Paranormal – Kaf dağları – İsa ve Muhammed arasındaki peygamber Meryem – Spildağı – Belirsizlik ilkesi – Eshabı Kehf ve Rakim – Dabbe yeşili

İsa gittikten sonra bir peygamber daha vardı: O kimdir?

<> Daniel ss            

<> Yahya ss

Hayır,  M E R Y E M  daha ölememişti ki… Ama kadından peygamber olmaz ya(!) Tur gibi, Sina dağı gibi, KUTSALLIK atıfında bulunmadılar. (Erkek egemen topluluktur medeniyetler.)

Ama oğlunun göğe alınmasından sonra İncil’i öğretmeye devam eden, kutsal mı kutsal, MERYEM, herhalde oğluyla birlikte buharlaşmadı ya?

Elçiydi. (Resule) Elçi=Resule görevi vardı. Oğlunun göğe alınmasıyla ENERJİ kaybına uğramıştı. (Ona NUR enerjisi üflenmişti ve İsa doğmuştu.) İsa GÖĞE alınınca (yerine başkası konmasına rağmen, yani hain birini İsa sandılar ve çarmıha gerdiler)

<> Bu da Ürdün çöllerine kaçan eseniler dışında Anadolu’da bir başka Hıristiyan örgütlenmesinin oluşmasını açıklıyor aynı zamanda

Evet [candaş]. Önce, Meryem Dabbe oldu (Kappa=Kaf=Kapadokya saklı kentleri), sonra enerjisiyle sıkı sıkıya ilişkili MAGNETİZMA (yeryüzü magnetizması) içeren 8. dağa geldi. Önce öğretiyi buraya; daha sonra ise büyük kent olan Ephesos’a taşıdı.

Meryemana dediğimiz yerde ise oturdu ve vefat etti. Pekiyi mezarı nerede? Bir link bilginiz var mı?

Pekyi mezarı nerede? Bir link bilginiz var mı?

<> Efes Selçuk

Peki kabri nerede?

<> Hrıstiyanlar hacı oluyor adına atfedilen kilisede

Ama mezarı nerede? Gerçek mezarından söz ediyorum. Selçuk’da mezarı yok, orası bir mescit sadece. (Hele ki sonradan kiliseye çevrildi.) Meraklandırmayayım: Spil milli parkında (Dağında).

<> Koordinatsal konumu belli olabilir mi kaptanım? Yani spil dağındaki

Hayır, çünkü YEŞİL o yeraltında bildiğimiz koordinatlar yoktur.

Hatırlayınız: Ashabı kehf uyudular (Farzedin ki öldüler -yani uyumadılar öldüler- öyle farzedelim.) OK?

<> Ok

Ashabı Kehf’in bu durumda mezarı şu veya bu mağara diyebilir miyiz?

<> Hayır

Orası da yeşildi, burası da [candaş]! Meryem’in mezarının neresi olduğunu (Allah’tan sonra) ancak yeşile yapışanlar bilebilir, çünkü görürler.

Zaman koordinatı derseniz, olasılık aralığının bulutu oluşur, yani belirsizlik ilkesi size Spil mezarındaki zamanı verdiğinde, bu kez mekan (Dağ) bulut gibi belirsizleşir ve gider. Tersine dağı belirlediğinizde mezar “Bulut gibi” geçip gider. Bu ilkeyi hatırladınız mı?

<> Heisenberg

[] belirsizlik ilkesi

Bu ilke aynı zamanda ayetlerdir. (“Dağların bulut gibi geçmesi”, “gökte dağ gibi bulutların sürülmesi” vb. ayetleri)

Heisenberg der ki: Elektronun:

1. Konumunu (net yerini)

2. Zamanını

3. Hızını aynı anda hesaplayamaz sadece bir BULUT misali olasılık aralığı verirsiniz. Bu ilkeyi hatırladık mı?

<> 27/88: Bir de o dağları görür, onları sabit sanırsın; oysa onlar, bulut geçer gibi geçip gider. Bu, herşeyi sapasağlam yaratmış olan Allah’ın sanatıdır. O, şüphesiz bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Evet ayetlerden biri bu [candaş], teşekkür. Bir de GÖKTEKİ dağlardan söz eden ayet var. Belirsizlik ilkesindeki elektronun durumunu hatırladık mı?

<> Evet

Şimdi buna (mikro sisteme) ayetteki dağları (makrosistemi) yamayınız.

<> 52/10: Dağlar da bir yürüyüş yürür.

([Candaş] BULUT kelimesinden ararsan öteki ayet çıkar.)

Bu nedenlerden dolayı Meryemana’nın yerini belirleyemeyiz. OK? Ama OLASILIK aralığı SPİL der. Bu dağın dışında bir mezarı olamaz.

<> çok net oldu kaptanım teşekkürler

<> Meryemana elektron hızında mı iken vefat etti?

Hayır [candaş], sadece KEHF biçiminde öldü. Hani hatırlayınız ayeti: Ashabı kehf. (Buna başka bir dönemde Meryem de dahil, DOĞU=Kapadokya, BATI=Spil ile ilgili ayete bakınız orada MERYEM‘i de göreceksiniz, Efes’i de.)

“Hani onların üzerine bir MESCİT yapalım demişlerdi”, bu ayeti hatırlayınız/bulunuz. Ltf. Kehf suresinde…

<> Kehf/21: Böylece kendilerini haberdar ettik ki, Allah’ın va’dinin hak olduğunu ve kıyamet gününün şüphesiz bulunduğunu bilsinler. O sırada kavimleri kendi aralarında bunların olayını tartışıyorlardı. Bunun üzerine dediler ki: “Üstlerine bir bina yapın; Rableri onları daha iyi bilir!” Düşmanlarına karşı galip gelenler: “Biz muhakkak bunların üzerine bir mescit yaparız.” dediler.

Üstlerine bir bina yapın; Rableri onları daha iyi bilir! Düşmanlarına karşı galip gelenler: Biz muhakkak bunların üzerine bir mescit yaparız. dediler.

Üstlerine bir bina yapın; Rableri onları daha iyi bilir! Düşmanlarına karşı galip gelenler: Biz muhakkak bunların üzerine bir mescit yaparız. dediler.

Üstlerine bir bina yapın; Rableri onları daha iyi bilir! Düşmanlarına karşı galip gelenler: Biz muhakkak bunların üzerine bir mescit yaparız. dediler.

Üstlerine bir bina yapın; Rableri onları daha iyi bilir! Düşmanlarına karşı galip gelenler: Biz muhakkak bunların üzerine bir mescit yaparız. dediler.

İşte bu KİLİSE böyle oldu. Ama Meryemana’nın mezarı KEHF’de değildi,  R A K İ M  ‘de idi. (Rakim, rakım, yükseklik.) Tam o yörenin, en yüksek dağı/rakımı >>>> SPİL‘de adres bulur.

Meryem Kehf’den değildi, ama  R A K İ M  ehlinden idi. Ayeti hatırlayınız: “Sana Ashabı  K E H F  ve  R A K İ Y M ‘den söz edeceğim”. Rakiym’in orada olmasının bir ANLAMI da budur candaşlar. Rakiym ehliyle “Meryem” gibi olanlar anlatılıyor. Kehf ehlini ise zaten çok yazıp konuştuk, biliyorsunuz.

<> 18-Kehf/9: Yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakim’ın, ayetlerimizden şaşılacak bir olay olduklarını mı sandın?

<> 2/164: Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akan gemide, Allah’ın yukarıdan bir su indirip onunla toprağı ölmüşken diriltmesinde, üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gökle yer arasında boyun eğmiş bulutta akıllı olan bir topluluk için elbette Allah’ın birliğine deliller vardır.

 

Yeşil dünyada canınız alındığında cesediniz bozulmuyor, ama bulunmuyor da… (non-coordinate) Çünkü bulmaya kalkarsanız belirsizlik ilkesi devreye giriyor.

Yani mezarı gördüm derseniz, zaman bir saniyeye 18 dakika uzuyor. Sizin mezara ulaşmanız üç asırı bulabilir.

Ama yine quantum ilkesi der ki: “Hiç bir öz belirli bir yerde belirli bir süre kalamaz, mutlaka yarı ömrü olduğundan oradan dışarı çıkar”.

Yani siz orada üç asır kalsanız mezara dokunacaksınız. Ne var ki yeşile yapışmak sizi bir süre sonra malum quantum ilkesi nedeniyle yeraltından yerüstüne atıyor. (Süleyman peygamberin hazinelerini de ifritler böyle bekliyor) O hazineyi ve/veya mezarı dışarı çıkaramıyorsunuz.

Çünkü DBB’den bunun üstüne (Mahşer=Yeryüzüne) taşınırsınız. O zaman da koordinat ve yer soramazsınız. OK?

<> ok

Bu yüzden KUTSAL dedim Spil’e. Yoksa dıştan bakınca Kazdağlarından falan farkı yok. Üstü yemyeşil ama altı acayip bir yemyemyemyeşil. Şahidin gözleri gördü…

Hans von Aiberg, 03/05/2004 (222/11)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 222 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

222-11-heisenberg-dag-bulut

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar