Kurana karşı uydurulan Hadisler – Surelerin karışık sıralandırılması – Digital Kuran – Cennette çay

<> Hadis ile ayeti neshedenler 🙁

Evet, Hadis ile Ayeti neshediyorlar. Veya akıllarınca istatistik yapıyorlar: Mesela Cuma’nın tatil olması bir tek AYET ile yasaklıdır. Ama bunun tersine tam 511 (kimi tekrarlı rivayet) hadis de Cuma gününü TATİL yapıyor. Allah bire-511 KAYBEDİYOR

<> 9/34: Ey inananlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hakketmeden yerler ve ALLAH’ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.

<> 9/34’deki “ahbar ve ruhban” kelimelerini, “haham ve rahip” diye meal ederek yakayı kurtacaklar.

<> 49/1: Ey inananlar! Allah’tan ve peygamberinden one gecmeyin; Allah’tan sakinin; dogrusu Allah isitir ve bilir

Eğer bilselerdi bizim imam ve müezzinler gidip hristiyan olurlardı -ki daha az azap görsünler- eğer bilselerdi…

<> 2/180 ayeti “Varise vasıyet yoktur” hadisi ile neshedilmiş; ama vasıyyette bulunmak makbul sünnetmiş

Evet, Bakara suresi aslında SURE+LER TOPLULUĞU, en karıştırılmış suredir! Öyle karıştırılmış ki, EN UZUN tutulmak zorunda kalınmış. Ne “Elif Lam Mim/Zalikel kitabe…” bakara suresi içinde, ne de son suresi, bakara’dan değildir! Ki Bakara son ayeti çok severim.

(Hepsini severim tüm peygamberler gibi, fakat bakaranın son ayetinin bende anıları var.)

Sanırım çoğunuz onu biliyorsunuzdur. Mealen yazar mısınız? ltf.

<> 286: Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kafir kavimlere karşı yardım et.

Sağol [candaşım].

Bu bile tek başına ayet değildir.

İlk cümlede birinci ayet;

İkinci ayet: “Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma.

Üçüncü ayet: “Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme!“.

Dördüncü sadece >>>>>>> “Bağışla bizi

Beşinci sadece >>>>> “mağfiret et bizi

Altıncı sadece >>> “rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız.

YEDİNCİ de “Alel Kavmil kafirun“a kadar olan devamı.

Sadece “vağfirlena” deseniz bile AYETTİR ve NAMAZ kıraatında kabul edilir. Çünkü ayetler uzunluğuna bakılmaz. AYR AYRI zamanlarda inişlerine göre  A Y E T T İ R .

Bağışla bizi“, “Mağfiret et bize” iki gün arayla gelen iki ayrı ayettir!

Herhalde Cebrail ss’in İŞİ GÜCÜ VARDI DA kısa kesti diyemeyiz!

Onun da sırrı var. Cebrail’in “TAHMİL ALEYNA“sıydı bu ayetler, taşıyamıyordu adeta… Sanal yükü öyle ağırdı ki, bu surede ve bir de Ayetel Kürsi de (Tek başına [suredir], ama yine Bakara’da) efendimiz de çooook zorlandı. Ayetel Kürsi’yi okumaya ürkerdi -bu korkuyu tekrar yaşarım kaygısıyla-.

Ayetel Kürsi TEK BAŞINA bir SUREDİR ve yeri aslında amme cüz’ü gibi sonlar olmalıydı. Onu da yazar mısınız ltf.

<> 2/255: Allah’tan başka ilah yok. Hayy’dır O, Kayyum’dur O. Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O’nundur. O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!… İnsanlar O’nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O’na hiç de zor gelmez. Aliyy’dir; Azim’dir.

Bunun arkasından hemen İhlas suresi inmiştir.

Allahu La ilahe illallahu bölümü doğrudan İbrahim Atamız’ındır.

Onun geldiği toplumda da benzeri (Brahmilerin Braho dili/Naduca) ifade vardır: “illeleba”. Samice Aleluya ve Yalelli, Ariaca İla illeba.

Bunların tamamı “Aleluya song”tur.

Ninni kelimesi de aslında çocuklara okunmakla birlikte bir requem’dir. İngilizcedeki Lulluby.

Bütün bunlar Dİ+GİT bir zihnimiz olduğunun işaretidir. Çünkü kelimeler bize hep iki rakamlı şifreyi vermektedir >>>>>>> La İlahe İllallah gibi…

<> zihnimiz de digital mi kodlama yapıyor?

Evet, bilgisayar gibi RAKİM’i digit; KEHF’i de HEKSAN (Hexan) öğretmenim.

<> hexadecimal?

Evet ama biz 64 üzerinden HEKSAN diyoruz. Reml ile ilgisi var. Yin Yang’ı kuşatan 64 anagram vardır. (Kore bayrağındaki temel dörtlü) Yani digital sistem ile Heksan sisteminin bir farkı yoktur. Heksan da sonsuzluk yerine 64 üst limiti vardır. 64’den bayağı bahsetmiştik.

Çay yok burada. 🙁 O benim yakıtımdır. Onun yerine su ile idare ediyorum. (Bu kadar kalacağımı ben de bilmiyordum, termosa kor getirirdim.)

<> Alahımız bizi de ÇAY’sız bırakmaz İnşaAllah

🙂 Hasankaleli diyor ki: “Halis yoğurttan cennet ırmakları var” (Onun yoğurt sevdalısı olduğunu herkes biliyor.) Ben Hasankaleli yerinde olsaydım, “Demli çaydan nehirler/Çaylar akıyor” derdim. 😉

<> SİZİ çok çok seviyoruz, SİZSİZ hiçbir şey tad vermiyor.

Sevgi karşılıklıdır -ideal olan da bu-.

<> 56/28, sidrin makhdhudin, çay değil mi

56/28’i ben de isterim ltf.

Hans von Aiberg, 05/01/2004 (211/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 211 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

211-04-bakara-286

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar