Paranormal – Overwrite – Zülkarneyn – Tevbe – Islah olmak – Salih Hud Nuh peygamber

<> 26 Ağustos ise çok yakın.

O gün zaten çok önemli. O gün WOV’un ilk zilzalına tanık olacaksınız. O gün önemli bir şey olacak -söylemeye erken-. Allah inşaa edecektir.

Hicret maalesef sürüyor. Ona buna ağız eğmeden, devre mülkte GEZGİN olmak çoooook iyi bir şey. Böylece tam bir KMA olarak tesbit edilmeksizin yaşayabileceğim. KMA’ların tesbit edilmemesi ve gizli kalması ALLAH’ın emridir. (Zülkarneyn ayeti uyarınca)

Zülkarneyn MUTLAK bir mobilizer idi. Dünyada istediği yere istediği (mesela) adı verdi ve yaşadı. Thule Qaanaaq gibi, 10SCE gibi, mrs.cp gibi. O Kızılderililerin (bronz ırkın) peygamberi GİBİ idi. Peygamber olamazdı.

Çünkü??????? ???? Resulullah’tan 1700 yıl sonra  D O Ğ D U  . Hatemül Enbiya ardından doğanlar resul değildir,   R A S U L  ‘dur.

Resul ve RASUL çoooook derinden farklıdır.

Hristiyandı, Ama geçmişte MÜSLÜMAN oldu. Müslümanlıktan ÖNCE müslüman oldu!

<> Quetzalqoatl

Onun uzay aracında Kur’an da vardı. O Kur’an şimdi bazı GARİP disklerde yazılı, holografik olarak. Benim codec’lerim bile onun verdiği isimler, miss.ccp ve 10SCE. Ama-ZONE da onun koyduğu bir isim. (Amazonas)

Gelecekte bir hristiyan, geçmişte müslümanlıktan binlerce yıl önce MÜSLÜMAN olabiliyor. İşte bu Allah’ın RAHMETİDİR. Allah’ın kontrol sırrıdır.

Daima tevbe ediniz. Geçmişiniz DEĞİŞECEKTİR. Allah kötü Yuşa yerine İYİ bir Yuşa verecektir. Kötü ve öldüren ve sonunda öldürülen bir Yuşa yerine, yoldaş bir Yuşa verecektir.

<> Gelecekten geçmişe taşınan Zikr

<> 21-Enbiya/105: Zikir’den sonra Zebur’da, “Arza benim salih kullarım varis olacak,” diye yazdık.

Evet, Allah’ın vaadidir bu… Salih içinde ISLAH kelimesi var, ıslah ise “Geçmişi değiştirilen” veya “Affedilen” demektir -biliyorsunuz zaten-.

Allah bizleri hep ıslah etsin, salih’lerden kılsın, Salih peygamber sevabı versin -Amin-.

<> amin

<> 16-Nahl/122: Ve biz ona hem Dünyada bir hasene verdik, hem de şüphesiz ki o Ahırette de elbette salihinden.

Salih peygamber TUFANDAN önceydi. Yani “Islahat” olmamıştı. Nice genler vardı ki bozuktu. Allah o genler içinden SALİH peygamberin genomlarını ESAS aldı.

İlgili ayetleri yazarak bunu görebilirsiniz.

<> 7-Araf/73: Semud’a da kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: “Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yok. Size Rabbinizden bir beyyine/açık bir kanıt gelmiştir. İşte şu, Allah’ın devesi. Sizin için bir mucize. Rahat bırakın onu, Allah’ın toprağında otlasın. Kötü bir niyetle dokunmayın ona. Yoksa korkunç bir azap yakalar sizi.”

<> 7-Araf/74: Hatırlayın ki, Allah sizi Ad’dan sonra halefler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. O’nun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz, dağlarını yontup ev yapıyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini anında fesat çıkararak yeryüzünü berbat etmeyin.

<> 7-Araf/75: Toplumunun kibre saplanmış kodamanları, içlerinden inanıp da baskı altında tutularak ezilenlere şöyle dediler: “Siz Salih’in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” Onlar: “Onun aracılığıyla gönderilene gerçekten inanıyoruz.” dediler.

<> 7-Araf/76: Kibre sapanlar şöyle konuştu: “Biz sizin inandığınızı inkar edenleriz.”

<> 7-Araf/77: Bu arada dişi deveyi boğazladılar. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıkıp şöyle dediler: “Ey Salih! Eğer Allah tarafından gönderilenlerdensen, bizi tehdit ettiğin şeyi önümüze getiriver.”

<> 7-Araf/77: Fe akarun nakate ve atev an emri rabbihim ve kalu ya salihu’tina bima teidüna in künte minel murselin

<> 7-Araf/78: Bunun üzerine onları, o şiddetli sarsıntı/o korkunç titreşim yakaladı da öz yurtlarında yere çökmüş bir hale geldiler.

<> 7-Araf/79: Nihayet, Salih onlarda yüzünü döndürüp şöyle dedi: “Ey toplumum! Andolsun ki, Rabbimin mesajını size tebliğ ettim, size öğüt verdim; ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”

<> 11-Hud/61: Semuda da kardeşleri Salih’i gönderdik. O: «Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, O’ndan başka bir ilahınız da yoktur. Sizi, yerden O meydana getirdi, yeryüzünde yerleşme ve imar etme gücünü size O verdi; O’nun bağışlamasını isteyin, sonra O’na tevbe edin! Şüphe yok ki, Rabbim yakındır, duaları kabul edendir.» dedi.

<> 11-Hud/62: Onlar: «Ey Salih, bundan önce sen, içimizde ümit beslenen bir kişiydin, şimdi bizi babalarımızın tapındığına tapmaktan vazgeçirmek mi istiyorsun? Biz kesinlikle senin bizi davet ettiğin şeyden çok kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz.» dediler.

<> 11-Hud/63: Salih: «Ey kavmim, ne dersiniz, eğer Rabbimden açık bir delil ile gelmişsem ve bana katından bir rahmet vermişse, O’na isyan ettiğim takdirde beni O’ndan kim kurtarabilir? Demek ki, siz bana zarar vermekten başka birşey yapmayacaksınız.

<> 11-Hud/64: Ey kavmim, işte şu Allah’ın dişi devesi size bir mucizedir; bırakın onu, Allah’ın toprağında yayılsın ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar!» dedi.

<> 11-Hud/65: Derken onu tepeleyip öldürdüler. Bunun üzerine Salih onlara: Evinizde üç gün yaşayın; işte bu, yalanlanamayacak bir tehdittir

<> 11-Hud/66: Emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberinde iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle azaptan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbindir çok güçlü, çok üstün olan.

<> 11-Hud/67: O zulmedenleri ise bir müthiş ses yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar.

<> 11-Hud/68: Sanki orada bir şenlik kurmamışlardır. Bak işte Semud topluluğu gerçekten Rablerine küfrettiler ve bak işte defoldu gitti Semud!

dişi deveyi boğazladılar

Bu ne demek acaba?

Fe akarun nakate ve atev an emri rabbihim

Bu aslında DEVE değil onun prototipi veya Lama (Alpaco) ile birlikte ağababası. Tohum (mutant anlamında) ıslahı ilk bununla başlamıştı. (Rabbin emriyle elbette)

ve atev an emri rabbihim

Bu ISLAH olmuş tür öyle güzeldi ki, mutant insanlar ondan nefret ettiler ve kıskandıklarından öldürdüler. Allah’ın AYETİYDİ o hayvan, o hayvanların ıslahının simgesiydi.

Taa ki Nuh’un gemisine bu ISLAH edilmiş çift hayvanlar gelene kadar süren bir sürecin başlangıcıdır.

Devenin dişisini öldürdüler. Ama Allah onun yerine

akarun nakate

akarun nakate

akarun nakate

LAMA’yı koydu ve böylece deve ile Lama bir çift olup Nuh’un gemisine bindiler.

<> 11-Hud/64: Hem ey kavmim, işte şu: «Allahın nakasi» size ayet, bırakın onu Allahın Arzında yayılsın, ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin, sonra sizi yakın bir azab yakalar

<> 27-Neml/48: Şehirde dokuz çete vardı, hep Arzda fesad yaparlar, salaha yaramazlardı.

Nuh’un gemisine seçilen insanlar da ISLAH edilmiş ırklardı. (Ham, Sam, Yafes’i anımsayınız)

Saliha olmayan eşine ve Yamm denen oğluna rağmen, bu ıslah edilmiş ırklar hayvan yanında İNSAN olarak da ikinci doğuşu, yani mutant sayısının en aza indirilmişi olarak tecelli ettiler.

İşte SALİH kelimesinin sırrı budur ve ISLAH ile ilgilidir.

Adem’in oğullarındandır HUD ve SALİH. Nuh ise torunlarındandır, bunu hatırlıyor musunuz?

<> evet

<> Ad, Semud ve Kavmi Nuh

Salih ile NUH arasında sadece bir kaç kuşak vardır. (İnsanlar 900 ila 1000 yıl yaşıyordu o zamanlar.)

<> İdris de.

 

İdris as. (Enuh denen), KABİL yani kötü olan Ademoğlunun soyundandır ve SALİH’tir. (Islah edilmiştir) Çünkü HURİ kanı taşıyordu. Bu kan doğal olarak ıslah olur.

Hayvanlar da bir tuhaftı o zamanlar. Mesela mağara kaplanlarının köpek dişleri uzamaktaydı, ta ki ağızlarına sığmayıp ölene kadar. Onların çenesini ayırıyordu ve bu hayvanlar sadece bir kaç yıl beslenebiliyordu. Köpek dişleri uzadığından ağzına sığmayınca da açlıktan ölüyorlardı.

Buna karşılık HUD peygamberin soyunda ise ISLAH yoktu. (Ondan bize tek gen >>> YUNUS peygamber olarak kalmıştır.) Sualtı yaşamı, yeraltı galerilerindeki ırmaklarda yaşayan bir kavimdi vb. vb.

Bunları zamanında anlatmıştık sanırım.

<> evet

Hans von Aiberg, 28/07/2004 (237/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 237 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

237-05-mutants

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar