Tarık suresi – Gri hiçlik – Gökler mi Gök mü – Süper uzay – Belirsizlik ilkesi – Ğayb alemi

Ve yeniden ayeti anımsayalım:

“Göğe ve Tarık’a andolsun!”

Kur’an’da her yerde çoğul olan GÖKLER burada tekildir.

Sema=Gök ışıkhızında tüm evrenlerin (Paralel evrenler, anti evrenler, negatif evrenler, antiparalel evrenler ve de “Rabbil alemin’in alemleri” olan Gökler=Uzay-zaman birliğidir. Tümü birden bir yukarı sistemin (Süper-uzay) üyesidirler.

Süperuzay ışık hızıyla devinmekte/titreşmektedir. Dolayısıyla anında var ve yok olan GEON denen bir topolojik tüneller, mağaralar sistemidir.

Neden=Sonuç aynı anda olduğundan bir GEON’un DURUMUNU ve konumunu (Uzay ve zamanını) aynı anda hesaplayamazsınız. Çünkü BELİRSİZLİK ilkesi işbaşındadır. Herşey kesinkes BELİRSİZDİR.

Belirsizlik ilkesi ise, Allah’ımızın evreni kontrol sırrıdır. Yani belirsizlik ilkesiyle “Yarını” bilemeyiz.

Bu ilkenin diğer adı Kur’an’da Alemül ĞAYB=Kayıp alemdir. Ve ĞAYB olan şeyleri ALLAH’tan başkası bilemez. (Referans Ayetleri bulabilirsiniz.)

Ğaybı bilmek Allah’a özgüdür. O dilerse Gaybı bildirir ve bilmiş olursunuz. Yoksa Ğaybı (Karanlığı) taşlamış olursunuz. (Ayetler…) Ve Allah kimseyi ĞAYBINA MUTTALİ etmez.

<> Hud/49: İşte bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahiyle bildiriyoruz. Bundan önce bunları ne sen bilirdin, ne de kavmin. O halde sabret, akıbet muhakkak muttakilerindir.

Sağol. Bu ğayb ile ilgili sayısız ayetlerden biri. 🙂

<> evet dr. 🙂

<> 12-Yusuf/102: İşte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip mekir (oyun) yaparlarken sen yanlarında değildin.
[] 3-Ali İmran/179: Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırdeder. O halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.
[] 6-Enam/50: De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?
[] 6-Enam/59: Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
[] 10-Yunus/20: Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize indirilse ya! Diyorlar. De ki: Gayb ancak Allah’ındır. Bekleyin (bakalım) ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
[] 11-Hud/123: Göklerin ve yerin gaybı (sırrı) yalnız Allah’a aittir. Her iş O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na dayan! Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.
[] 27-Neml/65: De ki: Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
[] 2-Bakara/3, 3-Ali İmran/44, 7-Araf/188, 9-Tevbe/78, 11-Hud/31, 12-Yusuf/81, 12-Yusuf/102, 16-Nahl/77, 18-Meryem/78, 23-Müminun/92, 34-Sebe-3, 34-Sebe/14, 34-Sebe/48, 34-Sebe/53, 35-Fatır/38, 52-Tur/41, 53-Necm/35, 57-Hadid/25, 68-Kalem/47, 81-Tekvir/24

 

Kesinsizlik (İndeterminizm) ilkesi demek = ĞAYB alemi ilkesi demektir. Ve ĞAYB ALEMİ ŞUDUR: Kurşuni hiçlik alemi.

7 anlamı var bunların tabii. Örneğin ikinci anlamı şu:

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/02/2002 (054/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 054 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

054-03-ol=oel-super-uzay

Yorumlar