Tarık suresi – Allahın evreni denetleme sırrı Belirsizlik ilkesi – Kendine parlayan nefs

Şimdi ayetin devamını rica edeceğim dostlar.

<> 86-Tarık/4: Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.

<> 86-Tarık/5: Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın.

<> 86-Tarık/6: Atılan bir sudan yaratıldı.

<> 86-Tarık/7: O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar.

Burada duralım:

Önce 4. ayeti açalım:

“Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın”.

NEFS=BİRİM

Nefs=Unit

Nefs=Her bir ÖZ

Nefs=Her bir kimlik

vs. vb.

Hiçbir tane birim (foton mesela) bulamazsın ki “İNDETERMİNİZM” belirsizlik ilkesi ile kontrol edilmesin.

Kesinsizlik ilkesi Allah’ımızın evreni KONTROL sırrıdır. Bunu unutmayalım. ĞAYB ve MİSAL alemidir.

Şimdi bir foton KENDİ BAŞINA parlıyor. TEK kalmış koca süper uzayda.

(Aslında her biri TEK kalmış sonsuz NEFS var orada, herbiri kendine parlıyor, dolayısıyla Üst-uzayı “AYDINLATMIYOR” ve o üst uzay da GRİ HİÇLİK’TE KALIYOR.)

Fotonu/Tarık’ı denetleyen ÜST kontrol mekanizması var.

“Gök”te her bir foton kendi başına parlayarak eşit hızda akıyor. Herşey DURGUN sanki. ZAMAN DA DURMUŞ, dolayısıyla gökcisimleri vb. ortadan kalkmış ve gri hiçlik işbaşında.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/02/2002 (054/11)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 054 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

054-11-kendine-parlayan-nefsler-gri-hiclik

Yorumlar