Nebi Resul Rasul farkı – Misak meclisi – Üçler – Dabbet Hızır Yahya – Mewt ölüm mü 

nebi, resul, rasul, misak, üçler, dabbet, hızır, yahya, mewt, tevbe<> Selam selam hocam hoş geldiniz

ss hoşbuluştaran ESSELAM’a hamd ve teşekkürler CANdaşlar. Herkes-body çok selam ve selame. Selam getirmişem selam.

Hemen bir sure numarası ve bir ayet numarası (iki ayrı kişiden).

<> tevbe 128

Tek sure ve tek ayet numarası (iki ayrı kişiden). Bu gelene kadar Tevbe/128’i yazar mısınız? Ve öncesi-sonrası. (Aslında sure bitiyor)

<> 9-Tevbe/128: Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.

<> 9-Tevbe/128: Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufür rahiym

rasulüm

rasulüm

rasulüm

rasulüm

RESUL değil ????????????????????????????????

<> 9-Tevbe/127: Bir sure indirildi mi “Sizi birisi görüyor mu?” diye birbirlerine bakar, sonra da sıvışıp giderler. Allah, kalplerini yamultmuştur. Çünkü gereğince anlamayan bir topluluktur bunlar.

<> 9-Tevbe/127: Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba’duhüm ila ba’d hel yeraküm min ehadin sümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun

<> 9-Tevbe/129: Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! O’ndan başka ilah yoktur! Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş’ın sahibidir!”

<> 9-Tevbe/129: Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym

Eğer aldırmazlarsa” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (O kavl vaki olduğunda……. >>> Bu ayeti yazınız)

Bana Allah yeter!” >>>>> ŞAHİT olarak Allah yeter >>>>>>>> MİSAK ayetini yazınız.

O’ndan başka ilah yoktur!” >>>>>>>>> Bunu İLK kez RESMİLEŞTİREN İbrahim’dir >>>>>>>>>> ilgili ayeti yazınız.

<> 27-Neml/82: O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dabbe (mahluk) çıkarırız da, bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.

Ben O’na dayanmaktayım” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DABBE tül ARZ (Dayanılacak en son nokta, bunun bir arkası daha yoktur)

ve O, o büyük Arş’ın sahibidir!” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HIZIR’dan başka hiç bir kimse (melek, insan vb.) O ARŞ’a azamı/Alayı İZLENCE yetkisine sahip değildir…

<> 43-Zuhruf/26: “..inne ni beraün min ma ta~büdune in la elledhi fetara ni fe inne Hü se yehdi ni”

<> 43-Zuhruf/26: …doğrusu ben tapıyor olduklarıñızdan beriyim, añcak ki beni fatreden/yaratan dışında doğrusu o beni doğru yola doğrultacak.

Şimdi TEVBE 128’i TOPARLAYINIZ ltf.

<> 9-Tevbe/128: Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.

rasul

rasul

rasul

Vallahi RESUL değil. (Son resul = Hatemül Enbiya)

<> 9-Tevbe/128: Yemin olsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir. Sizi rahatsız eden şey onu da üzer. Çok düşkündür size. Müminlere ise daha şefkatli, daha merhametlidir.

<> 9-Tevbe/128: Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufür rahiym

Resul >>>>> [9-Tevbe/128] ????

MEHDİ’nin >>> SONUCU >>>>> 300 yıl sonra bunlar bir ekip. Mehdi’nin  N E D E N İ  >>> ????????????????? Result of Mighty, daha sonra Reason of Mighty. (KARN+EYN’in iki ucunu tutanlar)

RASUL mü? Resul mü? (128: “Yemin olsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir“) RASUL mü??? (ONUR=ŞERİF -şeref’ten-)

<> rasul

Bu ayet efendimizi bağlamıyor. Bağlasaydı >>> HATEMÜL ENBİYA (en en en sonuncu, zincirin sonuncusu NEBİ) olamazdı, çelişki doğardı. Bu çelişkiyi siz anlayabilirsiniz -Ama Edip Yüksel asla-. Hatemül enbiya (nebilerin hitamı) olan efendimizdir ve Resul diye bile anılmamıştır === NEBİ denmiştir!

N E D E N  ???? NİÇİN?

NABİ, NEBİ, RAsul, REsul farkları nedir?

<> 59/13: Onların gönüllerinde, korku bakımından siz, Allah’tan daha zorlusunuz. Bu böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

(Tşk)

YAHYA (ölümsüz fakat selef)

HIZIR (ölümlü fakat  H A L E F  )

MESİH (önce İsa RESUL, sonra Mesih RASUL)

ÜÇLER MECLİSİ.

RAHİM

RAUF (Raf raf derecelendirilmiş >>> Örneğin Levhi Mahfuz’u (Yahya dahil) ondan başkası üst irtifalara çıkarak okuyamaz.) (Yahya, sadece Hızır’ın öldürülmesini bekler.)

Hızır‘ı bu evrende hiçbir varlık öldüremez. Öldürülmesi için???? ?????? ?

