Tarık suresi – Sakıb nedir – Soğuk füzyon – Nur/35 – Yıldız mı Foton mu – Misal ayetler – 7, 14, 49 manalı ayetler

Sakıb/sevakib 7 anlamlıdır elbette:

1. Yıldızların FUSİON TANDIRI’nın adıdır ve Sevakib biçiminde yazılır.

2. Sırada minicik yıldızcıklar var (Fotonlar) ve bunların dışında SAKIB’ı olan yapay yıldızlar var

vs…

Yapay yıldıza bir örnek NUR 35. ayettir. Lütfen bunu yazalım. (Peşin tşk.)

<> 24-Nur/35: Allah göklerin ve yerin Nur’udur. O’nun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir, cam ise, sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır; bu ne yalnız doğuda ve ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, nerdeyse yağın kendisi aydınlatacak! Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir. O, herşeyi bilir.

Sağol. Hemen yorumlayalım:

Allah GÖKLERİN (Göğün değil, GÖK‘te sadece kendinize parlarsınız.) ve YERİN (Galaktik uzayın) NURUDUR.

O’nun nurunun MİSALİ: Bir fanus içindeki ışık kaynağı (Fusion reaktörü)  g i b i d i r .

Bu yapaydır çünkü: KRİSTAL içine alınmıştır. (Züccac=quartz dahil tüm kristaller.) Laser’in elde edildiği quarz kristaliyle aynı.

Ve sırada LASER’in kohorent (Tek dalgaboyu) noktasal ışıması var ki şöyle anlatılmış:

“billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir”.

İŞTE SAKIB VE NECM (Yıldız) yani FOTON kelimesini ve yanında da Bonus olarak Laser ışığının bir noktacığını yakaladık.

Bunun yapay yıldız olduğunu şuradan da anlıyoruz. “bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen” diyor ayet.

Doğuya ve Batıya DEĞİL diyor ayet ve KUZEY-GÜNEY kutuplarını haber veriyor. (Elektrikte + ve -, mıknatısta N ve S kutupları.)

Nur-35’e döneceğiz Allah inşa.

Şimdi şuna mutmain olduk mu? İçinde Sakıb ve NECM geçen ayetler artık yıldız değildir, fotondan başlayarak  Y A P A Y  bir alete kadar uzayan bir misaldir.

<> evet

Bakın 49 anlamlı bir ayetti bu. Çünkü iki kez misal kelimesi geçiyor.

1. O’nun nurunun M İ S A L İ

2. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir.

Ayette iki kez misal geçince oldu 49 anlam.

<> 7*7=49

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/02/2002 (054/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 054 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

054-09-sakib-nur-35

Yorumlar