İslam tarihi – İslamı bozan Lanetli soy Süfyanilik – Namaz

Ruhumuza girdiler ve onların uydurduğu herşeyi biz SÜNNET diye aldık.

Ebu Süfyan “Semiallahü limen hamideh” dedi, oğlu Muaviye “Rabbena Lekel Hamd” dedi ve NAMAZA girdi.

(Namazda Kur’an dışı HİÇBİRŞEY OKUMAYIN /    b   o   z   u   l   u   r   )

 

<> demek ki onlar ayet değil

Evet değil: Sübhaneke bölük-pörçük ayetlerden karılmış bir ilahidir.

Ayetlerin kelimeleriyle oynamak ÇOK  T E H L İ K E L İ D İ R .

 

<> Kıyamı aşağı yukarı anladım ama rüku ile teşehüdü anlıyamadım manası nedir?

Bir dk. yine kargaşa var ortalıkta…

Kıyam ve rukudan söz etmedim ben.

<> Bu aktardıklarınızın kaynağı nedir? Yani muaviye ile ilgili olanlar..

Aktardıklarımın kaynağını soracağın yerde, Namazın 12 farzı olduğunu düşünmelisin: Bunlardan biri de  K ı r a a t ‘tır.

Kıraaat=”Kur’an’dan KOLAYINIZA GELENİ NAMAZI İKAME ETTİĞİNİZDE OKUYUNUZ” emri=Farzıdır. “Kur’an’dan” diyor Rabbim.

Sübhaneke nereden??????

Ettehıyyatü??????

<> Bilmiyorum ama dinliyorum

Ben de istersen Yunus Emre’den ya da Necip Fazıl’dan dizeler okuyayım namazda…

12 farzdan birisi (İçindeki farzdır ve Namaz içindeki farzları yapmazsan namazın yüzüne çarpılır) KIRAAT olup, başka ayetlerdeki adı “NAMAZI  D O S D O Ğ R U  kılınız” biçiminde geçer.

 

<> bu 12 farzı yazabilir miyiz?

<> Tekbir kıyam kıraat ruku secde teşehüd içindekiler

Vakit, niyet, istikbali kıble, iftitah tekbiri, hadesten ve necasetten teharet.

<> Tşkr

Dalga geçmiyorsun değil mi 12 farzı bana saydırarak…

Kıraat, kıyam, rüku, secde vb. bunlardan birini yapmazsan namaz GİDER –  U Ç A R

 

<> hayır pek çok şey bildiğimiz gibi olmayınca tekrar duymak istedim. istirham ederim lütfen.

Tamam. :)) Özür dilerim, Zann yaptım sanırım. Çok saldırı altındayım. Beni mazur görünüz.

 

<> Anlıyorum

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 13/02/2002 (059/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 059 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

059-06-sufyanilik-namaz-kiraat

Yorumlar