<> deccal

 

EVET! Hızır’ı bu evrende hiçbir kimse öldüremez…

<> Paralel Evren’iñ bizden saniye farkı olması yüzünden

 

Yahya’yı da hiçbir evrende kimse öldüremez! Allah’ımız YAHYA’nın yaratılmasından sonra adı (Izrail, Azrail) olan meleğinin adını KALDIRIP “melekült mewt” adını verdi. İndirilen Kur’an’dan (Levh’den değil) Azrail adı silindi.

Çünkü Cibril-Cebrail gibi ismen verilseydi Yahya’yı da öldürmek ZORUNDAYDI. Yahya Hızır’a ölesiye muhtaç. Ve İsa Yahya’ya ölesiye muhtaç. Ve Hızır ölesiye (Ruhül kuddüs’e) muhtaç. (İsa’ya değil!!!!)

Melekül Mevt, elinden iki kişiyi kaçırmıştır:

1. Ölümü taddırıp öldürmediği İDRİS’i

2. Hiçbir zaman öldüremediği-öldüremeyeceği YAHYA’yı

😉

“Külli nefsün Zaikatül MEWT” ne demek?

<> bütün nefsler ölümü tadacaktır

 

 

ÖLÜM=MEVT ???? (Mevta ölü mü; diri mi? >>> Onlara ölü demeyin asıl ölü sizsiniz, onlar diridir.)

<> vefat ne olacak, mevt ölümse?

Yanlış bir  T Ü R E T M E  [candaşım]. 🙂

EMİR olan asla ölmez, ancak geçici bir sure olarak (inikas anlamında değil)  M E V T  olur.

RUH Rabbin EMRİNDENDİR.

<> 40/15: O Refi’dir, dereceleri yükseltendir; arş ın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan Ruh’u kullarından dilediğine indirir.

<> 40/16: O gün onlar ortaya çıkarlar. Hiçbir şeyleri Allah’a gizli kalmaz. Kimindir bugün mülk/saltanat? O Vahid ve Kahhar olan Allah’ın!

Rabbin emri görmüyorlar mı inip duruyor. (Rabbin emrinde kesinti olur mu?)

<> “vefat ne olacak, mevt ölümse?” derken öyle olmadığını yazmak istedim

Ben anladım [candaşım]. 🙂

VEFAT >>> Hologram aleminden REEL aleme geçiş  K A P I S I  demektir.

Kuantum teoremi der ki:

İki PARÇACIK (beden >> Biri benimki diğeri Azrail) çarpışma anı öncesi ve sonrası QUANTUM kuramı içindedir.

İki parçacık tam ÇARPIŞMA anında  D A L G A C I K  (MEWT) olurlar (Eylemin adı vefat) Çözülürler ve bu arada KUANTUM teoremi (Yani ışıktan yavaş her şey)  G E Ç E R S İ Z  olur!!!!! Geçerli olan sadece DALGACIK (parçacık değil) kuramıdır!!!!

[Candaş], işte mevta -ki vefat eder- ama MADDECİK/Parçacık olarak bedenini bırakmış, DALGACIK (Emrillahi >>>> Rabbin emri)

Allah’ın/Rabbin emri PARÇACIK=Ecsam/Beden üzerine  D E Ğ İ L  ! Bu Sünnetullah (Evren yasaları)dır.

Ama Evren üstü evren yasaları olan RUH RABBİN EMRİDİR.

Rabbin emri nedir? Rabbin emri, Kalu bela’daki sözü tutup tutmadığımızın (hesap defteri aracılığıyla) bize İSBATIDIR.

(Allah’ın isbata gereksinimi yok. Şahit olarak Allah yeter. Alimdir, Ezelden her şeyi zaten bilmekte ve kullarının ne yapaCAK’larını da bilmekte, bunları Kiramen Katibin’in zapta geçtiği bir “HISAB DEFTERİ” ile bize tutanak (rapor) olarak sunmaktadır.)

Konu ağır mı? Anlaşılmaz mı?

<> hayır

İsterseniz mütelaa ederek, başa dönerek SİZLER tarafından yorumlayalım.

İlk soru geldi:

Bedenimiz (m) ile bir bedeni olmayan (Aslında C kare) Azrail çarpışınca… O bizi mevta kılıyor ve ne trajikomiktir ki Her ölen AZRAİL’i de öldürüyor.

Azrail her melekut gibi ölümsüz olduğundan anladığımız anlamda ölmüyor, ama inanılmaz bir CAN ÇEKİŞİYOR.

İdris onu neredeyse TAM öldürecekti. Allah acıdı da Azrail’i devre dışı bıraktı ve bunun yerine İDRİS yüce bir makama alındı…

Bu soruları sormak nereden geldi aklınıza candaşlar??? Şimdi iyice aklımız karışacak değil mi? ;))

<> hayır, tersine

Hans von Aiberg, 01/08/2004 (239/01)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki CHAT’i (238) oku | 239 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

239-01-tevbe128-129-neml82

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar