Kuranda Hz. İsanın yeniden geleceği – Zigzag

Şimdi gireceğim konu enteresan olacaktır. Onun için buraya kadar ANLAŞILMAMIŞ şeyleri sormanız için bir ara veriyor ve bekliyorum. Ben de bu arada üçüncü sorunun yanıtını Norveç’e fakslıyorum. Meryem 15. ayet.

Yazdım.

[] Düzenleme notu: Meryem-15. ayet Hz Yahya hakkında. Hz. İsa’nın durumu Meryem-33’de anlatılıyor.

<> 40 ikiz mi dediniz?

Bir dakika, 40’a gelmeden şu ayetten emin olmalıyım.

Bana Meryem-15. ayeti bir kaç kişi değişik Kur’an’dan yazabilir mi?

<> 19-Meryem/15: Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde ona selam olsun.

Tamam bu… Değişik mealler var mı elinizde? Başka mealler var mı? Haydi bir el atın, Norveç bekliyor.

<> 19-Meryem/15: Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun!

<> 19-Meryem/15: And Salamun (peace) be on him the day he was born, the day he dies, and the day he will be raised up to life (again)!

<> 19-Meryem/33: Doğduğum gün, mevt olacağım gün ve diri olarak baas edileceğim gün selam bana!

Sağol İngilizcesini de copy ettim ve ekledim.

Bir başka meal daha var mı?

<> 19-Meryem/33: So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life (again)!

<> 19-Meryem/15 : Ona Allah tarafından doğduğu gün, öleceği gün, diri olarak kalkacağı gün selam olsun

<> 19-Meryem/15 : Selam olsun ona, doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün.

Bunun İSA olduğunu teyid edebilir misiniz? Yani İsa olduğunu gösteren ayeti de yazın. Şu anda Zigzag grubuyla haberleşiyorum. Bir önceki ayet veya bir sonraki ayet olsun. Burada bildirilen kişi İSA mı?

<> 19-Meryem/16: (Resulüm!) Kitap’ta Meryem’i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.

<> 19-Meryem/34: İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçek söze göre budur.

<> 19-Meryem/14: And kind to his parents, and he was not overbearing or rebellious.

<> 19-Meryem/15: So Peace on him the day he was born, the day that he dies, and the day that he will be raised up to life (again)!

<> 19-Meryem/16: Relate in the Book (the story of) Mary, when she withdrew from her family to a place in the East.

<> 19-Meryem/28: “O sister of Aaron! Thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!”

<> 19-Meryem/29: But she pointed to the babe. They said: “How can we talk to one who is a child in the cradle?”

<> 19-Meryem/30: He said: “I am indeed a servant of Allah. He hath given me revelation and made me a prophet;

<> 19-Meryem/31: And He hath made me blessed wheresoever I be, and hath enjoined on me Prayer and Charity as long as I live;

<> 19-Meryem/32: (He) hath made me kind to my mother, and not overbearing or miserable;

<> 19-Meryem/33: So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life (again)!

<> 19-Meryem/34: Such (was) Jesus the son of Mary: (it is) a statement of truth, about which they (vainly) dispute.

<> 19-Meryem/34: İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçek söze göre budur.

Teşekkürler bu İSA’dır, değil mi? İSA olduğundan %100 eminiz artık değil mi?

Evet Norveç’e bir de çıkışarak notu gönderdim ve kapattım. O kadar adam “Kur’an’da İsa’nın YENİDEN geleceğini” bulamamış. Bunu 114-Haniflere yakıştıramadım. Yine işi bana bıraktılar.

<> konuya dönsek

Konunun tam içindeyiz. Bu ayetten şunu anlıyoruz:

1. “Doğduğu[m] günde” (Anlatılan doğumu),

2. “öleceği[m] günde”. Yani Doğan İsa göğe YÜKSELTİLİR sonra döner ve normal olarak yaşar ve her canlı gibi ÖLÜR.

3. “ve dirileceği[m] günde ona [bana] selam olsun.” Yani herkes gibi mahşerde yeniden dirilir. Arapçasına baktım BÖYLE diyor… Bu konuda başka fikri olan var mı?

<> kabil konusu vardı

[Candaş] bu konu da Kabil konusunun nedeni. Acele etme geliyoruz. Nur-35 (Onun nuru…)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 28/12/2001 (038/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 038 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

038-07-kuranda-isanin-yeniden-gelecegi

Yorumlar