Kur’an meal-tefsir – Aşağılananların Araplar olduğunu gizlemek için meallerde Bedevi yazmak

Arapları yerin dibine sokan Tevbe 97 ve Hucurat 14 gibi ayetlerde KENDİMDEN HİÇ BİR ŞEY KATMADAN SİZE    o   l   a   n   ı    birebir/mot-a-mot yazdım.

<r> Tevbe 97’de arabi deniliyor arap değil. Arabiler göçebe olan Araplar.

Türki Cumhuriyetler ne demek? Göçebe cumhuriyetler mi?

<> Türki=Türk olan!

Rum suresinde Rumİ diye geçiyor. Göçebe rumlar mı demek? Arapların ARABİ olmasındaki istisnayı bana anlatınız.

<r> aynı şekilde Hucuratta da arabiler (bedeviler) den bahsediyor, araplar değil.

Arabiler=Bedeviler mi??????????????????????????????????

Buna nereden hükmettiniz???????????????

Buna nereden hükmettiniz??????????????????

<r> elmalılı tefsirinden

<> a~rab yazıyor, arabi değil ve arab kelimesinin çoğulu

Evet El-Arabü ve Kaletil Arabi diye geçiyor. Ayn hemzeli ama Arap araptır.

Elmalı ALLAH mıdır?

Bir de şuna dikkat: Kuşkusuz Allah tüm dilleri mükemmel biliyor. (Dilleri de yaratan O.)

Badiye=Bedeviler demek. Neden Kaletil badiye “Amenna……” diye değil ayet????

<> 49-Hucurat/14: Kaletil a’rabü amenna kul lem tü’minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy’ulahe ve rasulehu la yelitküm min a’maliküm şey’a innellahe ğafurur rahıym

“Kaletil a’rabü amenna kul lem tü’minu” yerine ALLAH şöyle yazabilirdi: “Kaletil  B A D İ Y E  amenna….”

Bir daha mantıkla izleyelim:

El Cemahiri Arabi=Arab cumhuriyetleri

El Cemahiri Türki=Türk Cumhuriyetleri.

Celaleddin’in Rumi (Romalı)

Acaba bedevi rumlar falan mı var? Celal üd din er Rumi (Mevlana)

Mutmain oldun mu? Olmadınsa biraz daha çabalarım sevgideğer [R]…

<r> gerek yok

<> Tewbe Suresi’nde 73-113 arası okunursa oradakilerin BedeWiler değil, Araplar olduğu açık olarak anlaşılır. Nedense, tefsircilerimiz müşriklerin yalnızca Bedevilerden olmadığını unutup, kafalarındaki çöllü imajını yazmışlar. Kelime ” a~rab= araplar ” başka anlamı da yok. Hemze, ayn, ra, hemze, be = a~rab. Tewbe 73’ten başlıyor konu. Dikkatle okunursa, anlaşılır, kimlerden bahsedildiği.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 06/02/2002 (056/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 056 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

056-08-kuran-meal-arap-yerine-bedevi-yazan-mealciler

Yorumlar