Cosmos-Parçacık – Chaos-Dalgacık – Omnijektivism – Omni

Işığın başına gelen bizde ŞU ANDA bile geçerli. Çünkü felsefede Objektivizm “GERÇEKÇİLİK” vb. diye bilinir. Egzistansiyalizm, materyalizm, mekanizm ile anlatılır. Örneğin Marxizm gibi… Ateisttir, varoluşçudur, Allah inancı ve yaratılma ihtiyacı yoktur.

Bunun tersine Sübjektivizme gelince, Ütopyacılık, spirtualizm, vitalizm ve özellikle de Ortaçağ karanlığı tüm skolastik felsefeleri ve bizim uyduruk TASAVVUFU sayabilirsiniz.

Ateizm OBJEKTİF olarak orada dursun. Fakat bizim Ortodoks ve katolik müslümanlar SKOLASTİK. Yani kaskatı spirtualist, Ütopya (peri masalları, evliya hikayeleri, Hadis zırvaları vb.) ile saçmalıyorlar.

BİZ HANİFLER kendi yolumuzu seçelim:

IŞIK örneğindeki gibi. Foton hem parçacık (somut obje) hem dalgacık (soyut sübje) İSE (if);

=Işık her ikisi ise; o zaman OMNİ (ikisi de) geçerlidir diyeceğiz.

DEDİK BİLE! Biz bu yüzden OMNİJEKTİVİZM denen HANİF felsefeyi bu andan itibaren kurup, geleceğe de ÖĞRETİYORUZ! Hanifliğin kuralları böylece oluşuyor.

Sözlüklerde bir bakar mısınız OMNİ‘nin karşılığı nedir?

<> Omniscient=Herşeyi bilen

O değil 🙂 OMNİJECTİVİSM herhalde sözlüklere henüz girmedi. Belki de vardır, bir arayalım. Ümit yok mu?

<> omnibus=bir çok şeyleri içeren

HANİF kelimesi kadar SAKLI kalmış besbelli. OMNİ diye bir dergi bile vardı.

<> omni’yi bulamadım

Evet Hanif kelimesi kadar saklı kalmış. Buna o zaman ben bir isim bulmalıyım. Işığın parçacık (obje) ve dalgacık (sübje) olmasına DUALİTE (duality/ikicillik) deniyor ise, biz de OMNİ‘ye bundan sonra Hanif sözlüğe eklemek üzere bir isim arayacağız.

<> ominous=uğursuz, hayra alamet olmayan

OMNİ ominius değil.

<> derli, toplu, her, her şey anlamında bendeki hollandaca sözlükte          

<> omni: hep bütün herşey

Sağol [candaş]. Demek ki ışık fotonunun İKİCİLLİĞİ var. OMNİ’nin ise ÇOKÇULUĞU var. (iki ile sınırlı değil) ÇOKÇULLUK, bu tamam.

Şimdi Objektif=NESNEL demek, öteki ne demek, Sübjektif???

<> öznel

Demek ki NESNEL ve ÖZNEL’i birleştireceğiz. Mantığım doğru mu?

<> evet

Hans von Aiberg, 04/09/2003 (183/15)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 183 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

183-15-omnijektivizm

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar