Hud – Su altında yaşam – Evrim

Şimdi şifreler elimizde (Misaller bizim işimiz)

1. GÖLGELİK bir KUVÖZ’e alınmışlar. (Bulut dediği)

2. Su ASA ile 12 yerden fışkırıyor.

3. BILDIRCIN

4. KUDRET HELVASI!

Şimdi yeniden HUD‘a dönelim: Dönerken de mantığımız şöyle olacak: GÖKYÜZÜ ve YERYÜZÜ diye ikiye ayırılıyor. Ama “GÖKYÜZÜ SUYUNU TUT; YERYÜZÜ SUYUNU YUT” ayeti (Nuh’a indirildi) uyarınca bir de SU unsuru var: Yani GÖKYÜZÜ, HAVA şemsiyesini (GÖLGELİK) tutarken, bir de YERYÜZÜNÜN ALTI olan “DENİZALTI ALEMİ” var. SU ŞEMSİYESİ!

Allah’ın  R A H İ M  oluşu var ayetlerde. Alın HUD kavmini koyunuz RAHİM içindeki mekana! Sıvı dolu, besleyici! İçinde 9 ay yaşıyoruz. KUYRUĞUMUZ var, önce balığa benziyor embriyo, kurbağaya vb.

BU EVRİM ? Bir düşünün bu EVRİM ? Evrim gereği mi böyle? Bir daha düşününüz.

Evrim, biliyoruz ki, ADEM daha çamur halindeyken (Salsal) ADEME bağlı olarak milyarlarca yıllık bir izdüşümüyle oluştu. ADEM’den aldı tüm canlılar özelliklerini. Karınca da, domates de. Algea’lar tek hücreli yosunlardı, sonra gelişmiş -bildiğimiz- deniz yosunları oluştu. Onlar KARA YOSUNU olarak karaya çıktılar.

Bir daha dikkat: Embriyo halindeyken bizim kurbağaya balığa benzememiz “EVRİM” sonucu mudur? Tam tersine KURBAĞA, BALIK vb.  b i z e  (Adem salsalına) BENZİYOR olmasın?

İşte tabular ve inançlar, evrim vb. yıkılıyor. Kurbağa denen yaratık, Embrio halindeyken DOĞUYOR gibi. Ama sırayla maymun ve insan o tek KOD (panspermia) üzerinden devam ediyor! Algea’lar da böylece devam ettiklerinde yüksek yapılı bitki sınıfından SU YOSUNU oluyorlar.

Ayet ne diyor? “HER DİRİYİ  S U D A N  çıkarttık”. Bunu elbette ilk anlam olarak “Hayat sulardan başlamıştır”; daha sonraki anlamı “Annenin sıvısı”. Yani içinde 9 buçuk ay yaşadığımız AKVARYUM!

Şimdi de üçüncü anlamını veriyorum: “Tüm canlılar -istisnasız tümü, insan dahil- SUDA yaşayabilir/yaşadılar da.”

Balıklar erimiş oksijeni solungaç ile solurlar. Ama MEMELİ balıkların tümü “Oksijeni” depolayarak uzun süre su altında kalabiliyorsa, TUFAN ÖNCESİ böyle bir ırk/tür (species) VAR İDİ demektir.

Hud kavmi “ANNE SIVISI” benzeri bir kavanoz -su altı- dünyasına girerek, yukarıdaki felaketten kurtuldular. Asıl adı olmamakla birlikte ALLAH’ımız Kur’an’da HUD için  “B A L İ N A”  lakabını takıyor. Boşuna değil, MİSAL ve SIRRI var elbette.

İşte böylece Tufan öncesi mutantlarına bir de AKVARYUM ırkı ekleniyor.

Onların “Bıldırcın”ları zaten balıklar… (Yani et ihtiyacı görülüyor.) Kudret helvası (Ekmek, unlu, karbonhidrat ve proteinler ile VİTAMİN yerine geçiyor.) ihtiyacını da denizaltı bitkilerinden (Yosun başta) karşılayarak, sığındıkları yerde, ÜSTTEKİ felaketin kalıntılarının bitmesini (mesela 40 yıl, ama illa ki on ile çarpınız. Hud da bin yıl kadar yaşadı.) beklerken, ADEM kabilesi de KENDİ mutant toplumlarında devam etmektedir.

Gazap biter ve sonra yeniden suyüzüne çıkarlar.

HAVA ihtiyacını nasıl gördüler? Yani BALİNA gibi soluyorlarsa, bir yerden hava almaları gerekirdi! Ayeti yazar mısınız? Zahmet olacak Copy Paste.

<> hangi ayeti profesör?

HUD kavminin nasıl yok olduğu, GAZABIN biçimi üzerine ayeti!

<> 7-Araf/78: Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar

<> 41-Fussilet/15: Ad’e gelince; onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve dediler ki: “Kuvvet bakımından bizden daha üstünü kimmiş?” Onlar, gerçekten kendilerini yaratan Allah’ı görmediler mi? O, kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar, bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı.

<> 41-Fussilet/16: Böylece biz de onlara dünya hayatında aşağılanma azabını tattırmak için, o uğursuz (felaketler yüklü) günlerde üzerlerine ‘kulakları patlatan bir kasırga’ gönderdik. Ahiret azabı ise daha bir aşağılanmadır. Ve onlara yardim edilmeyecektir.

<> 11-Hud/58: Emrimiz gelince, Hud’u ve onunla birlikte iman etmiş olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Biz onları çok ağır bir azaptan kurtardık.

<> 11-Hud/59: İşte buydu Ad. Rablerinin ayetlerine kafa tuttular, O’nun resullerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.

<> 11-Hud/60: Bu dünyada ve kıyamet gününde arkalarına lanet takıldı. Dikkat edin; Ad, Rablerine nankörlük etmişti. Dikkat edin, Hud’un Ad kavmi geri gelmez oldu.

Ayetlerden toplu olarak şu sonuç çıkıyor:

YUKARIDA (yeryüzünde, sığındıkları KORİDOR/GALERİ kaya kentlerinde) Ultrasonik bir sestopu patlaması oluyor. Bu kaçınılmaz bir GAZAP!

Hans von Aiberg, 12/09/2003 (187/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 187 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

187-05-embryo-evrim

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar