iken, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16… diye GİDEREK azalırken, TÜNEL İÇİNDE BULUNAN 7 boyut enerjisi olan negatif (ya da sonsuz özenerji, ya da Enurji, ya da Nur kudreti) tersine katlanır: 1 tam sayı iken, 2 tam, 4 tam, 8, 16, 32, 64 KAT olur. (Melekler bunun için multycopy oluyordu anımsayınız.)

İşte, yeniden kaba örneğimizdeki skalaya dönelim: Sıfırdan büyük olan NAR kesirlenerek ufalanıyor ve YOKLUĞA doğru küçülüyor. Biz bu POZİTİF enerjiyi ölçüyor ve ölçümlüyoruz.

Bu NORMAL taraf. Ama skalanın öte yanında 7 boyutlu ANOMALİ tarafında ise bir tam sayı ikiye katlanarak SONSUZLUĞA doğru büyüyor. (Allah bunun için NURün Ala nur‘dur.)

Demek ki EKSİK çıkan değerler: Ya bağlanma enerjisinde; veya quarklar düzeyinde, İÇ UZAYDA (tünelde, 7 boyutlu hortum içine) saklandığı için NEGATİF ENERJİ değeri olup, bunun aritmetiği ve Matematiği AYRI AYRI çözümlenmelidir.

Son bir örnek ile bu konuyu bitiriyorum:

Bir mıknatıs şudur: elektrik alanı (4 boyutlu bildiğimiz uzayda), bunun karşıtı olan ve 7 boyutlu iç uzayda yer alan MAGNETİK ALAN‘ı birlikte içerir. (Durgun alanları es geçiyoruz. Bizim alanlarımız ikisi de aynı yerde ve birbirini dik olarak kuşatmış olan ELEKTRO-MAGNETİK dinamik alandır.) Mıknatıs bu sayede çeker.

Ama dikkat ediniz: Elektrik alan 4 boyutlu; Magnetik (tünel ağzında bekleyen) alan ise 7 boyutlu.

BİR FARK VAR: Elektrik alan Magnetik alandan daha küçük. Bu durumda magnetik alan, kendisini ağzında bulunduğu TÜNEL‘den içeriye kaçırıyor. (Quarkların bağ enerjisi de aynı şeyi yapıyordu ya.)

Pekiyi bu geride bekleyen magnetik alanı nasıl ortaya çıkarırız? Mıknatısa ELEKTRİK vererek… (Elektromıknatısların sırrı) Ne kadar elektrik verirseniz, magnetik alan o kadar TÜNELDEN dışarı, bize doğru çıkar. Ama bu elbette bizi biraz olumsuz etkiler.

Hans von Aiberg, 27/08/2003 (179/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 179 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

179-04-normal-anomali-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar