Cifir – Kitap kalktı – İslam tarihi – Kuranın inme dönemleri – Tefekkür – İsra ne demek, 7 anlamı – Namaz, Tayyı mekan – Uzayın size yürümesi – Miraç

Bu arada [Z]’ye soruyorum: Cifir (Jive) işlerimiz nasıl gidiyor? Çünkü Tıb başta olmak üzere bir çok yanıt o konfigürasyonlarda, o yepyeni matematik dalında.

<Z> Yarın yazmaya başlayacağım inşaallah.

Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur, yoksa sıkboğaz etmek istemedim yanlış anlama, çünkü kahrımızı kutsal bir emekle çeken sensin [Z]. Üstelik Arz’dan Arş’a kitaplarımı “ORTADAN KALDIRDIN“. Kitap kalktı yani bu siteyi ve haber grubunu kurmakla… KİTAP KALKTI

<> Yaşasın bilişim ve direkt iletişim

<Z> Şekiller uğraştıracak biraz. Olmazsa yardım isteyeceğim.

Gruptan bir grafiker (AutoCad ya da Mac Draw ya da Paint Pro bilen bir arkadaş) o scan ettiğin müsveddeleri grafike edebilir. Zaten çok basitler ama tam bir ŞOK yaşatıyorlar…

(Huyumu sevdyim ben hep şok yaşatırım. Reklamları izlediniz.)

<Z> [P]den yardım talebi geldi bir tek

Tamam bu gece chat’e girerse [P]’a bunu iletelim istersen.

<Z> Tabi

Biz 41 kişiyle de Chat yaptık ama bir kargaşadır sürdü gitti. Vandal saldırısı olduğunda 200 isim vardı hatırlıyor musunuz? Yarısı Hackerler idi…

Neyse Chat-Cafe’ler erken kapandığı için sohbeti erteleyip konuya dönelim.

<> Kadir gecesindeki namazın özelliği nedir?

Şunları unutmayalım;

1. İKRA DÖNEMİ

Kadir gecesinde NAMAZ değil OKU farzı indi.

2. ZİKRA DÖNEMİ:

Okudular ve Allah’ın adını andılar inananlar.

3. FİKRA DÖNEMİ

Tefekkür edildi Allah’ın ayetleri üzerinde düşünüldü ve bu 11 yıl sürdü.

4. İSRA DÖNEMİ=NAMAZ İNDİRİLDİ.

Sonra da bizden karşılığı istendi: Bu da

5. ŞÜKRA (Hamdetmek, şükür dönemi)

Kadir gecesi Allah’ın Kur’an’ı öncelikle OKU’nur. İlim (Yani Allah özneli olan bilim) ile DOKUNUR ve buna zikir denir. (Mezkur olan Allah’tır. Tezkire=Öğüt veren de Allah’tır çünkü…)

Sonra bunlar TEFEKKÜR edilir (Fikir, efkar, mütefekkir vb.yi anımsayınız) çünkü Allah’ımızın DELİLLERİ (Ayetleri) üzerinde yoğuşup düşünürüz=Tefekkür ederiz.

Sonra NAMAZ sırası gelir ve namaza dururuz.

Namaz: İki rekattan günde üç kez yani altı boncuk dizilen bir gerdanlıktır ve bu gerdanlık boynumuzun borcudur Allah’a. O gerdanlığa dizeceğiz. Bu gerdanlığa ben boynumuzun borcu dedim, varın siz “Tesbih” deyin.

İSRA=NAMAZ KILMAK da demektir. Sadece “Gece yürüyüşü” derseniz pot kırarsınız, arap lügatçiler gibi…

Ben Mouse diyorsam:

1. Fare

2. Bilgisayar faresi

3. Motion’dan kıpırdak.

Etimoloji odur ki: Mouse (Çoğulu Mice) ile Mouse (Çoğulu Mouses) bunu ayırt edendir.  Tayrin ve Tayren gibi. Bilmem anlatabildim mi?

?????

<> Mesaj yerine ulaştı

<> Olmayan anlamları katmakla yarışıyor bu süfyani cahiller

Evet dostlarım, ben bir keramet sahibi değilim bende sadece Kur’an’ı anlamaktaki bir BİLİMİN GÜCÜ var. O silahı kullanıyorum, cehaleti değil…

İsra’nın 7 anlamından ilki NAMAZ KILMAK’tır.

İkincisi “Mescidi Aksa ile Mescidi Haram arasındaki mesafenin matematiğidir.” (Mekke-Kudüs)

Üçüncüsü: Bu mesafeyi siz YÜRÜYEREK değil, O mesafe size YÜRÜTÜLEREK alırsınız. Yani uzay size yürür. İsra=Uzay yürüyümü.

Dördüncüsü İsra=Yatay Miractır. (Namaz mü’minin YATAY miracıdır.) Yatay miraç dikine miraçtan farklıdır. Bunun içindir ki Allah bir tek değil (Mi’rac değil) Mearic=Mirac+LAR diyor. Namaz kılan Yatay miraç yapmış olur… Kudüs-Mekke arasında bir astral projeksiyon yapmış gibi olur…

Mekke=İsma, Kudüs=İsra demektir. Bu da beşinci anlamı.

Birincisinde yani Mekke’de HACER ve İsmail’i vardı. İkincisinde ise İbrahim’in Sara’sı ve İsrail’i. Sara’nın doğurduğu İsmail’den küçük idi. O yüzden İSRAİL adı İshak ve Yakub arasında BİR adım ilerledi.

Bism demek İsmail’in adıyla da demek. Ama İsmail aslında dünya logosunun MELEĞİNİN adı, bunu çoğunuz biliyorsunuz. Mikal’in sağ-kolu.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 07/12/2001 (030/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 030 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

030-02-vahy-donemleri

Yorumlar