Doğal olmayan seleksiyon – 4 sarmallı DNA – Kutsal Ruh – Doğum hakkı ve Soyadı hakkı – Ölümsüzler – İki zamanlılar

<> Hocam seçilmiş Genin özelliği nedir? Biraz açar mısınız?

Seçilmiş gen şudur:

Doğal seleksiyon yerine DOĞAL OLMAYAN (Paranormal) seleksiyon…

ÇİFT ÇİFT genler gemiye binerler. Ötekiler ise boğulur. (Irk olarak nesepleri soyları tükenir.)

Seçilmiş genlerin erkek çocukları hiç olmaz ya da çocukken ölür… Soyları kızlarından devam eder.

(DAMARLAR SADECE ANNE’NİN GENLERİNDEN CENİNE GEÇER, babadan geçmez. Allah ŞAHDAMARINDAN da yakındır.) Şahdamar mutlaka ANNENİZDEN geçer…

<> O zaman bu gen Anneden geliyor!

Hayır gen anneden geliyor demek istemedim. Mesela Nuh da SEÇİLMİŞ biri. Nuh’un damarı ANNESİNDEN idi, bunu demek istedim.

Soyadı hakkı (Beni Adem) babadan, Doğum işlemi ve işlevi de Anneden geçer.

Bir istisna olarak, Meryem İsa’ya SOYADINI vermiştir. O Meryem oğlu Mesih İsa’dır… Eğer Beni Adem İsa’dır derseniz “Allah İsa’ya KUTSAL  R U H ‘undan üfledi” ayetini inkar edersiniz. Çünkü Adem’e Allah RUHUNDAN üfledi. İsa’ya ise “Ruhül Kuddüs’den üfledi”. Cebrail ile ve Yahya ile.

Yahya, İdris, Lokman, Zülkarneyn, Hızır, İsa vb. henüz ÖLMEDİLER. Hatta Janna bile… Taa üç küsur asır sonra ÖLECEK . (Sorunun yanıtı Ha-vet) Einstein lanetlisi bile ölmedi. Üç küsur asır sonra ölecek…

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 27/02/2002 (062/25)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 062 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

062-25-gobekbagi-zurriyet-damar-genler-anne

Yorumlar