Siyonizm – Yahudiler ve Cumartesi günü laneti

<> 4-Nisa/47: Ey kendilerine kitap verilenler, birtakım yüzleri silip de arkalarına çevirmeden, ya da cumartesi adamlarını (o gün yasağı çiğneyenleri) lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden evvel, yanınızdakini (Tevrak ve İncil’i) doğrulayıcı olarak indirdiğimize (Kur’an’a) iman edin. Allah’ın emri yapılagelmiştir.

 

Cumartesi >>>> Saturday, Samstag, Sabato, Sabado, Septimus, Sebt (Arapça Es Sebit), İbranice SABBATH veya Sabbat. (Black Sabbath araştırınız ltf.) (Sabbath=Saturn, tanrıdır aynı zamanda.) (Saturday.)

<> Muzik grubu mu?

Müzik grubu da bizim Sefarad’lar gibi Yahudi özentili. Asıl kelime Sabbath’tır.

<> http://www.black-sabbath.com/index.html

<> http://www.sabbath.org

Her ne kadar Hristiyanlığa mal edilmişse de (Yahowa şahitleri de hristiyanmış gibi çalışan -adı üzerinde- Yahudi misyonudur) Misyon doğrudan SABBATH denen YAHUDİ kökenlerdir.

Sabbath şunu anlatır: Cumartesi güncüler. Yani Sabateistler. (Sabatay’lar) Lanetlenenler bu Sabeteistlerdir. Sadece Cumartesi güncüler demek büyük bir yanlıştır. Şimdi sabataylar (Kara büyücüler) ile ilgili linkler var mı? Ya da sabateistler?

[] http://web.archive.org/web/20040725011549/http://www.doststrateji.net/maksindonme.htm

[] http://web.archive.org/web/20121022044927/http://dinimizvetarihimiz.blogcu.com/son-yuzyilda-sabetaycilik/12933739

<> Sanhadrin hahamları mı?

Evet Sandharin. Öteki link bizdeki (osmanlı şubeleri). Sabataycılık lanetlenmiştir. Şimdi cumartesi gününün ayetlerinin ARAPÇASIna bir örnek veriniz ltf.

<> 16/124; 7/163; 4/154; 4/47; 2/65

<> 2-Bakara/65: Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara söyle dedik: “Aşağılık maymunlar oluverin.”

<> 4-Nisa/47: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden, yahut Cumartesi Ashabı’nı lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce, yanınızda bulunanı tasdikleyici olarak indirdiğimize inanın. Allah’ın emri yerine getirilmiş olacaktır.

<> 7-Araf/163: Sor onlara o deniz kıyısındaki kentin durumunu. Cumartesi günü azıp sınır tanımazlık ediyorlardı. Sebt yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelirdi; sebt yapmadıklarında ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmaları yüzünden onları böyle imtihan ediyorduk.

<> 16-Nahl/124: Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında, onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir.

Birinin ARAPÇASI lütfen. Herhangi birinin.

<> 2-Bakara/65: Ve le kad alimtümüllezına’tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kıradeten hasiın

fis sebti

işte Sabateistler; yani Karabüyü yapan MAJİSYEN hahambaşları. Doğanın hassas dengesini bozan VAMP büyücüleri! Balıkları akın akın kendilerine çekerek soylarını tüketen aşağılıklar.

Cumartesi günü azıp sınır tanımazlık ediyorlardı. Sebt yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelirdi; sebt yapmadıklarında ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmaları yüzünden onları böyle imtihan ediyorduk.”

Büyü ile avcılık yapanlar, Berlin Metrosuna insanları sokanlar ve suyla boğanlar! Montauk progement’çileri…

Kur’an’da hiçbir şey eksik değildir.

KARA BÜYÜ. Yemek yediğim birlikte üç majisyen, Urie Geller. İşte bunlar Sabeteistler, dostlar!

Ve büyü ile tüm balıkları kendilerine çekenler. Diğer liman kasabalarını bu şekilde mahvedenler, Allah’ın rızkını büyü ile çalanlar. Ayetler size AŞİKAR oldu mu?

<> evet

<> 2-Bakara/65: Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara, “Aşağılık maymunlar olun,” dedik.

 

Sabbath büyüsü sadece CUMARTESİ günü ve ORUÇ ile birlikte TUTMAKTADIR. Başka günler bu mümkün değildir.

Şimdi sanHedron ile ilgili bilgi lütfen, özet bilgi yeterli.

<> Kabbala büyücüsü 70 haham; Siyonizm tepesindeki büyücüler?

<> 7-Araf/155: Musa, bizimle buluşma vakti için toplumundan 70 adam seçti. Şiddetli sarsıntı onları yakalayınca Musa şöyle dedi: Rabbim, dileseydin, onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden biz helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka birşey değildir. Onunla dilediğini şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sen bizim Velimizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın.

Gördün mü candaş, ayetler seni buluyor. 🙂

<> Candaş 70 deyince…

Hans von Aiberg, 17/12/2003 (206/12)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 206 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

206-12-balik-shabbat

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar