İNGİLİZ HİMAYESİNDE VE SİYONİZM GÜDÜMÜNDE KURULAN TARİKAT VE CEMAATLER DOSYAMIZ

1. NEV ASYA (Yeni Asya, Yeni Anadolu) Tarikatı: Amacı İsrail suyu olarak öngörülen MURAT / GAP havzasını KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ altında tutmak. Günü gelince GOYİMolmak üzere Büyük Arzı Mev’ud’a teslim etmek. Bu tarikata son 25 yıl itibariyle Türk alınmıştır. Ama aslı astarı ŞEYH MEHMET KUTLULAR’IN komutasında olmak üzere oluşturulmuştur.

2. NEV ASYA’nın eyaletlerinden biri olan ve ASIL KÜRDİSTAN (ACZMENDİYE) ile birleşmek amacıyla kurulan ACZMENDİLİK denemeside Saidi Kürdi’nin vasiyetindendir.Cübbesisarığı ve kalın sopasına kadar “KİTABINDA” sayılmıştır. Ancak beklenen patlamayı yapamamıştır.

3. 1950’lerde ortaya çıkarılan SAİDİ KÜRDİLİK (Şimdiki adıyla Süleymancılık) da birTARİKATTIR ve Takıyyeyi doğru bulmadıkları için TARİKAT olarak ortaya çıkmışlardır. Tüm dış istihbaratlar bunları desteklemişlerdir. Ancak bu üçünün kitlelere yaygın olamayışı yüzünden “Fethullahçılığı” kayda değer bulmuşlardır. Çünkü Türklerin KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNİ desteklemedikleri ortaya çıkmıştır.

4. Fethulahçılık başlangıçta “Abdullah Öcalan” gibi “Saf ve bireysel” gösterilmiştir.Fethullah Gülen de “Kürtçülükten rahatsız olduğu” bahanesiyle diğer hempalarından ayrılmıştır. Ancak Londra G Cemiyeti şu saptamalara yer vermiştir:

a- Türk ve Kürt etnikler geniş ölçüde birbirlerine karışmışlardır. Kimi de melezdir veya yansızdır. Yanlı olanlar arasında Kürt-Türk sorunu oluşturulması ve karşı karşıya getirilmesi. (Apo’nun varlığının nedenidir)

b- Kürtlerin Türkiye’yi pasif asimile olarak ele geçirme planı:

Aa Türkiye’deki türk nüfusun “doğum kontrolüne özendirilmesine karşın” Kürt nüfusun sınırsız artırılması için çalışmaların TC hükümetlerine mas ettirilmesi.

Bb Gecekondu ve kaçak yapılar aracılığıyla Kürtlerin büyük kentlere kaydırılması. Pilot bölge olan Diyarbakır başarılınca, bu kez İstanbul’da yeni ve kalabalık ilçeler oluşturulması planına geçilmiştir. Bugün İstanbul Dünyanın en büyük Kürt Kentidir. İkinci olarak Diyarbakır ve Üçüncü olarak da Süleymaniye sıralarını almışlardır. Türkiye’de “Kürtlük” böylece tescil ettirilmiştir.

Cc Apo’dan önceki dönemde, bizzat Siyonizm güdümlü süper devletler ve istihbaratlarınca büyük bir karapara akışıyla ve özellikle SAHİLLERDEKİ ya da Turistik ve eğlence dinlence alanlarındaki tüm ihalelere el altından para verilmiştir ve sahipleri kürt asıllı olarak TESCİLedilmiştir. Üç yanı deniz olan Türkiye’de istediğiniz yere gidiniz ve bir bardak çay içiniz. Biraz muhabbeti deşiniz “Arkada Kürt patronları” göreceksiniz.

İstanbul’un göbeğindeki çaybahçeleri bile İSTİSNASIZ kürt karaparacılarının elindedir. Hatta Ülkücü Mafyası da kendilerinin ORTAKLARIDIR. Çünkü burada yapılan “Birlikte ORTAK uyuşturucu kaçakçılığıdır, menfaatler birleşmiştir” artık... (Tecrübe konuşuyor)

Dd Türkiye’de KADROLARIN ele geçirilmesi taşaronu ise FETHULLAH GÜLEN’E verilmiştir. Tescilli Bilderberg üyesi yani İPEK CÜBBESİ ile Gülen, tüm idari kadroları (Vali, kaymakam, Emniyet Müdürlükleri, Hakimler vb.) ve stratejik zirveleri (Harb okulları, finans kuruluşları, basın-yayın vb.) eline geçirmek için “Masum Işık evlerinden”başlayarak, dersaneciliğe, buradan da kolej ve Üniversitelere kadar büyük bir ağ oluşturmuştur.

Amacı (Kendi ağzından naklediyorum: “Tedbir(Takıyye) ile 3 kuşak boyunca bu kadroları yerleştirip, GİZLİ ŞERİAT İHTİLALİ yapmaktır.”

Eğer Türkiye “Şii” devlet olsaydı, ÇOĞUNLUK gereği bu DİN TİCARETİNİ şia üzerine sergileyecekti. Çoğunluğa uyarak “Sünniliği” takıyye edinmiştir. Onun mezhepçiliği de sahtedir. Çünkü Şii ülkelerde “Şiilik ağırlıklı özel okullar” kurmuştur. Hatta orada “genelde Sünniliğin tekelinde olduğu için ” o okullarda HADİS bile okutulmamaktadır.

Yatılı bölümlerdeki Atatürk büstü “Yüzüne tükürülmek” için konmuştur. Atatürk’ün adı ise KÖR DECCAL’dir. Okullarındaki Türk bayrağının öteki adı ise “Defiu Haced bezidir” (Tuvalet kağıdı)

Bunları BİLE BİLE tüm hükümetler “OY POTANSİYELİ HESABI” tüm zamanlarda ve her partiden (DSP’li Hüsamettin Özkan’ı anımsayınız, Baykal’ın kurmay listesindeki nurcuları ve DYP’nin Tantan gibi nurcularını anımsayınız)

Harbokulları için “Süpe minili degaje Nurcu sosyetik kızlar ve mankenler eğitilmiştir. Amaç onları “Harbokulu öğrenci veya mezunlarıyla evlendirmek”tir. Matahariler bununla da kalmamıştır. Hiç evlenmemiş olduğunu iddia eden tüm nurcuların zinacı zevk malzemesi olmuşlardır. (Kurmayların imtiyazıdır bu, öğrencilere ise harem selamlık yaparlar)

Hablemitoğluna göre Fethullah Gülen’in ŞAHSİ banka hesabı 9 milyar $ (usd) dir. Çoğunluğu İsviçre bankalarındadır. Pek azı ise Asya Finans denen bir kuruluşun sermayesidir. Yıllarca nurcu esnaf, köy köy dolaşıp, DAVA’ları için para toplamışlardır. (Zağnos öğrencileri adı altında sözde yemek ve mesarif)

Esnafları şunu yapmıştır: Nurcu olmayana “Fahiş satın” Çünkü “Dükkanın yarısı Fethullah’ındır” ABD’ye para gönderme yarışında, iflas edip batan bir çok KASABALIesnafı tanıyorum.

Fethullah’ı da yakınen tanıyorum: Gözyaşı kimyasına kanmayacak kadar tanırım. HEP BENİ İSTEDİ O!

Sayısız davet aldım ve üç kez buluştuk. Avni Çetinkurt ile STV’de PROGRAM yapmam veZAMAN Gazetesinin başına GENEL YAYIN MÜDÜRÜ olarak geçmem için inanılmaz milyon dolarlık tekliflerde bulundu. Avni Çetinkurt onun kurmayıdır. Benimle buluşmasını o nurcu vasıtasıyla gerçekleştiriyordu. Avni takıyyecinin ŞAHI olduğundan bunları yüzüme karşıİNKAR etmiştir. (Tipik nurcu karakteri)

Milletvekilinden öte BAKAN olmamı şipşak sağlayacağını vaadetmiştir. Bütün bu rezilliklere karşılık benden istedikleri “Ehli Sünneti Muhammedi ve hadisler yolundan gitmem ve ürettiğim ÇOK DEĞERLİ ve EŞİ BULUNMAZ İLMİ (Kendi tabirlerini büyük yazdım) Nurculuk adına yazmamı ve hatta kendisine ÖĞRETMEMİ istemiştir.

Ben reddedince de “KARALAMA kampanyası” peşine düşmüştür.

NOKTA dergisine gazetecilik dönemimdeki fotoğrafları veren ve şaibeleri üreten BİZZAT KENDİSİDİR. Sabah gazetesinin magazin müdürü olarak ELBETTE şöhretlerle çekilmiş resimlerim VAR. Beni çapkın göstermeye çalışmıştır. Oysa 17 yılda, ASLA kadınlarla görünmemem yüzünden kendisi yalancı durumuna düşmüştür. Üstelik fotoğraflardan birindeki kadınlardan biri de KENDİ MATAHARİSİDİR. Casusudur. Tuzaktır. Eğer ben o kadar çapkın olsaydım, şimdiye dek bin gazetede boy resmim çıkardı. Hiçbir çapkın 6 kez evlenmez, gününü gün eder, nikah lafını sözlüğünden çıkarır.

Fethullah Gülen “Bilderberg yemini” yaparken, kendisine sunulan TEK KİTAP olan TALMUD’dan başkasına yemin edemez. Sadece onların verdiği KAFTANI giyebilir. Ve şimdi o BİLDERBERG yuvasındadır.

Onun Türkiye’den maaş alan resmi polis 14 koruması vardır. Tüm hükümetler bunu ona sağlamıştır. AKP ise ayrıca özel bir tim göndermiştir. Ama Ordu’ya “Yerini bilmiyoruz” demiştir TÜMÜ… Yerini bilmediğin adamın KORUMALARINA NASIL MAAŞ VERİYORSUN EY DERİN HÜKÜMET! Korumalarının yerini biliyorsun ya, Maaşlarını elçiliğimizden alıyorlar ya, onları takip eder gidip yakalarsın! Yuh ki Yuh.

Yahudi gerçekten ÜSTÜN bir ırk lanet olasılar! Nurcu pislikleri Allah üzerimize yağdırıyor.

Rabbi zıdni ilmi!

HANS VON AIBERG

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar