Atomun Yapısı – Structure of Atom

Çekirdeğe yapacağımız bir yolculuk da bizi boşluğa götürecektir.Proton da dev bir boşluk küresidir ve içinde üç tane kuark vardır.Kuarkların ardında onları oluşturan lepto kuark,rişon vb gibi parçalar vardır ve böylece sonunda “kuant”denen enerjinin noktasal boyutsuz zerrecikleriyle buluşuruz.
Kuant denilen enerji tanecikleri tüm evrenin maddi en küçük yapıtaşlarıdır .Boşluktaki ağırlıklar da “kuant “denilen enerji taneciklerinden kuruludur.
Planck aralığına kadar her şey ama her şey bu mini enerji tesbihciklerinden oluşmaktadır.En basit yapıdan en karmaşık yapılara ,mikro seviyedeki cisimlerden makro evrendeki her şeyin varlığına kadar evrenin hiyerarşik sıralanmasında bu “kuant”lar vardır.
Karmaşık atomlar da en basit atom olan Hidrojen atomunun iç-içe yığılmış biçimidir.Çekirdek-proton ve nötronlar-daha çok sayıdadır.Bir atomun içinde ne kadar proton varsa o kadar da çevrede elektron vardır.Yani iç-içe enerji kürelerinden oluşmuş katmerli kabuklar vardır.Moleküller de bir anlamda atomların kendi aralarında yaptıkları evliliklerdir diyebiliriz mizahi bir anlatımla.

Yorumlar