Haniflik – Hamdetmek – Selam selam – Allahın isimleri – Şirk – Muhammedi ilahlaştıranlar – Peygamberler arasında ayrım

Siz mutlu bir azınlıksınız. Fıtratı (Hunnes) yakalamışsınız. Hanif payesinin rütbesinin kıymetini bilin candaşlarım… Allah kaç kişiyi peygamber yapar ki? Allah kaçınızı DOST Hanif yapar ki? Bu bize verilmiş bir armağandır. Allah’a sonsuz hamd ediniz.

MİH hamdederken, ağzı alıştığı için değil, ciklet çiğner gibi değil, HAŞYET ile, VECD ile hamd eder. Allah bu Hamdı hemen kabul eder. Ürperin ve hamdedin. Allah yanınızda, pardon şahdamarınızın…

Bizde CEZBE ve cerbezelik yok. Biz ihlas ile, HANİFLİĞİ idrak ile Hamd edenlerdeniz. Bizde tarikat barikat yok, tek din HANİFLİK var. Bu ne bir üst platformun parçasıdır, ne de alt bileşenleri vardır. (Mezhebi tarikatı yoktur hanifliğin.)

BUNUN İÇİN MUVAHHİT/TEVHİD >>> BİZLER >>> MİLLET dinidir.

İslam dininin bir mezhebi değildir Haniflik ve Hanifliğin alt dalları olsaydı bunu Kur’an’da bilirdik. (İshak tipi haniflik, İsmail tipi haniflik vb. yoktur.)

<> 30-Rum/32: O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.

Hanifliğin üstünde hiç bir din daha yoktur ve altında da ayrılacağı fikir ayrılıkları zehablar mezhebler yoktur. SÜNNETULLAH hiç değişmez. Amenna…

Secde etmezsem frenleyemeyeceğim kendimi… Biraz izin.

Secde etmezsem frenleyemeyeceğim kendimi…

Secde etmezsem frenleyemeyeceğim kendimi…

Bunun anlamı, yeşile yapıştırabilirdim kendimi, onun için fren koydum. Sizden ayrılmamak için.

<> QaYyiM/QıYaM/iQayMe edilecek dindir Haniflik! Salat sanki Selam gibidir, Haniflik de Salatı iqame gibi.

[Candaş] çok güzel tesbitler…

Tarikatlarda cezbeyle, yanlış tesbihlerle, sakın ha şeyhlerin tavassutuyla Allah’a koyulmayın. Şevk, aşk istiyorsanız işte burada! (Haniflikte) İlim istiyorsanız burada. Kur’an’ı hakikaten okumak istiyorsanız “İKRA” için burada!

Selam Hanifler selam. İbrahim milletinin gözdeleri, Allah’ımızın DOSTLARI. selam canlarım selam.

<> selam selam

Allah’ın selamıdır bu. Allah’ın adını İKİ KEZ kullanmaktır bu! Hem selam vermek-almak, hem de ALLAH’ı zikirdir >>> SELAM SELAM.

Allah’ımızın adıdır ES-SELAM. Allah size SELAM diyecek. Siz de O’na selam diyeceksiniz. “Selamen selame” budur! Gerisi boş laf.

<> selam selam

El müheyminül

müminül selamün….

mümin müheymin selam

El Kuddüsül selamün

Yani selam selam. selam KUTSALDIR, müheymindir. (Barışçıllıktır)

<> Cep tlf’nu ilk aldığımda buradan haberim yoktu. Açılış msg’ına “selam sana ya esselam” demiştim.

Allah sen candaşıma selamını muhakkak göndermiştir.

<> Siz-leri buldurdu hamd+şükür sonsuz O’na.

Allah mümindir (Emin, mü’min değil; o imandan geliyor.) Allah emindir. Allah selam(barış)dır selamettir. Başka bir aşk istemez. Aşkınla çarpar kalbimiz… El Kuddüs, El Melik’tir O!

<> sevgİLİM >>> sevg+ilim

Evet sevgi ve ilim. Ama Rabbim Hanif olmayanlara da Aziz ve Cabbar’dır!

<> 59-Haşr/23: Hüvallahüllezi la ilahe illa huve, el melikül kuddüsüs selamül müminül muheyminül azizül cebbarül mütekebbir*, sübhanallahi amma yüşrikun

Hanif ve Hafif müslümanlığın bile cenneti ayrıdır, aynı yere koymaz Allah. Neden İKİNCİ sınıf mevkiide gidelim? Buyrun birinci sınıf mevkiiye.

<> inşallah

<> amin

Acaba candaşım mutmain oldu mu? Mutmainlik Hanifliğin olmazsa olmazıdır. Hatır için mutmainlik olmaz bilirsiniz.

<> Allah razı olsun, hazmedeceğim inş. Nefs ve ruhun zıtlıklarından kaynaklandığını anladım (yanıtı), tşk.lr

Allah+… yaratılmışlar… >>> BİZ. Allah+Muhammed diyen niçin şirke girebiliyor? Kur’an’ın hitabında BİZ var iken! Yani melek + cin + diğer kastedilenler

Allah+Muhammed dersek, hiçbir peygamber arasında tafdil olmadığı için, ya HEPSİNİ saymalıyız, ya da en doğrusu hiç birini Allah ile BAŞABAŞ aynıymış gibi yanına koymayalım.

Unutmayalım ki bizler MUHAMMED ÜMMETİNDEN’iz ama ASILIMIZ NESLİMİZ İBRAHİM MİLLETİNDEN. Allah İbrahim’i DOST edinmiş. Allah+İbrahim… bile demiyoruz [candaşım]…

Hiçbir peygamber ÖTEKİNDEN üstün değildir. Sadece bazı huyları diğerinde yoktur.

Örneğin Eyyub as. bir sabır taşıdır ama Süleyman as. sabırsızlık örneğidir. Fakat o da hayvanlarla konuşur. Musa ise Tuva’ya gider ama Süleyman gidememiştir. Adem ilk, efendimiz ise son peygamberdir. Kimi kimden üstün tutabiliriz ki? Adem olmasa Muhammed as. olacak mıydı?

Efendimize canım kurban ama o ilah değil ki… 228 bin elçiden biri… 228 bini de birbirine DENK.

Bazı huyları üstün, ama bunun anlamı şu: Birinde olan ötekinde yok anlamında… Mesela Adem’in hem babası hem annesi yok. İsa’nın babası yok annesi var. Bunlar bireysel ÜSTÜNLÜKTÜR yani birinde artı olan ötekinde yoktur. Ama ötekinde de başka bir şey vardır ki diğer hiçbirinde yoktur. Toplam olarak 228 bini de birbirlerine eşittirler.

<> 228 bin nebi’nin cennetleri farklı mıdır?

Cennet sadece iki tanedir; selam cenneti ve selam selam cenneti. “Pek azı bu ikincisine girecektir”. (Vakıa ayetleri)

<> 56-Vakıa/12: Naim cennetlerinde.

<> 56-Vakıa/13: Büyük kısmı öncekilerden,

<> 56-Vakıa/14: Birazı da sonrakilerdendir.

<> 56-Vakıa/25: Orada ne boş bir laf işitirler ne de günaha sokan bir söz.

<> 56-Vakıa/26: Tek işittikleri söz: Selam, selam!

Bizimki slogan değil ki, biz Es-Selam adını iki kez talim ediyoruz. Başkalaşmak için selam selam demiyoruz. Allah ile diyaloğun ta kendisi olaCAK bir selamdan söz ediyoruz…

Hans von Aiberg, 25/05/2004 (231/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 231 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

231-08-vakia-selam-selam

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar