Selam Selam

 

Slm & Slm

Kur'an-ı Kerim'in Vakıa Suresi 25. ayet: "İlla kıylen Selamen Selama", yani "Selama, selamdan başka bir şey eklemek boş sözdür" buyurmaktadır. "Selamına selam" demektir. "Senin selamına benden de selam" demektir ki, gereksiz bir sürü Arapça cümlenin yerine, hatta, "Merhaba, nasılsın, çoluk-çocuk sıhhat ve afiyette mi ? Daha daha nasılsın" vb. yerine geçer.

Vakıa Suresi 25-26:
Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmâ(te’sîmen). İllâ kîlen selâmen selâmâ.
Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece “selâm!”, “selâm!” sözünü işitirler.

Sevgideğer mektup arkadaşlarım ! Bizim anadilimiz Arapça'ymış gibi, taklidi Müslümanlık gereği, Allah'ın kısalttığı o mübarek söz yerine uzun uzadıya takılar kullanıyoruz. Bu yüzdendir ki, açılışı "Slm & Slm" diye kısalttım.

Biliyor musunuz sevgideğer okurlar, içime doğmuş gibi, bilgisayar terminolojisini (kendi formatım olan html ve http'yi ilk test ederken, ilk mesajım da "SLM" olmuştu. Yerleşti ve iyi gidiyor…

"Selam", Dünya uygarlıklarının en eski kelimesidir diyebilirim. İnsan yaratıldığında yalnızdı. Kendisinden başka biri yoktu. Bu asıl insandan üç cins çıkarıldı: Erkek (Adem=XY), Kadın (Havva=XX) ve Huri (YY). Bu sonuncu insan türü, Cennet'ten yeryüzüne sürgüne gönderilmedi ve orada kaldılar).Bir insandan üç insan cinsi çıktığında, birbirlerini ilk gördüklerinde, ilk kelimeleri "Selam" ve karşılığında yine "Selam" idi sevgideğer kalemdaşlarım.

Bu kelime Ademce'dir; hiç bir dile ait değildir ve ilk nezaket görgü kuralı, ilk sevgi sözcüğüdür. Anlamı ise muhteşem: Barış !. Barışa barış…

Kur'an nasıl ki "OKU !" emriyle başladıysa, bundan milyonlarca yıl önce de İSLAM Dini BARIŞ adıyla başlamıştır. İslam, Müslüman, teslim, selim, selam ve daha türevleri hep bu SLM üç harfi üzerine kuruludur Örneğin: iSLaM, müSLiM, SeLaM, teSLiM…

Barış hissedilmelidir. Yani, anlamı sulh olan barış kelimesi İslam kelimesinden çok farklıdır. İki can düşmanı geçici olarak sulh yaparlar. Örneğin, cesetlerini toplamak için ara veren iki ordu, daha sonra yeniden savaşırlar. Oysa, Selam = İslam kelimesinde zoraki sulh yoktur, içinizden gelir. Sulh kelimesinin tersi savaş tır. Ama selam kelimesinin bir tersi yoktur, selam ve İslam''ın tersi savaş demek değildir.

Onun tersi, ikinci kez selamdır: Selam ve Selam…

Bizler İslam dininin mensuplarıyız. Artık bu kavramları da aşalım ve ağzımızı alıştıralım: Bizler BARIŞ DİNİ'nin mensuplarıyız. Haydi barışın, barışmakta yarışın… Önce kendiniz ile barışın. Sonra doğa ile barışın, unutmayın ki Cennet yemyeşil ve tertemizdir.

Hans von Aiberg

Yorumlar