Dabbet – Siyer  – Haniflik – İbrahim – Peygamberimiz hanif miydi – İslamı bozan Siyonizm – Süfyanilik – Kuran

<> Siyer’i kendine (Qur’an misali) rehber edinen bir -eski- üyemiz, Resulullah’ın SS vahiy almasından hemen önce Mekke’de Haniflerin olduğundan sözediyordu. Bu ve benzeri sapmalardan dolayı konuya girdim.

Haniflerin ortaya çıkması mümkün değil. Mekke’de bir tek Hanif yoktu, onlar Ali İmran 110’dakilerdir. İbrahim atamızın iki hanımından oluşan iki dalın içinde de HANİF yoktu, ne Musa, ne Süleyman, ne Davut… hiçbiri HANİF değildi. Sadece ataları HANİF idi.

Mekke’de veya o günden bugünlere eğer bir tek HANİF olsaydı bize bildirilirdi. Eğer efendimiz HANİF olsaydı her cümlesine “Hanif olun” diye başlardı -haşa besmele gibi-.

Bize neden bu kadar Hadis içinde bir tek HANİF kelimesi veya hanif kişi diye birinin adı hiç mi hiç GELMEDİ!!!!

Allah’ımız şahiddir ki

ve yine şahiddir ki

ve yine şahiddir ki

104 ve 114’den başka yeryüzünde HANİF yoktur.

Eğer bir tek hanif olsaydı, Dabbe Kawline gerek kalmadan, zaten islam Protestantlığını o kişi kurmuş olurdu, biz de ona tabi olurduk. (Ali İmran 104 ve 114 gereği)

Allah’ımız şahittir ki İbrahim atamızın vefatından sonra İsmail, İshak, Yakub dahil KİMSE HANİF değildi. Olsaydı Allah BİLDİRİRDİ veya efendimize olduğu gibi: “Sen hanif olmaya çalış, yüzünü İbrahim dinine dön… belki Makamı Mahmut’u -umulur ki- kazanırsın” demezdi!

Beni yalanlayabilir misiniz?

<> hayır

<> ibrahim atamızın yanındakilerden çevresinde olanlardan hanif olanlar vardı değil mi?

(İbrahim’in ÖMRÜ kadardı HANİFLİK. Dolayısıyla ona tabi olanlar da Hanif’ti.)

<> 2/129: Ey Rabbimiz! Onların arasında onlardan bir resul gönder ki, onlara ayetlerini okusun. Onlara kitap ve hikmet talim etsin. Ve onları nezih bir hale getirsin. Şüphe yok ki Sen, evet Sen azizsin, hakimsin.

Daha da ileri gideceğim: Efendimize Vakıa suresi geldi ve 63 yaşında Allah’ına kavuştu. Bir kere olsun “ÜÇ SINIF olacaksınız” ile ilgili bir tek şey söylemedi. Halbuki İbrahim atamıza gelseydi o ayetler, bunu sonsuz dağlarda yankılanan EKO gibi tekrarlar ve başımıza vura vura belirtirdi. Öyle değil mi?

(Çaysadım)

Hüüp

<> Efendimiz SS, hanif olsa Nahl 16/123’te neden “Hanif ol” densindi?

<p> El-Alim olan Allah’ımızdan daha fazla bildiklerini iddia ediyorlar: Resulullah hanifti diyenler.

Ben diyorum ki [P], efendimizden HANİFTİR. Efendimiz değil, [P] Haniftir. Allah da şahidimdir.

Efendimiz İKİ KEZ iman etti mi? Bu da belli değil?

Ama efendimiz EN YÜCE AHLAK‘ın sahibidir, bunlar başka başka şeyler.

<> 68/4: Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Efendimiz Rahmettir Allah’tan vekalet almıştır. Rauftur, ama HANİF’tir demeyin, olsaydı Allah Tevbe suresinin son iki ayetine o HANİF idi diye yazardı. Allah unutkan mı? -haşa-.

<> 16/120’de “İbrahim bir ÜMMEt idi” deniyor ve devamında 16/123’te “Hanif İbrahim’in MİLLEtine uy” emri veriliyor.

Evet, EĞER uyduysa bunu yinelemezdi Allah’ımız. Mesela ayette diyor ki: “Allah senin gece kalkıp namaz kıldığını gördü.” (Daha önce emretmişti, ertesi gün efendimiz kalkıp salat=Dua etmişti.)

Bunun gibi “Allah senin İbrahim milletine UYDUĞUNU gördü” demesi gerekirdi. (Bildirim anlamında)

Zaten tılsımlı sözcük şu >>>>>> Makamı Mahmud, yani Makamı İbrahim değil.  D E Ğ İ L  !

Beni net anladınız mı candaşlar?

<> evet

<> 3/164: Yemin olsun ki, Allah müminlere lütufta bulunup onları minnettar bırakmıştır: Kendi içlerinden onlara öyle bir resul gönderdi ki, onlara Allah’ın ayetlerini okuyor, onları temizleyip arındırıyor, onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretiyor. Oysaki onlar, bundan önce açık bir sapıklığın tam içindeydiler

<> (Allah müminlere lütufta bulunup >>> Mennan)

<> Eskiden kullanılan “hanif, hunefa” kavramlarını ve kıytırık bir nakle bakarak eskiden de hanif vardı diyen Qur’an’ı “Siyer ile yalanlayanlar”(!) var, bu kişiler BİZden değiller, bu yüzden umursamıyoruz onları

Allah şöyle diyor mu efendimize? “Allah Muhammedi dost edindi!”

Haydi tarafsız olun ve izleyin. (Efendimize canım kurban, bunu karıştırmayalım.)

<> ayrıca son resülümüzü ön plana çıkarıp, bu söylevlerini kalkan edinenler MÜNAFIKÜN suresinde münafıklıkla damgalanmış… Tüm resüllerimize denk yaklaşım ve milleti ibrahimi hanifliği üst hedef edinmek ödevimiz.

Allah İbrahim’i dost edindi. Allah’ımızın YAZMADIKLARINI yazdırmaya, satır arasına sokmaya çalışmayalım. Bu dini zaten böyle bozdular.

Yahudi siyonizmi Ebu süfyan’dan beri vardı. Ebu Süfyan anneden yahudi idi ve onun vasiyeti taaa Edebalı yoluyla, Yahudi cariye ve kadınlara uzandı.

Mesela İkinci Selim’in annesi Ukraynalı Yahudi idi, müslüman olmadı. Yahudi dini üzerine İkinci selimi doğurdu. Ukrayna doğumlu olmak başka yahudi olmak başka, onunla bir vasiyet gereği evlendi… ikinci selimin babası…

Ebu süfyandan taaaa ikinci selime ve 300 yıl sonraki ebu süfyanlara kadar bu böyle gidiyor, gidecek (ha/vet).

Günümüzde ortaya çıkan ve çoğunluğu kürt olan tüm tarikat kurucuları (nurcular, ışıkçılar, Nakşibendi, aczmendi, Halveti vb. tamamı kürt) mutlaka bir şekilde YAHUDİLİĞİ şiar edinmişlerdir. YEZİDİDİRLER.

<> 33/39: Onlar ki Allahın risaletlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar, Allahdan başka kimseden korkmazlardı, hisaba alacak da Allah yeter.

<> 35/28: İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Allah’ın kulları arasında O’ndan korkan, ancak bilginlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır.

<> İki ayete göre:

<> 33/37: Hem hatırla o vakıt ki o kendisine hem Allahın in’am ettiği hem senin in’am ettiğin kimseye: «zevceni kendine sıkı tut ve Allahdan kork» diyordun da nefsinde Allahın açacağı şeyi gizliyordun, nası sayıyordun, halbuki Allah, kendisini saymana daha gerekti, sonra vakta ki Zeyd, o kadından ilişiğini kesti biz onu sana tezvic eyledik ta ki oğullukların ilişiği kestikleri zevcelerinde mü’minlere bir darlık olmasın, Allahın emri de fi’le çıkarılmış bulunuyor.

<> Ayetlerdeki kelime HaŞYa (ilmen)

Evet “İtibarlıları” yani modern hırsızları insanoğlu daha çok sayıyor. Efendimizin Ebu Süfyan karşısında kırılıp dökülmesi ve İbni Maktum’a suratını asması, onun başını yaktı neredeyse…

<> Resulullah’ın SS Allah’dan gayrısına HaŞYa duyduğu yazıyor son ayette. O halde Resulullah’ın SS risalet tebliğ etme durumu olmaz.

Evet efendimiz bu yönden maalesef sabıkalıdır. Eğer bir babası olsaydı ona da ALLAH huşusu duyardı. Oysa atası İbrahim babasını AÇIK düşman edindi. Yani ikisi farklılar.

<> Ve en üstteki ayette işaret edilen rAsul de Resulullah SS olamaz. Çünkü ne risalet tebliği yapabilir ne de ÖĞRETME eylemini yerine getirebilir.

Efendimiz basiret olarak Ebu süfyan gibi en başından taa 17 asır sonraya kadar fenalığı dokunacak, torunlarını öldürecek bir adama haşyet/huşu duymuştur. Bunlar fauldür.

(Yine de kurban olurum ona. Sanki ben çok mu iyiyim???)

Ben elbette onun tırnağı olamam, ama bir tek yönden üstünlüğümü tescil ettiler. Allah’ın ayetlerini ve içerdiği ilmi ve format olan Hanifliği en iyi bilen olduğum için Dabbe seçildim, pardon atandım. Yine de efendimize kurban olayım.

<> Hiçbir ayette Resulullah’a öğretildiği yazmaz. “VERmek” başka “ÖĞRETmek” başka.

<> ahlak ve yumuşak huyluluk yönü üstün son resulümüzün ama gelişmeleri ön görme açısından analiz sentez noksanlıkları olduğu işaret edilmiş bir anlamda Kur’an da

Ben ve 5M hepimiz onun yolundan, izinden onun indirdiği Kur’an’ın kılavuzluğuyla ilerliyoruz.

Artık İsa da Kur’an’ın yolunda, kendi getirdiği İncil’in değil. Bunun için adı Mesih zaten. O da efendimizin yolunda ve izinde.

Bize Kur’an’ı efendimiz getirdi, o gelmeseydi ne İbrahim’den MİH’ten ne de ilimden haberimiz olurdu.

Allah şahittir ki, Kur’an olmasaydı hepimiz -en başta ben- birer sapıktık. O Kur’an’ı bize ileten efendimize kurban olmayayım da ne olayım?

Başka kelime bulamıyorum ki? Kurban demek şu demek: Eğer şimdi burada olsaydı, Bedir Hendek Uhud vb. gözümü kırpmadan onun en önde giden şehit adayı olurdum. Bu bağlamda Kurban olurum diyorum.

Hanifliğin şurası çok güzel: İbrahim’in babasını eleştirdiği, Allah’ı eleştirdiği gibi sizler de Efendimizi eleştirebiliyorsunuz. Maktum’a neden yüzünü ekşiltti diye mesela…

HAKLI olun hep eleştirin, başka mutmainlik yöntemi yok ki? Körü körüne inanç olur mu? Biz sapık mıyız? Ben islamı iki yıl inceledim de ancak müslüman; 8 yıl içinde de ancak Hanif oldum.

<> 3/101: Allah’ın ayetleri size okunuyor, Resulü de aranızda; peki nasıl küfre sapıyorsunuz? Kim Allah’a yapışırsa dosdoğru yola iletilmiştir o…

Chat burada bugünlük bitiyor, yarın aynı saatte… RZİ MİH. Geronimoo. Hoş-bye.

<> inşaallah

<> Allah sizden razı olsun

<> slm slm kaptanımız

-sohbetin sonu-

Hans von Aiberg, 29/12/2004 (256/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 256 anasayfasına dön | sonraki CHAT’i (257) oku

256-04-siyonizm-sufyanizm

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar