Şeytan – Hannas Hunnes farkı – Objektif-Sübjektif – Felak suresi

Bir PARALLELLİK daha, Şeytan Kaostandır. (NAR‘dan yapılmıştır). ADEM, ilk “EŞYA’LARA İSİM VERDİĞİNDE” sıra şeytan’a gelince ona “Sen şu falanca EŞYASIN” diyemedi, “Sen ŞEY’sin=Enteşşey+ten” dedi. SEN EŞYA (KÜNNES/KOZMOS/DÜZEN) değil; SEN ŞEY (HUNNES/CHAOS/DÜZENSİZLİK)sin dedi.

Şey*in ile aynı gramerden olarak “Şey*tan” dedi. O güne kadar onlara sadece CİN denirdi. Adem’in koyduğu isimle o günden sonra ŞEYTAN adını aldılar kimi cinler ve canlar.

Ama bu demek değildir ki “HUNNES” lanetlidir. -haşa- Allah Tekvir suresinde ÖNCE HUNNES‘e; SONRA KÜNNES‘e yemin ediyor. Dikkat ettiniz mi, HUNNES Künnes’den bile KUTSALDIR. İkisi de kutsaldır. (Çünkü Allah onların üzerine yemin ediyor.) Sanırım 15-16-17. ayetlerdeydi yanlış hatırlamıyorum.

<> 81/15: Şimdi yemin ederim o sinenlere, (fela uksimu bilhunnesi)

<> 81/16: O akıp akıp yuvasına gidenlere, (elcevarilkunnesi)

Evet Allah KASEM (yemin ediyor) O HUNNES‘e. Sakın Hunnes’e karşı olmayın. (Şafiilerin de Ashabı Kehf’in köpeğine karşı çıkmaları gibi.) Dikkat ediniz: Kehf suresinde Allah sırayla:

1. Ashabı K E H F

2. ve RAKİYM

yani Allah’ımızın verdiği sıraya çok dikkat ediniz. Biri daima neden ötekisi daima sonuçtur.

Örneğin:

1. Ashabı kehf ve

2. Köpekleri…

Demek ki HUNNES‘e DOST diye bakacağız. O hayır ve şerrin ikisinin birbirini ETKİLEMEDİĞİ tek ortamdır.

Ama Hunnes’den Künnes’e çıkınca İŞ BAŞKA: HAYIR ve ŞER’den biri ötekine baskın gelir. Şimdi “Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine” olan iman inancımız bir daha anlaşıldı mı?

<> amenna ve saddakna

HUNNES İÇİNDE iki şey vardır. ŞER (ETKİSİZDİR) bu evrenimize (kosmoza) çıkınca ETKİLİ OLUR ve adı H A N N A S ‘dır. (Hunnes kutsal, fakat Hannas lanetlidir.) Hannas’ı da BİR DAHA ANLADIK MI?

Hannas da iki alt bileşene sahiptir. ltf. bunun için FELAK suresini yazar mısınız?

<> Felak/1: De ki: “Felak’ın Rabbine sığınırım!

<> Felak/2: Yarattıklarının şerrinden

<> Felak/3: Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden!

<> Felak/4: Düğümlere üfleyen fesadcının şerrinden!

<> Felak/5: Hasedlendiği zaman hasedcinin şerrinden”

Kul euzü bi………Rabbil Felak/min şerri ma Halak ve min şerri ğasıkin iza ve kab ve minşerril neffasati fil ukadi ve minşerri hasidin iza hased“.

NAS suresinde diyordu, ki “HANNAS” burada (Felak’da) bunun TAM KARŞILIĞI NE OLUYOR?

<> Periler nafisat, neffasat dişi kelimeler

[Candaş] yakalamış zaten. Bu kelime ENFUS‘dan gelen NAFAS, onun bir biçimi orada duruyor.

Demek ki KÜNNES (Kozmos) AFAKİ; HUNNES (Chaos) ise ENFUSİ. Biri ufukları/açılmış boyutları (Afak=Ufuklar=Objektif, nesnel); ötekisi kıvrılı kalmış iç boyutları (enfusi=Sübjektif). Bu farkı gördük mü? Ayırt ettik mi?

[] evet

Hans von Aiberg, 04/09/2003 (183/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 183 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

183-09-chaos-cosmos

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar