Gizli gen YY – Ademin soyu ve Nuhun soyu

<> Bu arada müsaade ederseniz peygamberlerin anılması ile ilgili ayetleri buldum

Tabii, Kur’an olunca akan su durur. Ayetler ltf.

<> 19-Meryem/51: Kitap’ta Musa’yı da an. Gerçekten o ihlas sahibi idi ve hem resul, hem de nebi idi.

<> 19-Meryem/52: Ona Tur’un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar (kendimize) yaklaştırdık.

<> 19-Meryem/53: Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun’u bir peygamber olarak armağan ettik.

<> 19-Meryem/54: Kitap’ta İsmail’i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, resul ve nebi idi.

<> 19-Meryem/55: Halkına namazı ve zekatı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.

<> 19-Meryem/56: Kitapta İdris’i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi.

<> 19-Meryem/57: Onu üstün bir makama yücelttik.

<> 19-Meryem/58: İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail(Ya’kub)’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

<> 19-Meryem/59: Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.

“Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail(Ya’kub)’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir.”

“Adem’in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Ya’kub) ‘in soyundan”

1. Adem’in soyundan

2. Nuh’un soyundan (Gemidekiler Nuh’un soyundan değil)

3. İbrahim ve İsrail soyundan…

Bu ayıraçları farkettiniz, değil mi?

Daha önce hiç düşünmüş müydünüz Allah niçin soyları AYIRIYOR? Zaten hepimiz ADEM’in soyundan değil miyiz?

Ayet diyor ki: Adem soyu + NUH soyu. İşte gizli gen (YY) ortaya çıkıyor.

Tevrat bağıra bağıra ne diyor: “NUH’UN GÖRÜNÜŞÜ DÜNYADA BİLİNEN HİÇBİR GÖRÜNÜŞTEN DEĞİLDİ” Bu ne demek acaba?

Oysa NUH‘un ADEM tarafından gelen genlerinden Ham, Sam, Yafes ve Yamm (Kenan) adlı dört oğlu vardı. AMA BEŞİNCİ IRK NUH’un kendisiydi. İkinci Adem idi. Bunu kokladınız mı ayetlerde?

4 oğlu tamam da YA KENDİsi?

Allah buyuruyor NUH 950 sene yaşadı diye… NİÇİN YAZIYOR BUNU? Düşündünüz mü? Neden on asır yaşadığını yazıyor? Yorum var mı?

Bir ipucu: Nuh’un üç oğlu eşleri ve çocukları + Boğulan oğlunun (Moğol) çocukları + YY.

<> 3-Ali İmran/33: Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı.

Bulduğun ayet cuk yerine geldi. GİZLİ GEN’i kokluyoruz diyorum ya…

+YY

<> 6-Enam/84: Biz O’na İshak ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh’u ve o’nun soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u doğru yola iletmiştik; Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız.

“Daha önce de Nuh’u ve o’nun soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u doğru yola iletmiştik…”

NUH ve o soydan (Genden demek istiyor Allah) ======> Davut+Süleyman. (Her ikisi de demiri elleriyle yumuşatır, her ikisi de rüzgar gücünü emirlerine almışlardı. Her ikisi de Cinleri BÜYÜLERLERDİ. (Oysa hep tersi olur.))

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 28/12/2001 (038/14)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 038 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

038-14-soylar-adem-nuh-ibrahim-israil-aliimran-yy

Yorumlar