Tarık suresi – Kendine parlayan nefs – Zamanın durduğu yer

Fotonu/Tarık’ı denetleyen ÜST kontrol mekanizması var.

“Gök”te her bir foton kendi başına parlayarak eşit hızda akıyor. Herşey DURGUN sanki. ZAMAN DA DURMUŞ, dolayısıyla gökcisimleri vb. ortadan kalkmış ve gri hiçlik işbaşında.

Güneşten çıkan foton dünyaya 8 dakika sonra gelir ve yüzeye düşer. Şimdi biz o fotonun yerine koyalım kendimizi…

Biz duruyoruz ya (Öyle sanıyoruz kendimizi, ama aslında ışık hızıyla gidiyoruz.) Biz duruyor olunca şunu görüyoruz: Güneş bizden uzaklaşıyor. Tersine dünya da bize yaklaşıyor. Yani FOTON uzay-zamanı katetmiyor. O duruyor Uzay YÜRÜYOR. (Güneş uzaklaşırken, dünya yaklaşıyor ve dünyaya çarpıyor foton ve/veya dünya bize gelip çarpıyor.)

Buradaki mantaliteyi ve göreceliği anladık mı? Yoksa biraz daha mı açmalıyım?

?????

<> evet dr

Mutmain olmayan SORU sorabilir.

UZAY IŞIK HIZIYLA HAREKET EDİYOR.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/02/2002 (054/12)

Not: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 054 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

054-12-foton-uzay-yuruyumu

Yorumlar