Ether-Esir – Süper cisimler – Yaratılış – Esir-Kevser farkı – 11 boyutluluk – Cennet – Temel elementler

(Tatminsizlikler varsa sorabilirsiniz, devam edeceğim Allah inşa.) Siz düşünene kadar bir hüüüüüp kök alıp geleyim…

Kevser gibi şu çay! Çok teşekkür tanrım, çok teşekkür!

Soru yok mu?

 

<> 77-Mürselat/20: Elem nahlukkum min main mehiynin. = Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

Evet orada da Main (su) kelimesi var.

<> 25-Furkan/53: Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura

<> 55-Rahman/19: Mereclbahreyni yeltekıyani.

(İki deniz başka bir olay. Birazdan da ona girerim.)

<> faz deyince bu da akla geliyor sanki

Evet. Ben o fazları bir SÜLÜK ile yaşadım.

<> Süleyman(ss)dan misal de vardı herhalde sizin anınızda

Oralara geçmeden konuyu ilerletelim: Bizim xyz eksenleri içinde MADDE; bunun tersine sanal Xi,Yi,Zi eksenleri içinde de  B O Ş L U K  vardır. Çünkü takyon doğasında cisim TERSİNE boşluktur. İşte ESİR burayı dolduran zorunlu MATEMATİKSEL köşegen sistemleridir.

Yani bunlar VARLIK değildir; varlığın ebatlarını, uzaydaki yerini ve hareketini belirleyen matematiksel nesnelerdir. O halde ESİR varlık değildir. Yani ben gibi, çay gibi bir varlık değil, salt matematik sistemdir.

Buraya kadar iyi READ ettik mi? (Etaplar halinde geçerek teknikten kaçınıyorum.)

 

<> evet

 

Ama KEVSER bir “VARLIKTIR” cismi olan  C İ S M İ  olan cismi olan bir ESİR.

Buradaki parafizik etken ve etmen istila ve istiva farkıdır. Mesela Allah Arş’ı istiVa etmeyip de istiLa etseydi? O zaman CİSİM >>> CEMALİ şerif olamazdı -haşa-. Demek ki Rabbimiz de CEMAL/Suretinde yaratmakla BİR CİSİM yansısı kazanıyor. (Bundan aciz mi -sümme-, O her şeyden münezzeh.)

Ve gelelim Kevser’e…

Bizim cisimlerimizin bir (m) olarak karşılığında eşdeğeri olan (E)=Enerjisi var. Orada ise, mesela Cennet’te, quantum (tanecik fiziği) yok, her bir cisim kendisi MONOBLOK/yekpare bir şey. Yani arş’ın tuğlaları yok. Kürsi’nin tahtaları yok. TASTAMAM BİR BÜTÜN

İnsanlar da öyle… Kendisi bir bütün. (Mide, barsak, ciğer falan yok, tamamen bir bütün. İyi haber: hastalık da yok, ölmek de yok:) ) Ve insanlar, Xi, Yi, Zi, Tj ve kalan 7 boyut, toplam 11 boyutlu bir TEK CİSİM (süper cisim).

Demek ki yaratılış yenilendiğinde, dirilişte, en büyük hatamız, yine kendimizi ÜÇ BOYUTLU yaratılacak sanmamız! Ölümle BİR BOYUTLUluğu (singularity), Mahşer’de dirilmekle (Altı Dabbe olan) MEYDAN’da iki boyutlu olacağız. (TV ekranı gibi sahte derinliğimiz olacak.)

Ama bu üç boyutlu olmak değil. Yine iki boyutlu bir dizgeden geçeceğiz. (Bu bir halıdır) Halı eğer iplik gibi uzuyorsa (tek boyut oluyorsa) aşağıdaki (çekime=Cehenneme) düşeriz. Eğer halı kare biçimini alıyorsa (iki boyutlu) cennet’e geçeriz.

Eğer halı KÜP biçimini alıyorsa, ne cehenneme ne Cennete değil, SULTAN GÜÇ ile cennet üstü cennete, yani SİDRE ile ARŞ arasına çıkarız.

<> sabıkuna

Bu halının adı (as U know) SIRAT köprüsü (veya teli veya halısı veya merdiveni) dür.

Bunları atlayarak Cennet’e gelelim. (Allah mı söyletti, darısı bizlerin başına)

<> amin

Biz orada 11 boyutluyuz! 11 boyut ENERJİSİNE sahibiz, ya da her şey 11. exponansiyel (üstel) artışta, mesela 7 renk 7 nota, sonsuz adet renk. (EXP. bir sonsuz setidir. Cennette nota ve renk sayısı sonsuzdur. Sonsuz renkten 7’sini biliyoruz sadece.)

O halde bizde Su’yun bir de Sonuşmaz enerjisi (Sonsuzözenerji intrinsic enerji >> NUR/Ennoorgy) vardır. Demek ki bizler, üç somut ve üç soyut eksen ile en az 6 boyutlu olacağız. (En, boy, yükseklik……. mükseklik, tükseklik, her neyse…)

Bunun anlamı şudur >>> 6 boyut bir arada ise o zaman siz TARDYON değilsiniz, TAKYON değilsiniz, LUXON da değilsiniz. YEPYENİ bir karma.

En en güzel insanlar kullar. (Cehennemde tersi)

Cennette Ateş (Nar=E) yok… Kesin iki şey var: Tardyon (madde beden) ve Tachyon (bilinç bedenin) TEK BİR ŞEY olması. (İki değil, tek bir denge ve denklem.)

Elbette bunları sezgiyle canlandırmak çok zor. Terziye gidiyorsunuz, “Enim bu, boyum bu, yüksekliğim bu…” Ama oradaki Libas yani Sündüzler, en, boy, yükseklik + başka bir boyut + başka bir boyut +…….. 11 boyut.

Orada açılmamış (Quantum tünelinde saklı kalmış) tüm boyutlar BEDENİMİZDE açılmış olacaktır.

Bunu nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Tekniğine girersem mahvolursunuz…

Kısaca insanın kendisi TOPRAK (üç takyon, üç tardyon boyutundan, toplam altı).

Yani cennet de bir toprak (Süper cisim olduğundan süper toprak >> Kristalize mücevher toprak).

Cennet’te >> KEVSER var, sıvı var.

Cinlerin cennetinde onların serinliği olan sıcak vb. var. (Duman fazı.) (Duman sıcak kuru; bulut soğuk nemli doğadır.)

Demek ki cin ve insanların CENNETLERİ de farklı.

(Cehennemleri ise AYNI >>> Çünkü insanlar yanarak; cinler YAKARAK azap görürler.) Yani cennetlerimiz farklı, cehennemlerimiz aynı CİNLERLE.

Demek ki suyun doğasında bir de WET (fogg, cloud) fazı var.

Zaten Sorularınıza bir yanıt da şu: HURİ’ler de >>>>>>> ALAK’tandır. Yani bir tek İNSANIN

1. kadın ve erkek fazları

2. HURİ fazı

İlkinin doğasında bir balçıktan PİŞMİŞ/kurutulmuş olarak yani yoğun toprak veya çamur, ikincisinde ise MUD denen bir sulu ve hiç pişirilmemiş bir sıvı baskın yapı var. Sıvı dominant burada… İşte bu da MA’dır.

İnsanlar bir tek fundemental töz’ün kurutulmasından, fakat üçüncü insan cinsi olan Huriler ise kurutulmamasından oluşagelmişlerdir.

Bu parabiyolojiye girersem işin içinden çıkamayız. (Katı ile sıvı arasında >>> Çamur vardır.) Sıvı ile gaz arasında >>>> BULUT vardır. Gaz ve Ateş arasında DUMAN vardır vb. Bunlara girmek istemiyorum.

Ara bedenlerimiz var: Mesela, katı ve Ateşin (Toprak ve enerjinin) bileşiminden MAĞMA bedenimiz var. (Perisperi, suptil duble, kirlian bedenler, biyoplazmik bedenler, magnetik bedenlerimiz vb.) Gerçekten girmek istemiyorum.)

Mesela Suptil duble GAZ, fakat perisperi >>>> MA >>> Sıvı (bulutsu) bedendir. Vb. vb. NEFS ateş bedendir. Ceset toprak bedendir. Gibi gibi.

Konu yeterli mi?

<> Allah razı olsun

Hepimizden 🙂

<> amin

Hans von Aiberg, 13/05/2004 (228/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 228 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

228-04-yao-calabi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar