İbrahimi yakmayan serin ateş – Yaratılış – Nükleer fizik – Standart model – Nötrino – Yeni buluşlar

Şimdi EY ATEŞ! diye başlamadan, en başa KULNA (biz dedik) yani bir parantez açılıyor. (Boş cümle parantezini açtık. (in)NA ise elemanları tanımlıyor.)

“Biz dedik ki Ey ateş”

KUNY teknolojisine dönüş

Ve bir soru: BERDEV ne demek? (Sondaki V harfi aslında nunlatan n harfidir, liyazon dolayısıyla V gibi okunuyor. ) (Bunu niye yazdım? çünkü bize VE (and)ler gerekli.)

Berden ne demek?

<> değiş tokuş?

<> berzah?

<> Sakin?

Sakin zaten arapça. (Mesken, meskenet, sakin, iskan vb.) Yani Sakin kelimesi (SeKeNe kökünden dolayı zaten arapçadır.)

Hani nasıl ki Araplar ve Bedeviler diye tevil ediyorsak, Berden de Sakin demek değildir.

<> belirli bir mesafe de demek, hırka da demek

<> donmuş su, faz değiştirmiş su

 

Berden KOZA demek. Yüksek ateşli bir hastaya ne yaparız ilk olarak? Alnına ıslak bez koruz! İkinci olarak buz torbası hazırlarız. Üçüncü olarak soğuk bir küvete veya buzlu suya yatırırız.

<> iBRaD, su ile ıslatmak.

Islak, sulu, buzlu TAMAM, peki şimdi araçlara bakalım:

(Islak)  B E Z

(buz) TORBAsı

(Su) KÜVET‘i.

Yani KOZALAMAK.

Bunları niçin yaptık?

<> ateşten korumak için

Hasta zatürree idi, ateşi 42 santigrada dayanmıştı. (Merak etmeyin, hastayı -mesela bir bebeği- buza yatırdığınız için ikinci kez ZATÜRREE olmaz 😉 )

BERDEN ileri anlamda şu: Ağır hidrojen SUYU.

KUNY BERDEN >>> Konikleşmiş bir burulma bölgesinden gelen ağır su -deuterium gibi-.

İşte soğuk fusion!

Kendisi alev alev ama hiç yakmaz, hiç ısıtmaz, oda sıcaklığında bile HAR(aret) çıkarmaz.

<> Nötrino observatory’de kullanılıyor ağır su.

Evet, fakat yanlış yöntem uyguluyorlar.

Hep sanıyoruz ki mesela bir nötron çekirdek dışına alındığında 13 dk. yarı ömrü vardır. (Çekirdekte sonsuz yaşar) Bu nötrino 13 dk. sonra nötr/yüksüz iken birden kendisini yüklü baryona yani PROTON‘a çevirir.

Bunun için kendisinden bir elektron dışarı atar ve bir de bu elektrona eşlik eden e-nötrino’sunu…

Yanlış şurada ki: Nötrinoyu böyle yakalayamazlar, hayalet yakalanamaz. Pekiyi ne yapmalı? Onun da sırrını hemen vereyim. (Umarım birileri okur ve uygular)

Beta bozunması diyoruz bu olaya. Bir elektron ve yanında bir nötrino salıyor. Pekiyi dersem ki DUBLE/ÇİFTE elektron salan NÖTRON bozunması da vardır.

!!!

Dolayısıyla NÖTRİNO yakalanamayacak, ama bol miktarda çifte beta ışını yakalanacaktır.

(Çifte beta bozunmasını search eder misiniz? Türkçe’siyle de arayabilirsiniz.)

Yani bir elektron bir nötrino çıkacağına, nötrino yerine ikinci elektron çıkmaktadır. Tuhafınıza gitti mi?

<> W.S.Hawking yardım ettiğini zan ediyordum. Çünkü; tam faaliyete geçmeden önce ziyaret etmişti, 1998’de. Hatta Dr. Mc Donald çok özel ilgi göstermişti Hawking için. 3 türlü nötrino elde ediliyor şu an Sudbury’de.

Tam tersine Hawking şunu söyledi: YENİ BİR FİZİK DOĞDU.

Kat kat beta bozunması için böyle dedi. Hans Klapdor-Kleingrothaus. (Az önce ZigZag ile msn ile yazıştım. Bizim ekipten bulunmuş.) İsmi iyi tanıyorum, bir search eder misiniz?

[] http://web.archive.org/web/20040816111528/http://www.mpi-hd.mpg.de/non_acc/Zitaten.html

Messengerdan: Science July 16’da yayınlanmış. Science dergisinde makale.

Arbeitsgruppe (Group of) Prof. Dr. H.V. Klapdor-Kleingrothaus.

Profesör doktor Hans von Klapdor-Kleingrothaus. Bendeniz de Hans von Aiberg (veya Heiberg)-Tudor 😉

Her neyse, bu 114’ten.

[] http://web.archive.org/web/20040820173733/http://sciencenews.org/articles/20020706/bob10ref.asp

<> Hans V. Klapdor-Kleingrothaus. Max Planck Inst Nucl Physics. Postfach 103980 D-62029 Heidelberg Germany

Double or Nothing. Physicists bet the neutrino’s its own eerie twin. Peter Weiss. The hunt for a rare, hypothetical nuclear transformation known as neutrinoless double-beta decay may answer one of the most urgent questions in physics today: How much do elementary particles called neutrinos weigh? References: Klapdor-Kleingrothaus, H.V., et al. 2001. Evidence for neutrinoless double beta decay. Modern Physics Letters A 16(Dec. 7):2409-2420“.

“nuclear transformation known as neutrinoless double-beta.”

“nuclear transformation known as neutrinoless double-beta.”

Nötrinosuz çifte beta nükleer bozunması diyor. Halbuki bize klasik olarak ATA BİLGİNLER hep “Bir nötron, daima bir elektron ve bir de nötrino bırakır” demişlerdi.

Burada durum başka: NÖTRİNO yok, yerine iki tane elektron var. İşte bunun için sormuştum, “Şaşırdınız değil mi?” diye. Dolayısıyla candaş, o havuzu boşuna yapıyorlar.

[] http://web.archive.org/web/20040815131616/http://www.nu.to.infn.it/Neutrinoless_Double_Beta_Decay/

<> Şeytanın diğer cinlere olan etkileri gibi… Daha önce bahsetmiştiniz (Nötrino dönüşümü).

(Evet, işte bu hologramı sen de yakaladın.)

Onlar şunu yapmalılar: İki beta bozunmalı (duble elektron bozunmalı) tepkimeler düzeneği kurmalılar. O zaman iki elektron çiftlerinin nükleer olarak saçılmasından sonuç olarak ortaya K-Nötrinosu çıkacaktır. Onu yakalamalılar.

Çünkü bu nötrino DÖRDÜNCÜ NÖTRİNODUR. (Bundan öncekiler elektron nötrinosu, muon nötrinosu ve taon veya tau nötrinosu…

Şimdi size şunu söylüyorum: KAON nötrinosu  b u l u n m a k  üzere. (Kısaca K-Nötrinosu.)

Çünkü bu nötrino, iki beta yüzünden bir türlü oluşamayan nötrinoların, Duble beta shower etkisi geçtikten sonra elektron+muon+taon kütlesinin toplamına eşit olan K-Neutrinosu BİRDEN ortaya çıkacaktır.

Bunu yine bizler (114) öngördük. Belki de K-Neutrinosu Web’de vardır ??? kimbilir? Bir arayalım bakalım. (Ben de kendime bir çay daha alıyorum.)

[] http://web.archive.org/web/20051125145840/http://www.biltek.tubitak.gov.tr/haberler/fizik/S-441-9.pdf

<> Super-K, Nötrino Salınımını Netleştirdi. Japonya’nın ortalarında bir madende 50.000 ton suyla doldurulmuş bir havuz çevresinde, o tarihe kadar sessiz sedasız çalışan, çeşitli uluslardan biliminsanları, 1998 yılında fiziği temellerinden sarsacak bulgularını açıkladılar. Bilinen madde envanterinin en gizemli üyeleri olan nötrinolar bir çeşniden, kendi detektörlerinin belirleyemediği başka bir çeşniye salınıyorlardı. Super-Kamiokande Nötrino Gözlemevi’ndeki araştırmacıların bulgusu, parçacık fiziği’nin anayasası sayılan ve atomaltı düzeydeki parçacık ve kuvvetlerin etkileşimini açıklayan Standart Model’de bir delik. Science, 16 Temmuz 2004

Allah Allah, bunu hypotetic sanıyordum, resmen buldunuz.

<> Oysa nötrinoların kütlesiz olması gerekiyordu. 🙂

Yine yanlış yorumlamışlar: K-Nötrinosu Süper simetride bir delik açmıyor! Tam tersine bir şeyi haber veriyor: Elektron (0,511 eV kütleli), bunun ikiyüz katı kadar ağırlıktaki ağır elektron denen MUON (o da leptondur yani elektronun ağırıdır) ve daha sonra bunun da 2000 katı kadar olan TAON (Tau) denen en ağır elektron bulundu.

Bunların üçüne de kendi adıyla anılan NÖTRİNOLAR eşlik ediyordu. (e-nötrinosu, mu-nötrinosu ve Tau-Nötrinosu)

Şimdi mantığımıza bakalım: Madem ki üç elektron bulunmuş, üç cins elektron bulunmuş, fakat DÖRT tane de nötrino bulunmuş  İ S E  bu demek değil midir ki,

<> Dördüncü elektron?

Evet DÖRDÜNCÜ elektron yolda. Aslında dördüncü elektron VARDI, biraz önce adını verdiğimiz Duble beta bozunması, duble muon bozunması, duble taon bozunması ve de TEK, TEK, Sadece tek Kaon (Super-Kamiokande Nötrino) denen ağır bir elektronun habercisi DEĞİL MİDİR?

<> evet

O zaman ona eşlik edecek olan Anti Kamikonde NÖTRİNOSU bulunacaktır.

Mantık bu değil mi?

Tlf. :((

Siz sevinebilirsiniz. Hastaneden izin vermemişler. (Bir general yatıyormuş, durum karışıkmış, bu gece gidemiyorum.) Siz sevinebilirsiniz. Kaldım başınıza yeniden!

<> 🙂

[Candaş], nereden çıkardın şimdi bu Nötrinoları?

Konu neydi ki?

<> konu açıldı kaptanım ondan

<> berden idi

Neyse, mutmain oldun mu? (Nükleer fizikten ve standart modelden söz ediyorum.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 02/09/2004 (251/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 251 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

251-04-neutrinos

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar