Chatler – İngilizce – Haniflik – Ümmet mi Amme mi – Kavimcilik mi Millet mi

selam selam. Hoşbuluşturana hamd. ss candaşlar, canandaşlar.

<> cs candaşımız bilgilerimizi ingilizce site haline getirmek istiyor, kendisi Amerikada: “Çeviri yapmak için erken mi? Amatörce bir çeviriye başlamamızda mahsur var mı? bu konuda görüşünüz nedir diye sorabilir miyiz, yoksa enerjimizi başka yerde mi kullanalım?”

Ön bir açıklama: Elbette ingilizce site bir ADALET getirecektir. Kur’an Arapça indi, ama Arapça bilmeyen ne anlayacak? (Sanki Araplar anlıyor da….) Dolayısıyla Hanifliğimizin çıkışı Türkçe oldu ama açılmak zorundayız. İngilizce fikri muhteşem. :))) Allah’ın hidayetine aracı olabiliriz…

Şu anda islam tarihinin “Medine’ye hicret” aşamasını gerçekleştirdik. Yani 9 Temmuz’dan itibaren yeniden Mekke’ye döneceğiz Allah inşaa… Plan bu…

<> amin

Bu bilgiler cinler ve insanlık tarihinde, ilk kez ve tek olarak, Aiberg/Hanifislam mirc ve Yahoo’dan yayınlanmıştır. Bu bilgiler 300 yıl sonrasına kadar bile DEĞİŞMEYECEK kesin bilgi ve bilimdir.

Bu bilgilere bedavacılar, korsanlar, AMG gibi sahte hanifler (Adamın halen tabusuyum, idoluyum) atlayacaklardır. Bu bilgileri bir tür LİSANS ile vermeliyiz. Ve Eğer ingilizceye çevrilirse Ali İmran 113-114 ayetlerdeki Haniflerin üretimi başlayacaktır. İşte bu konsept üzerine İngilizce (varsa Almanca, Flamanca, Fransızca vb.) siteler açmayı 9 Temmuz kararları uyarınca destekliyor(gelecek ile birlikte)um.

<> 3-Ali İmran/114: Allaha ve ahiret gününe inanırlar iyiyi-güzeli emrederler, kötüyü ve çirkini yasaklarlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. işte bunlar barışa yönelik hizmet üretenlerdir

<> oh bee! artık Dünyaya açılacağız inşaAllah; Her ırk ve dilden HANİF ler le dolar bu ev inşaAllah

Evet millet kavramı budur, her ırktan ve dilden, ama aynı MİH’den.

Ümmet kavramı ise MİH ve ULUSÇULUK kavramlarına tam zıttır. Amacı Arap ulusçuluğudur. MİH de Arap ulusçuluğu Tevbe-97 ve Hucurat-14 gibi ayetlerde İbrahim milletin’den ihraçla atılmıştır, diskalifiye edilmiştir.

<> Bakara 10-11’dekiler gönülleri kapalı bir şekilde devam etsinler. HANİFLİK yeter BİZlere

<> 2-Bakara/10: Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah hastalıklarını artırmıştır ve yalancılık ettikleri için bunlara pek acı bir azap vardır.

<> 2-Bakara/11: Onlara: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!” denildiği zaman: “Biz ancak düzelticileriz” derler.

 

KAVM (kavim) kavramında uluşçuluk (milliyetçilik) vardır. Bu klasik millet kavramına uygundur. Herkes kendi milleyetini elbette sahiplenir.

Fakat MİH ise kavimlerin oluşturduğu ortak paydanın adıdır. MİH’de KAVMİYETÇİLİK (Arapçılık başta ve diğer şovenizmler)  y o k t u r  . Komünizan ve kozmopolitan rejimler gibi Enternasyonalizm de yoktur.

Ümmetçiliğe gelince bunun amacı saptırılmıştır. ÜMM kelimesi adı üzerinde (Aslı Amm) amme/kamu yönetimidir. Umumi (genel) ve benzeri Ümmet kelimeleri anlam kaymasına uğramış ve Şeriatçılığın istismar ettiği bir nosyon oldurulmuştur. Bu da kesinkes MİH anlayışına aykırı ve Allah’a düşman tutumdur.

Efendimizin ÜMMETİNDENİZ ama, Efendimize de “MİH“den olması EMREDİLMEMİŞ MİDİR? Emrolunmadı mı?

<> evet

O halde bizler Efendimizin (belki de kavrayamadığı) HANİF kapsamı içindeyiz.

<> 30: Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.

Yani ÜMMEt kavramını aşmış durumdayız. Ümmetçilik Süfyanizmin elinde “Şeriat ve Arabizm kavmiyetçiliği” olarak tornistan edilmiştir.

Millet(iH) kavramında ise (Ki bunu bizzat Allah’ımız bize kavratıyor) Ümme(tü, Ümmeh) şudur: Protest islam zaten KAMUnun >>>>>> SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR, protesttir. Barış ile bir tür isyan halindedir. GreenPeace gibi….

Kendimizi zincire vursak da biz kimseyi ZİNCİRE vurmayız. Bu da KhaniffPeace, yani selam selam. MIB bizi öldürse de biz MIB olmayız.

(Geleceğe nottur)

Katil ve Maktul başka başka şeylerdir. Katil ancak bizleri REEL ANLAMDA    ş   e   h   i   d    eder. ÖLDÜREMEZ! Yani bir mezar çukuruna atıp geçemezler bizi…

(Geleceğe notun sonu)

Sımsıkı sarılmamız gereken şudur:

1. Allah’ın TEK olarak beğendiği HANİF islam’dır.

2. Efendimizin ÜMMETİNDEN olmak (Ali İmran 110) ise bunun altında bir platformdur. (Ali İmran)

<> 3-Ali İmran/110: Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirsiniz, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırsınız, Allaha iman edersiniz. Ehlikitap da iman etseydi kendileri için elbette hayırlı olurdu. İçlerinde müminler vardır ama onların çoğu sapıkların ta kendileridir.

3. Haniflik mezhebi, alt mezhebi olmayan gelmiş geçmiş tek dindir. Her din gibi İSLAM’dır. Ama şu bildiğimiz son din olan İSLAM’ı da yoz kabul etmekte ve dışarlamaktadır.

İslam şudur: 5 milyar yıldan beri gelen dinlerin tamamıdır. Sonuncusu da islamdır. Sonuncusu da yozlaşıp papazlığa devredildiğinden Ehli kitap kafir dinidir.

Bundan kurtulmanın tek yolu ayetler dolusu bildirilen Allah’ın indindeki tek ve geçerli din olan İSLAM’dır. Buna artık HANİF’lik diyoruz. Mensuplarına da MİH [Milleti İbrahime Hanifa] diyoruz.

Yezidi ve Rafizi (Orthodox ve catholic) papazlığı ve patrikliği reddetmeden kimse (Efendimiz bile) HANİF olamaz.

Hans von Aiberg, 30/05/2004 (234/01)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki CHAT’i (233) oku | 234 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

234-01-millet

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar