Zaman savaşı – İki kamp yanında üçüncü bağ – Wemb – Mehdi – Mesih – Yahya – 3M

İşte üçüncü bağ budur: SÜFYANİLER (Hadis müslümanlar) ile MEHDİSTLERİN (Haniflerin) kavgası. Bu üçüncü bağ mağlup edilmeden görevini Mighty ve Messiah’a devredemez. O zaman da HANİF (protestant) bağ ile SİYONİST bağın kavgası başlayacak.

Bunlar hemen arka arkaya olacak.

Adler, Mighty olarak belirlenip ötelenmiştir. Görevi Messiah gelince bitecektir. Pasif göreve geçecektir. Aktif görev aslında

“Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da”

“Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da”

“Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da” ayetinin muhatabı olan MAİTREA’dır.

<> Ali imran/119: Ha sizler öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, onlar ise, bütün kitaba inandığınız halde sizi sevmezler. Szinle karşılaştıklarında: “Biz inandık?” derler. Yalnız kaldıklarında ise size olan kinlerinden aleyhinizde parmaklarını ısırırlar. De ki: “Kininizle ölünüz!” Allah, kesinlikle bütün sinelerin özünü bilir

Elbette eskortu da Almighty. (Yahya’dır) (Eskort=Refakatçisi)

<> 3/55: İz kalellahü ya ıysa innı müteveffıke ve rafiuke ileyye ve mütahhiruke minellezıne keferu ve caılüllezınettebeuke fevkallezıne keferu ila yevmil kıyameh* sümme ileyye merciuküm fe ahkümü beyneküm fıma küntüm fıhi tahtelifun

Kehf suresinde >>>>>>> İKİ BAĞ >>>>>>>>> Sophianist ve Mehdianist’lerin kavgası değildir. İzrael ile WEMB’in, yani 3M ile onların 3M’si arasındaki zaman kavgasıdır. Bu savaşın neferleri ise Zulkarneyn (İki zamanlılar) dır.

3M’nin üçü de GEÇMİŞTEN geleceğe naklolunmuştur.

İsa ÖNCE de vardı; gelecekte de geleCEK!

Adler önce de vardı; Mighty olarak geleCEK.

DEHR’in sahibi ise gelecekte ve geçmişte AYNI ANDA olabiliyor.

Şimdi şuna dikkat: Üç kişi geçmişten geleceğe giderek 3M olarak orada varolmuşlardır. Bunun ödentisi olarak birileri de gelecekten geçmişe giderek dengeyi kurmuşlardır. Bunlar üç kategoridir:

a) Zulkarneyn kategorisi

b) Lokman kategorisi

c) Ezra (Üzeyr) kategorisi…

Neden böyle? Ana-gizem nedir?

Çünkü zamanın NEDEN ve SONUÇ iki ucu var, yani geçmiş ve gelecek uçları. Adler geçmişi boşaltmış, Mighty olarak AB tipi evrenden B evrenine geçmiş. İsa yukarı alınmış ve Messiah olarak geleceğe çekilmiş.

Yani NEDEN ucu boşaltılmış. İsa’nın boşalttığı nedeni >>>> 3M+1 olan Yahya tutmaktadır. Mighty’nin boşalttığı ucu da (A ve 0 evrenlerinde) Zulkarneyn denen geri tepmeli bazı kişiler tutmaktadır ve doldurmaktadır.

Asıl ve ilk Zulkarneyn sadece Yecüc-Mecüc NEDENİNİ (reason) boşalttığı için var edilmiştir.

Diğer Zulkarneynler, ki bunlar geçmişe naklolunmaz; geçmişte bebek olarak doğmak durumundadırlar, geçmişin başını (Nedensellik ilkesini) tutmak üzere getirilmişlerdir. (Getiren Allah)

Bir de Şeytani Zülkarneynler var. Onlar da Sionizm süfyanizmi. Onların nedeni ise >>>> EZRA/Üzeyr tutmaktadır. (“Üzeyr için Allah’ın oğlu dendiği” bildirilir ilgili ayette)

<> Tevbe/30: Yahudiler: “Üzeyr Allah’ın oğludur.” dediler. Hiristiyanlar da: “Mesih, Allah’ın oğludur.” dediler. Bu, onların, önceden Allah’ı inkar edenlerin sözüne benzeterek, ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. Allah kahredesiceler, nereden de saptırılıyorlar?

Hızır’ın öldürülmesiyle Yahya yeniden geleceğe gidince Lokman da Yahya’nın yerine yeniden geriye gelecektir. (Yediler meclisini de saymış oldum)

Az önce UYARI aldığımdan konuyu bu kadar toplayıp kesmek zorundayım.

Hans von Aiberg, 01/06/2004 (236/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 236 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

236-05-3m-gecmis-gelecek-odenti

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar