Kafdağları – Manisa – Magnetik alan – Yeşil dabbet arzı – Karanlık madde – Akmadde

Agartha haritası ise doğrudan KAFDAĞLARI (ifrit coğrafyası/oyuk dünya) ile ilgili. Tüm efsaneler birbirine geçmiş ama, gerek Zülkarneyn gerek Kafdağları DOĞRU bilgiler üzerinde… Yani Yecüc-mecüc’ün İFRİTLER ile ilgisi yok. Ama kafdağlarının bir SED olmasıyla DOLAYLI bir ilgisi var.

Kafdağları Hollow-World (Hohl Welt) ile ilgilidir. TARIK semasından  b e l l i  bir hızla geçerken bu içiboş çevresi 7 dağ (kıt’a) olan topraktır. Bu içiboş bir dünyadır. Yer ve gök yer değiştirmiştir. Gökte kafdağları; yerde ise gök boşluğu -bize göre dünyanın İÇİNDEKİ sıcak magma-.

Burada bire-14 hızını yakalayan her Wanen+naut mutlaka KAFdağlarını ve oradaki ifritleri görür. Hatta temas edebilir, çarpışabilir. (Area 51-54 siloları)

O kafdağlarındaki KUŞATMADA açık alanlar vardır. Oraya girmeleri YASAKLIDIR. Orası TARIK seması değil DABBE Arz’ıdır. Yasaklı bölgeleri tayin eden ZÜLKARNEYN’dir.

Bu yasaklı bölgelerden (Yani kafların yegane açığı olan iki kapı) bunlardan biri >>>>>> MANİSA’dadır. Burası Tarık yolcuları ve onların hız olarak eşleştiği KAFDAĞLARI’nı içermez. Bu dağ “Ötekilerin boşluğudur”. Bütün transferler ve özellikle rewrite sonucu oluşan RESİZE’lar sadece Manisa’dan yapılır. (Agarthalardan beri)

Kafdağlarının geçit verdiği ve ifritlerin/cinlerin giremediği tek yer bu boşluktur. Çünkü spil -ters düşünürseniz- cin/ifritlerin kovalandığı MAGNETİK şıhab alanıdır.

Spil içindeki yüksek elektromagnetizma ve BAZI ÖZEL kişilerdeki radyoaktivite (ZilZal enerjisi) Cinlerin buradan çıkmalarını önler ve şıhab oluşturur. Şıhab insanlara zarar vermez. (Spil içindedir, asla dışarı çıkmaz. O bir karanoktacıktır)

Şıhablı kişileri hiçbir ifrit veya cin veya şeytan elde edemez, tutamaz, dokunamaz, zaten Spil’in OYUK boyutundaki yeşil içinde anında yokedilirler. Şeytan vesveseleri çepeçevre Agartha’da HAPİS olduğundan (Kafdağları)…

<> arz dan arşa evren son kitabınızdaki 8 cebel de bunlar ile ilintili sanırım kaptanım

<> ayrıca bkz “Arz’dan Arşa Evren cilt 2”: Apendix-40: “Cebeller ile cebelleşmek”; Sf 264-268

<> şıhablı kişiler nasıl belli olur kaptanım?

 

TARZAN olurlar [candaş]. Radyasyon ölçerleriniz inanılmaz rakamlar gösterir -ki hiçbir canlı dayanamaz-. Soğuktan etkilenmezler. (Pozitif deri direncini hatırlayınız)

Şıhab, burada ZAMAN ENERJİSİNİN  a k n o k t a c ı k  biçiminde onu taşıyan (Tabutüssekine/Ahit sandığı gibi) dışında herkese çevrilebilir bir amansız güçtür.

Bu güç ile SEKMELİ ve sıçramalı çok-zamanlar yaşayabilirsiniz. Ağır yaralıyken, kurtulabilirsiniz, polis kayıtlarına geçen suikastleri sildirebilirsiniz. Bazı gezmenleri 54 yıl (maksimum) zaman içinde iki kez nakledebilirsiniz.

O şıhab SİZİN İTİCİ ve ehlileşmiş gücünüz/enerjiniz, diğerlerinin de AMANSIZ ölüm nedenidir. Merdut olup yanarlar. Merdut rengi KIZILDIR. Kızıl asla YEŞİLİ sevmez. Yeşil onu öldürür -direnirse-. Oysa ARZ‘ın  a l t ı  hep yeşildir. Hiç kırmızı yoktur. Tek kusuru bir saniyeye karşılık 18 dakika gecikecek kadar YEŞİLE yapışırsınız. Bunun dışında hiçbir olumsuzluğu yoktur.

Siz Haniflerin kabri de YEŞİL olacaktır! Yeşil içinde “AĞAÇ, çalı, bitki” desenleri göreceksiniz. Bu görüntüler sanki CENNET bahçelerinin bir GÖLGE görüntüsüdür. O flu yeşilliği aşarsanız, sanki Cennete çıkacakmış gibisiniz. Sanki cenneti kalın bir tül ardından izliyormuşsunuz gibidir. Sanki siyerde bildirilen “Kabirleri cennettten yeşil bir bahçe olur” açıklamasıyla birebir örtüşür.

İblis bu yeşilden KOVULDU. O yeşile/Dabbetül arz’a (Deepest of earth) inemiyor. Yasak! Tabii diğer cin ve ifritler de…

Şeytansız yaşamanın -şimdilik- TEK YOLU yeşil bahçemsi toprak altı!

Yüksek elektromagnetik alanın MAGNETİK (Manisa’nın ismi) alanıdır burası. Karanlık yoktur, yeşil bir NUR aydınlığı vardır adeta… O ışık size “Siluet halinde bahçeler” gösterir.

Toprak altı ÇEKMEZ! Yani yerçekimi merkezde HİÇ YOKTUR. Çünkü çekim KÜTLE ile orantılıdır. Merkeze gittikçe DIŞTA KALAN kütle sizden (dördüncü kuvvet ile orantılı olarak) daha büyüktür. Yani ARZ=Yeryüzü sizi GERİSİN GERİYE çeker.

Bunları biliyorsunuz zaten, değil mi?

<> evet

Bigbang başlangıcında EVREN küçücüktü. Sonra büyüdü, siz KÜÇÜCÜK olan merkeze gidince, burada gravitik alan da küçüktür. Ama dışınızdaki GENİŞ+lemiş evrenin ÇAPI/kütlesi daha büyüktür, o zaman merkezden (Deep-Arz’dan) yukarı (Arz-yeryüzü ÜSTÜNE) fırlatılırsınız. Bu da 21 dakika sürer.

Yeniden yeryüzüne çıktığınızda ise sizin kol saatiniz dışarıdakinden 1080 saniye daha genleşmiş bir zamanda farklılık gösterir.

Giderken gençleşirsiniz. Dönerken yaşlanırsınız. Yani Dabbe Arz’a giderken gençleşir (siz 1080 saniye yaşlanırken, dabbe bir saniye yaşlanmıştır) veya tersine dönüşte sizden 18 dakika daha yaşlıdır. Artı ve eksi birbirini götürdüğünden, yine NORMAL zamanda yaşamış olursunuz.

Dabbe dünyasını anlattım.

<> necm suresinde de bu konu işlenmiş olabilir mi kaptanım?

(Evet işlenmiş -başka surelerde de var-.)

Şimdi bu dünyayı sindirdikten sonra, işin tersini düşünün:

Gök ve yer İFRİT kafdağları dünyasında yer değiştirmiştir. Sizin ARZ DEEP‘iniz (dibiniz) ifritlerin GÖĞÜ oluyor. Oraya -yasak alana- çıktıkları anda ŞIHAB ile yok oluyorlar.

Buradaki şıhab ise yapay aknoktacık/beyaznoktacık/white Dot’tan ibarettir. Zülkarneyn yapay KARANOKTACIK (Black Dot) yaptıysa -ki yaptı-, quantum ilkesine göre bunun bir de ÇIKIŞI var >>>>>>> Şıhab denen mini minnacık Bigbang akdeliği! İşte şıhab budur.

<> dark matter=black dot degil mi kaptanım

Karanlık madde/gölge madde çeşitli bileşenler içerir (Fotino, gravitino, bozino, conandrom vb.), benim dediğim ise tersine AKMADDE’dir. Akmaddeyi bir Yahudi bilgin gözlemledi. (Rishon’ları araştırınız) Rishon ararken ben yine hüüp içerim…

Link var mı? Türkçe rişon olarak da belki vardır.

[] https://en.wikipedia.org/wiki/Rishon_model

<> Rabindra Nath Mohapatra Professor of Physics I…. Proton Decay and Neutron Oscillation in the Rishon Model (with H. harari and N… New astrophysical constraints on the superlight gravitino, (with J. Grifols and A… ;

[] https://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/gravelec.jpg

<> Gravitation & the Electroform Model: From General Relativity to Unified Field Theory;

[] http://web.archive.org/web/20040111015159/http://grnwd.tripod.com/unifiedsummary.html

<> The Rishon model explains how all quarks are excited or ground states of the U and D quarks. It also provides…

<> türkçe rişon’u doğru dürüst bilip internete yazacak kimse var mı ki

Asla yok, haklısın. Rishonları Türkiyeye türkçe veren tek kişiyim. Hem de 1985’de yazdım. (Kitaplarımda var)

Ama kitaplarıma şunu yazamazdım: Şıhab’ın ibranicesidir Rishon. Ve rishon mekanizması çok gizli tutulmalıdır. Çünkü “Yapay aknoktaCIK” oluşturuyorsunuz.

Demir’i MAGNETİK alan için üzerine kaplanan BAKIR’ı elektrik alan için oluşturuyor Zülkarneyn… Böylece yecüc-mecüc için yapay bir karanoktacık seddi oluşturuyor. Kur’an’da bize verilen bu.

Yine GİZLİCE verilen ikinci SIR ise yapay akdelikcik/beyaznoktacık anlamındaki ŞIHAB. (Türkçe Şahap ismi buradan geliyor)

<> kaptanım güncel bir soru olacak ama mısır tarlalarında ki şu garip işaretler ile bu konunun bir bağıntısı var sanırım ama derinliği konusunda hiç bir fikirim ya da bilgim yok; şu zuzaylıların bıraktığı sanılan işaretler 🙂 sanki şıhablar ile çizilmiş gibi pürüzsüz işaretler

(Spil bunlarla dolu/fakat/sanki arap alfabesi gibi. Düzenliden ziyade bu HAT olanlar benim için çok önemli.)

Mesela eski Manisa Tarzanı’nın yaşadığı spildeki kulübenin yöresinde üç harf var: R’AD.

<> Rad/13: Gök gürültüsü O’nu hamd ile tespih eder; melekler de O’ndan ürpererek… Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Allah, tuzak kuranların hilelerini başlarına geçirmede çok güçlü olduğu halde, onlar O’na karşı mücadele edip duruyorlar.

<> 2-Bakara/19: Yahut gökten boşalan bir yağmur haline benzer ki onda karanlıklar var, bir gök gürlemesi var, bir şimşek var. yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah Muhit’tir, küfre sapanları çepeçevre kuşatmıştır.

Hans von Aiberg, 11/01/2004 (213/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 213 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

213-06-hohlwelt

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar