Paranormal – Overwrite – Dörtlü evrenler – Dabbet – Haniflik – Süfyanilik – 1

Yeni bir konu: Ben 9 Temmuz ardından Fiziki dünya ile temas ettim. Yeşil dünyada (Cennet gibi) sıcak soğuk kavramı yoktur. (Bunun üstü olan ahırette sıcak vardır)

Uzuuun bir yeşil tutkal molasından sonra inanılmaz bir Temmuz sıcağına çıktım. Bu beni çarptı, kusma, başdönmesi, bitkinlik ve hayati bir iki krize girdim. Onu da atlattım.

9 Temmuz neydi? WOV idi. (Öncekiler WOW=Owerwrite ve WOR=Read idi). Şimdi ise WOV, yani OVERVİEW denen bir milatyuma girdik. Türkçelerini sırayla yazar mısınız?

<> WOR: Oku, WOW: Yaz, WOV: Gözden geçir.

<> Yazmak, Okumak, Görmek (Seyretmek)

Evet, GÖZDEN GEÇİRMEK durumundayız. Üzerine yazdık. Üzerine yazılanı okuduk. (Çin’deki alay, Taiwan ve Ummul Qaiwan vb. hatırlayınız).

A ve B’lerden bir AB oluşturduk, ama son aşama şuydu: Ektiğini biçmek, yani gözden geçirmek.

İşte bu sonuncu aşamada şeytanın eli ayağı tutuşmuş oluyor, vargücüyle yükleniyor.

Hatta dünkü chat’te bir yaşlı kadın olarak geldi sanki. Elektriği bağlatmayan bir evsahibi kadın. Kocası oğlu herkes razı ama bir kadın “Olmaz, elektriği üzerine alsın” diye resmen terör estirdi.

Oysa benim ismimin saklanması gerekiyordu. Yani A, B ve AB’den fazla olarak sıfır kan grubunda olmam gerekiyordu.

İnanılmaz bir direnç gösterdi. “Elektriği birkaç saat öncesine kadar açtırmadı” ve o yaşlı kadının yüzüne baktım ŞEYTANI GÖRDÜM! Yemin ederim o bir şeytan suretiydi. (Allah kendi suretinden üflememişti) Şeytan panikteydi. BUNU  R E S M E N  gördüm. Artık cadı kavramına şahidim.

OverView >>>>>> A, B, AB’den sonra 0 (sıfır) durumunu yaratmaktan ibarettir.

Şeytan’ın en korktuğu anlardan biri geldi. Ayetler onun kontrolündeydi. (Müfessir, Muhaddis ve Mealci olarak), şimdi kontrolünden çıktı.

Çünkü “Ayetleri yeterince anlamadılar” ayeti ile başı derde girmişti.

Şeytan en büyük kozunu, 1400 küsur yıllık TEK KUTUPLU hakimiyetini yitiriyordu PROTESTANTLIK başlamıştı. (Overview budur)

Şeytanın eğemenliği bitmişti >>> KUR’AN ÜZERİNDE; ama insan üzerinde devam edecekti.

<> 27-Neml/82: O söz tepelerine indiğinde, yeryüzünden onlar için bir dabbe çıkarırız da o onlara, isanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler.

[] 27-Neml/82: El qawl onlara/üzerlerine waqi olduğu zaman, onlara arz’dan bir dabbe çıkarırız ve o, onlara, “İnsanların ayetlerimize yaqin (qani/iqna) olmadıklarını (gereğince inanmadıklarını)” teklim eder (kelimelerle söyler).

<> 17-İsra/81: De ki: Hak geldi, batıl ortadan kalkmaya mahkumdur.

Şeytan, Ehli Beyti katlettirdi Emeviye’ye, sonra Katoliklik yarattı >>> Kan derdine düşmüş şiiliği. Şiilerin de yanında oldu.

Ve şeytanın en önemli vecizlerinden (yalan elbette) biri şudur: “İhtilafta  R A H M E T  vardır”. Ayrılıkta, nifakta, muhtelif görüşlerde RAHMET varmış! Ve bunu en önemli hadis olarak DİNİMİZE soktu. (Kur’an’a ve hür Haniflere değil elbette.)

Yalancılar (müfteri hadis uydurukçuları) bu veciz ile 14 küsur asırdır işbaşındaydılar. Buna da son vermekteyiz BUGÜN.

EBİ LEHEB hadisleri bunlar.

Bana şu bildirildi: Dabbet’in karşısında TEBBET’ler olacaktır. Uhud kaybedilecektir, istikbal HENDEKTEDİR. Bunları yorumlayabilir misiniz? lft.

<> 111-Leheb/1: Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb

<> 111-Leheb/2: Ma agna ‘anhü malühu ve ma keseb

<> 111-Leheb/3: Seyasla naran zate leheb

<> 111-Leheb/4: Vemraetüh* hammaletel hatab

<> 111-Leheb/5: Fi cidiha hablüm mim mesed

 

Tşk.

<> Bedir kuyularında Ebu Cehil’den kurtulmuştuk, ama başımıza daha zorlusu olan Ebu Süfyan geldi ve bizi Uhud’da yendi. Ama Hendek kuşatmasında dirençleri kırıldı.

 

Evet.

HENDEK >>>>>>>> DABBE ALANI (ARZ altıdır).

<> Medine’yi günlerce kuşatma altında tuttular ama Medine savunmasını kıramadılar. Birlikleri hendekleri aşamadı. Peygamberimizin vefatının hemen ardından Mekkeliler, Ebu Bekir ve Ömer’e başlangıçta güçlük çıkardılar.

 

MEDENİ’ler ise sadece ve sadece  H A N İ F  ‘lerdir. Başka medeni yoktur. Ötekiler Ayıoğlu ayıdır. (Ayılara hakaret ettim ama…)

Müslüman Katolik ve Ortodokslar sadece ve sadece Mekkeli müşriklerdir. Protestantlar ise MEDİNELİDİR. Allah hiçbir Medineliye (Ensar medeni) hakaret etmez. Ama “Arabün” diye ayetlerde tüm ayıoğlu ayı Mekkelileri aşağılar…

<> 9-Tevbe/97: Araplar küfür, parçalanmak/ikiyüzlülük yönünden daha şiddetli; Allah’ın resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah Alim’dir, Hakim’dir.

[] 9-Tevbe/97: Araplar (ve de A’rabiler/Arabeskler), küfür ve nifak bakımından (kafirlikte ve münafıklıkta) en şiddetlidirler. Allah’ın resulüne indirdiğinin hudutlarını/sınırlarını anlamamaya (bilmemeye) en layıktırlar. Allah, Alim’dir, Hakim’dir.

 

OverVieW’ün bu aşamasında, DABBET VE TEBBET grupları karşı karşıya gelecekler. UHUD onların, HENDEK (Dabbetül Arz alanı) BİZİMDİR. Uhud dağı onların olsun. İçimizdeki okçular da ayrıldılar. (Biri dönecek >>>>>>>>> Tarık bin Zeyyad olarak)

Şimdilik Tebbet grupları (AMG vb.) işbaşında. Kötülüğe fırsat tanımalıyız ki MÜCRİM olsunlar.

Bize sabır düşmesi vahyedildi. Moron müslümanlar ile ilişkinizi kesmeniz emredildi. İbrahim Milleti budur.

<> 3-Ali İmran/178: İmanı inkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azap onlaradır

Evet, tşk. Aksi halde “Kendilerini düzeltmeyen KAVMİ biz azdırdıkça azdırırız” denmezdi.

Hans von Aiberg, 28/07/2004 (237/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 237 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

237-03-seytan-mezhep

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar