Kiramen katibin, Gram/Graf, Sanskritçe, Etimoloji

Kiramen Katibiyn, iki adet melektir.
Kiramenin kökünü arayalım önce: Kerem, ikram vb. ile aynı (Zülcelali vel ikram); Allah KERİM gibi, keramet gibi, ekrem gibi. Kökü Kef-Ra-MİM’dir (KRM).
Ama biliyoruz ki her bir kelimenin 7 anlamı var!
İkram etmek birinci anlamı, bunu zaten biliyoruz. İkinci anlamına değinmek istiyorum: Elbette referansımız Sanskritçe’nin ARİA’ca dili olacak.
Ölçmek anlamına geliyor: Bunun measurement olan karşılığını biliyoruz. İbranice’deki Masır ile bu kelime yaşıyor. (Arapça da yok.)
Fakat asıl ARYA dilinde “kraf” ve “kram” biçiminde iki ölçümleme var: İkisine “krafeyn” ve/veya “krameyn” diyebiliyorsunuz.
Bu kelime Hind-Avrupa dil dalında (Arya dilinin öteki dalı Hind-İran dilleri ailesi);
Graf SAYMAK (Kehf=Geometrik sayım), Gram SAYMAK (Rakim-Matematik sayım).
Grafik >>> Yazı, Gramik >>> Sayı.
Şimdi bana bir kaç örnek verebilir misiniz? (Yunanca, Latince, Hind-Avrupa dil ailesinin Avrupa dalının öncüleridir.)
<> mm, cm, m >>> metrik birimler! / mg, cg, gr, kg
Evet, ayrıca HOLOGRAFİ ve HOLOGRAM’ı, ideogram’ı hatırlayınız. Bunlara gösterge olarak KEHF+RAKİM (Geometri+Matematik)
Şimdi ikisinin “Arapçaya” adapte edilmiş şekline bakalım: KİRAMEN veya KİRAMEYN.
Birincisi “Gram”a; ikincisi “Gram+Graf” ikilisine aittir.
Sakın bunları zorla benzettiğimi düşünmeyiniz, çünkü Kur’an’ın temelindeki DİLBİLGİSİ >>> Grammer Ademce ile İbrahim’e kadar gelen süreçtir.
Ademce, GRAMmer’i olmayan ve Adem’in “eşyayı isimlendirmesine” dayanan bir dildir.
Buna GRAMmer’i ekleyen >>> İDRİS’dir; GRAMMER >>> Dilbilgisi ona aittir.
Ademceye örnek: “Allah, Kul, yaratmak, zaman”. İdris’in dilbilgisiyle yaptığı Ademceye örnek: Allah kul(LARINI) yarat(TI) zaman >>> EN ÖNCE.
Yani birincisinde küme kavramı var. İkincisinde ise kümelerin CÜMLE halinde, bağlaç halinde sözdizimi (syntax) var.
İlkinde etimoloji yok, ikincisinde var.
İdris, bildiğiniz gibi, GRAMmer yanında, yani KONUŞMA >>> HİTAB olayını, GRAFer biçiminde yazdı >>> SAYI ve YAZI GRAFiklerine çevirdi.
Böylece o güne kadar HİTAB biçiminde gelen (atadan çocuklara nakledilen) sözlü ve UNUTULMAYA mahkum hitab, SABİT unutulmaz, BELGELENİLEBİLİR KİTAB biçimine geldi.
Hitab artık kitab biçiminde belgelendi. Unutulmadı, kalıcı oldu! NOT alınmış oldu, kayda geçmiş oldu!
Hans von Aiberg, 14/12/2003
https://www.facebook.com/groups/hanifclub
 
Yorumlar