7 ve Ali imran suresi – Ahit sandığı – Arşı taşıyan melekler – Alimler – Kerrubiler

Evet şimdi de 49+1 ayet. Yani ellinci ayet. Katip arzuhalim budur: Ali İmran 49 ve 50. (BİRLİKTE)

<> 3-Ali İmran/49: Onu Beni İsrail’e şöyle konuşan bir resul yapacak: “Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde bir şey yapar, ona üflerim de Allah’ın izniyle kuş oluverir. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah’ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır.”

<> 3-Ali İmran/50: “Tevrat’tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım. Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım. Rabbinizden bir mucize getirdim size. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin.”

Burada “AHİT SANDIĞI” olayının Kur’an tarafından DOĞRULANMASI=Tabutüssekine olayını ayırabilirsiniz.

Ahit sandığı=Tabutüssekine, ya da “Arşi el maleh”. Bunun yabancı dillerdeki karşılığını duyan var mı? İbraniceydi. Arş aynı bildiğimiz Arş. El Maleh = Arş taşıyıcı melek. Dört direk, dört taşıyıcı.

ARCH-ANGEL’e bir bakınız. Web’de bir bakınız ne demek?

????

Archie angel de deniyor. Ama doğrusu Archangels. Arkh engeln de deniyor. Bunlardan birini bulabilirsiniz.

Bulundu mu?

<> It’s Christmas Eve and Laurel is waiting for her father to return from work. It’s taking so long that Laurel finally falls asleep, dreaming about heaven-a place run much like her father’s office. Here at Paradise’s corporate headquarters, Michael “Archie” Angel is busy finalizing plans for the arrival of the Savior’s son, but things aren’t going well.

Evet, onlardan biri Michael=Mikail.

“Archie” Angel = ARŞ TAŞIYICI MELEK. Bizde bunlar KARİB ya da Mukarreb meleklerdir.

Tevrat’ı tasdik ediyor Kur’an…

Çünkü Archie (Arş) melekleri gibi Karib=Kerrubi. (Qerruby, Queruby, Qerubie, Qeruby diye de arayabilirsiniz.)

Görüyorsunuz ki ayette bildirildiği gibi: “Tevrat’tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım” demektedir. Bu bakımdan müteşabih ayetlere her önüne gelen girmemeli atlamamalı yoksa Tevrat içinde kaybolur ve yoldan çıkar.

O Müteşabihler içinde Misaller vardır. (Tabutüssekine gibi)

Onu sadece alimler Anlar ve açıklar ve Tevrat’ın bize olan sızma teşebbüslerini engellerler…

Yoksa kriptoloji içinde kaybolur ve “Bilmediğin şeyin ardına düşme. Bundan göz ve ayak sorumlu tutulur” ayetinin şerrine uğratılırız.

“Bilmediğin” diyor ayet… Bilinmeyeni BİLİNİR yapmak BİLEN (Alim) işidir. Yani müteşabih ayetleri Alimler açacaktır, ardından da bu mayından temizlenmiş bölgeden hepimiz gideceğiz… Orası artık selametli bir yoldur…

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 26/12/2001 (037/10)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 037 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

037-10-ars-melekleri-kerrubiler

Yorumlar