Namazda Kur’an’dan kolayımıza geleni okumak – Rabbenalar Kur’an’da mıdır

Örneğin ayette, “KUR’AN’DAN KIRAAT EDİNİZ” diyor, Kur’an’dan okuyacaksınız. Sübhaneke, Ettehıyyatü vb. okunursa, Kur’an’dan olmadığı için NAMAZINIZ MAUN ile yüzünüze çarpılır.

Farz olan, namazda Kur’an’dan okumaktır.

<> hocam kuranda rabbenaları buldum, yani okuyabiliriz?

Rabbena atina ve rabbenağfirli’yi TIPATIP bulman gerekir. “Allahümme rabbenağfirli veli valideyye ve lil mü’minine…” diye TASTAMAM bir ayet göstermen gerekecek.

<> yalnız rabbenağfirli diye başlıyor

<> “Bi rahmetike ya erhamerrahimin” de yok

<> 14-İbrahim/41: Rabbenağfirli ve li valideyye ve lil mü’minine yevme yekumü-l hisab

“Allahümme” yok gördünüz mü?

Devam ediniz, arkasını yazınız lütfen.

<> Velivalideyye velilmüminine yevme yekumul hisab

Tamam.

Şimdi Rabbena atina’yı bulunuz.

<> Hocam o ayet içinde geçiyor

Rabbena Atina’yı o ayet içinden alıp bulunuz. Çünkü söyleyeceklerim çok önemli.

<> Nerde olduğunu hatırlamıyorum

Yok ki, Yama biçiminde kullanılmakta.

Allahümme bir yerden Rabbenağfirli bir yerden. Rabbena Atina bir kombinezon oluşturulmuş.

Sübhaneke değişik kombi’lerin bir araya ilahi biçiminde toplanması hatta celle senaüke bazen kullanılan bir kombinezon.

Ettehıyyatü (Oturduk) lillahi (Allah ile dizdize)… bunun yerini gösteriniz.

Bu işleri ekstremlerde arayacağımıza, Kur’an’dan kolayımıza geleni okuyalım.

<> tahiyyat kuranda hiç yok

Diğerlerini de selam verip namazdan çıkınca “Amin” diye dua ederken okuyalım. Rabbenaları ve sübhaneke’yi… Bunlar namazı bozar, DUA’yı bozmaz elbette.

<> Müzzemmil 20

Evet müzzemmil-20.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 08/03/2002 (066/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 066 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

065-03-namazda-kurandan-kolayiniza-geleni-okuyun-rabbenagfirli

Yorumlar