Tarık suresi – Kendine parlayan yıldız – Gri hiçlik nedir – Zamanın durduğu yer – Kabir yalnızlığı

Bu durumda galaktik uzay da ortadan kalkar. Yıldızlı gökyüzü yoktur.

Bunun yerine bloklanmış bir uzayda bir bileşke ortamındasınızdır. Bu ortamın bir adı var: Kurşuni hiçlik ya da gri yokluk.

Gri hiçlik şu anlamdadır:

Bir tek SİZ varsınız GİBİ. Çünkü bir başkasının yanınızda olduğunu anlamak için ondan size  I Ş I K  gelmesi gerekir. Biz evrenle ışık (fotonu) aracılığıyla haberleşmekteyiz.

Kaldı ki bu fikir jimnastiğinde kendimizi bir FOTON yerine koyduk yani bizzatihi ışığın kendisiyiz.

Bunun anlamı şu: Işığın kendisi olmak demek ışığın kendisi olmak demek, bir şeyin kendisine PARLAMASI demektir. Yani kendi ışığınızı görürsünüz, başkaca bir ışık daha görmezsiniz. (Tüm fotonlar aynı durumdadır.)

Dolayısıyla siz sadece kendi pırıltınızı algılarsınız. Kalan herşey “Kurşuni” ve “Hiçlik”ten ibarettir.

Bunların 7 anlamı var.

Aslında Kabir vb. de böyle. Kabir yaşamı kurşuni hiçlik’te enterne ve bloke olmaktır. Gri yokluk bölgesi KARAKABİR’dir. Yani ölümün ardındaki yaşam.

Fakat neden ve sonuç aynı hızda aktıklarından birbirini kovalamadıklarından nedensiz sonuç ve sonuçsuz neden çakışması olur.

OL=ÖL.

(Oluş=Yaratılış/doğum/neden)

(Ölüş=Kıyamet/ölüm/sonuç’tur)

Önce doğarız sonra ölürüz. Bu ışıktan yavaş hızlar için NORMAL olan nedensellik ilkesidir. (Meraklısına: Causality web/search)

Ancak neden ile sonuç arasındaki mesafe (Doğum-ölüm arasındaki Ömür) hızlandıkça KISALIR. Sonuç daha yaklaşır. Neden ışık hızına hızlanınca da SONUCU yakalar. Neden=Sonuç (OL=ÖL) olunca da artık UZAY-ZAMAN ve evrenler, galaktik görüntüler herbir şey gider yerine gri bir hiçlik gelir.

Gridir çünkü TEK SİZ kendinize parlamaktasınız. TEK SİZ parlıyorsunuz. Kalan ise adı üzerinde HİÇLİK ama zifiri siyah ve kör karanlık değil. O Kurşun rengidir. Twilight’tan çok daha koyu…

Neden gri? Çünkü PARILDAYAN yani KARANLIĞI DELEN TEK VARLIKSINIZ. O parıltınız nedeniyle karanlık artık karanlık değildir, loş renktedir.

Neden Hiçlik? Çünkü sizden başka hiçbir şey daha yoktur!

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/02/2002 (054/02)

Not: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 054 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

054-02-foton-uzay-yuruyumu

Yorumlar