Zamanda yolculuk – Karadelik tekillikleri – Karadelik enerjisi ve geçmişe yolculuk

Derken son yarım saate girdik.

Hatırlayalım:

Zamanda ileri ve geri iki tür yolculuk olduğunu anımsayalım. Geriye yolculukların bir çoğunun KARADELİK tekilliklerinin denetlenmesinden mümkün olduğunu da anımsayalım.

(Çıplak tekillik=Işıktan hızlı dönen tekillik.) Asimetrik çıplak tekillik (Karadeliğin gök yırtığı biçiminde evren zarını çatlatıp arkadaki ÖTEKİ EVRENİ GÖSTERMESİ.)

Bunlardan başka iki tane daha TEKİLLİK özel koşulu var:

İlki ELEKTRİK YÜKLÜ KARADELİK… Ki bu, bir insanı geçmiş ve gelecek olarak İKİ tane yapıyor. Birinciyi geleceğe doğru yutuyor, İkinciyi ise eskisinden daha güçlü bir enerjiyle “GEÇMİŞE” fırlatıyor.

Yapıtlarımı okuyanlar, Karadelik enerjileri (Mirac-2.cilt) bahsinde “Elektrik yüklü karadeliğe iki roket atıldığında onun birinin karadelik dönme enerjisine katıldığını diğerinin ise eskisinden İKİ MİSLİ güçlü olarak dışarı (Zamanda geri) gittiğini” yazmıştım. Bunları bir ara etüd edebiliriz ya da gayretli bir arkadaşımız bu konuyu kısa bir yazı halinde nakledebilir.

[] Arzdan Arşa Miraç 2 – Onbirinci Bölüm – Kesim 66 – İndirgenemez Yüzey Enerjisi – Karaboşluk enerjileri:

[] Karadeliklerde entropi düzenlidir. Yani evrenin tümünün tersine hiç bir ısı düzensizliği yoktur.

[] Oysa karadeliklerin yuttuğu cisimlerin “Entropisi düzensiz” olduğundan, onları da düzene sokar ve bu arada Anti-Entropi (Entropi kaybı) oluşturur.

[] Böylece, karaboşluk entropisine, tutsak cisim entropisi eklendiğinde termodinamik yasaya TERS düşen bir anormallik ortaya çıkar. Bundan kaçınmak için Karadeliklerin de bir entropisi bulunması gerektiği önerilmek zorundadır,

[] Sibernetik dille konuşulursa, normal bir cismi yutan karadelik, onu evren dışına yolladığından, bir “BİLGİ KAYBI” oluşur, ki bu kayıp, entropik düzensizliğe nedeni olur. İşte bu bilgi kaybını karaboşluğun çekim enerjisinden alarak, başka bir enerji türüne dönüştürmek üzere asla kullanamayız. Bu nedenle “Termodinamik ikinci yasayı korumak için” karadelik entropisini kabulleniriz.

[] (Dönmeyen ve yüksüz) karadeliklerin olay ufukları, küresel olup, içeriği ve tutarı olan toplam madde niceliğinin göstergesi, bu olay ufkunun toplam yüzeyidir. Çünkü madde miktar ve yüzeyin alanı kütlenin karesiyle artar. Sözgelimi, on Güneş kütlesindeki bir karadeliğin olay ufkunun yüzey alanı 10.000 km2dir. Bu yüzey ne yutarsa yutsun, yuttuğuyla orantılı olarak genişler, asla büzülmez. İster bir tek atom. İster bir başka birleştiği karaboşluk olsun, yüzey daima büyür, toplam entropi de asla azalmaz. Karaboşluk birleşmelerinde entropi azalması söz konusu olamaz!.. Sadece bir istisna olarak, TAM 2.95 Güneş kütleli bir “En küçük” sayılan karadelik geçici bir “SIZINTI” bırakır. Bu son derece özel bir durumdur. Çünkü “Karaboşluğun çapı” ile orjinal “Olay ufkun çapı birbiriyle eşittir.

[] Bu Özel durumda, karaboşluk, “Dağılmamak için” çekim dalgası gravitation radyasyonu) sızdırmak zorundadır. Böylece bir istisna olarak, enerji kaybeder. Çünkü tüm karadeliklerde (Ve de küresel elektrik yüklenmiş cisimlerde, dinamonun armatür halkasında olduğu gibi) gravitation enerjisi karaboşluğun içinde değil; yüzeyindedir.

[] Karar kılarak yuvarlanmış bir su damlasının “Yüzey gerilim enerjisi” neyse, bu durum “özel karadelik”de de aynıdır. Her İkisi de fazla enerji aldıklarında, yüzeylerini arttıramayacaklarından, dağılmak üzere salınım (Ossilasyon) yaparlar.

[] Ancak karaboşluk, dağılmamak (Gerisin geriye evrenimize çıkmak İçin, olay ufkunu aşmamak) üzere, limitini korumak için bir salınım (Enerji) bırakır. Bu istisna, yalnızca yüzey alanının sıfır olduğu 2,95 güneş kütleli karadelik için geçerlidir. Bu özel istisna dışında, asla karadeliklerden çekim ossilasyonu salınmaz.

[] • Böylece “Yüzey enerjisi” asla azaltılamaz. Bu olguya “İNDİRGENEMEYEN KARADELİK YÜZEY ENERJİSİ” denir. Belli bir alana sahip olarak bir kez karadelik oluştu mu, yüzeyde depolanmış indirgenemeyen enerji, orada sonsuza, (Zamanın sonuna) kadar kalır. İşte karadeliğin enerjisi, bu yüzeyde yer alan Yüzey enerjisi, aynı zamanda “Kaçış hızının, ışık hızına eşleştiği” SCHWARZSCHİLD IŞlMASI’dır.

[] • Dönen bir karadelikte, bundan başka, dönme hızıyla orantılı bir dönme enerjisinin de katkısı vardır. (Ama bu enerji karadelik dönmesinin yavaşlayıp-hızlanmasına bağlı olduğundan, entropinin karadelikte bu enerjiden oluşmadığını anlarız.)

[] Üçüncü bir enerji türü de yüklü (Elektrik Şarjlı) karaboşluktaki, elektrik enerjisi olup, karadelik entropisiyle ilgisi yoktur. Çünkü yük nötral olunca elektrik enerjisi ortadan kalkar.

[] Öyleyse bir karaboşluğun entropisi yalnızca onun indirgenemez yüzey enerjisinden oluşur.

[] • “Hawking analizi” sonucu bir karadelik girdabının, dönme yönüne düz ve ters yakalanan “Bir çift cismin radyant enerjilerinin “Birbirine ters iki akıntı yaptığı” anlaşılmıştır. Dönen girdaba ters yönde giren bir tutsağın orada terk ettiği radyant enerji, birleşmek üzere karaboşluğa akarken; tutulma diskinin girdabına düz giren bir tutsağın orada terk ettiği enerji “Radyant Enerji” birleşmek üzere karaboşluğa akarken; tutulma diskinin girdabına “Düz yönde” giren tutsak ise yutulmayıp, karaboşluğun içinden, Öndekinden daha fazla enerji yüklenerek fırlamaktadır. Bu katma enerji, karaboşluk kütlesinden karşılanan bir kütle azalması olup, bunun sürekli olması halinde, en sonunda karaboşluğun patlayıp açılmasını ve yok olmasını gerektirir. Özellikle kütlesi çok küçük olan mini kara noktalarda, tünel, karanoktayı imha eder.

[] • Schwarzschild ışıması evren dışına; fakat Aiberg ışıması “Evrenin yaratılışının başına” (Parite ile) aktarılır.

[] • Bu sekme ve sızıntılara ek olarak, kuazarların, aynı zamanda karadelik odaklarındaki ışıma olduğunu” da hesaba katarak, karaboşlukIarın “Çoğunlukla yutmalarına karşın; az bir sızıntı” kaçırdıkları bulunmuştur.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 16/02/2002 (060/21)

Not: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 060 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

060-21-zamanda-yolculuk-tekillik-gemi-enerji

Yorumlar