Chat 274 – 08 şubat 2005

chat274-logo-hi Chat 274 – 08 şubat 2005

[] Kaptan msccp10SCE nickiyle bağlandı

<> selam selam kaptanımız hoş geldiniz

Selam büyük jüri başkanım ve hanifcandaşlarımız selam hoşbuluşturana.

Özür dileriz -[eşim S] ve ben-. Çoook önemli bir yarım saatlik konuşma gerekti aramızda. (Messenger ile). O konuşma bitmeden buraya gelemezdim. Geç kaldığımız için ikimiz de özür diliyoruz.

<S> evet özür dilerim

<> Estf. kaptanım hoşgeldiniz.

(hoşbuluştuk)

Euzübillah bismillah. Hicr suresini şöyle yüzeyden bir taramıştık. (Gerçekten yüzeydendi. Aslında bir Kur’an tefsiri gibi girseydik, herhalde fasiküller çıkardı ortaya.)

Saygıdeğer büyük jüri, bu gece için ne yapalım? Öneriniz veya ESASLI sorularınız var mı?

<> şu an kayıtlı sorumuz yok efendim… öneriyi candaşlara soralım dilerseniz

O halde Kur’an’ı başkanım rastgele açınız ve gözü kapalı bir ayeti buraya yazınız.

<> yusuf 68; açtım bu ayet çıktı efendim:

<> 12-Yusuf/68: Vakta ki babalarının emrettiği yerden girdiler, o, onlardan Allahın takdirinden hiç bir şey’i def’etmiyordu ancak Yakubun nefsindeki bir haceti kaza etmişti, şüphe yok ki o muhakkak bir ilim sahibi idi, çünkü biz kendisine ta’lim etmiştik ve lakin nasın ekserisi bilmezler

<> 12-Yusuf/68: Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm* ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha* ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

Bir başka mealden daha yazar mısınız?

<> 12-Yusuf/68: Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir, Allah’ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiç bir fayda sağlamadı. Sadece Yakub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine Biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

<> 12-Yusuf/68: Babalarının emrettiği yerlerden kente girdiklerinde, bu onlardan Allah’ın herhangi bir takdirini uzak tutmamıştı; sadece Yakub’un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Yakub, bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi sahibi idi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi.

<> 12-Yusuf/68: Babalarının emrettiği gibi girdiler. Esasen bu, Allah katında onlara bir fayda sağlamazdı, ancak Yakub içindeki arzuyu ortaya koymuş oldu. O, şüphesiz kendisine öğrettiğimizi bilir fakat insanların çoğu bilmezler.

Teşekkür. Bunun 7 anlamı var. Ben hangisini anlatayım? 1 ila 7.

<> 6. anlamı

MIB. Yukarıdan aşağıya yazıldığında MİB ortaya çıkıyor. O halde MİB’in nasıl çalıştığını görelim.

MİB nedir (Men in black’den başka)?

A ve B companse evrenler arasında ENLEMSEL gezinen zaman devriyesi.

Anımsayalım:

A ve B ile bunun kutupları olan 0 ve AB, bu çatallanan grafiğe bizler “ZAMAN BOYLAMLARI” diyoruz. Bir de zamanın ENLEMLERİ var.

A ve B’nin anlamı şu:

0 noktasında bir çift quant üretiliyor. (Pair Production)

0 noktası pozitif ve negatif enerjinin ÇARPIŞTIĞI nokta. Buradan 45 açı derecesiyle bir çift (Pair) ürün çıkıyor, bunlar A ve B. Bu ikisi 45 derecedir yani polarizlenmesi vardır.

Birinin ŞAŞIRTILMASI durumunda öteki de aynı paraleli yaşar, ikincisi de şaşırmış gibi yapar.

Şöyle bir örnek verelim:

Elimdeki tümce >>> QWERTYU olsun, bunu şaşırttığımızda onun paraleli de FGĞIODR. İkisi böyle bakıldığında HİÇBİR BENZERLİK veya ortak eleman içermiyor görünebilirler. Ama 0 noktasında ikisi varolduklarında onlara verilen MATRİSS >>>> soldan sağa İKİ tip (polarize) klavye/tuş takımının sırayla 123456 biçiminde dizilmesinden başka bir şey değildir.

Yukarıdaki yazılı ayette

“kendisine Biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler”

“öğrettiğimizden ötürü ilim sahibi”

A ve B bu ayetin neresinde?

“Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler”.

BABA >>> 0 (Pair production noktası). EMİR kaynağı burası. Yani emir odur ki iki (mesela foton) da AYNI davranışı gösterecektir.

A ve B nerede?

<> 12-Yusuf/68: Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

“şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler”

“ayrı ayrı kapılardan girerek”

“ayrı ayrı kapılar”

“ayrı ayrı kapılar”

“ayrı ayrı kapılar”

“bu onlardan Allah’ın herhangi bir takdirini uzak tutmamıştı; sadece Yakub’un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti”.

A ve B’den BİRİ şaşırtılmış Diğeri de buna uymak zorunda.

“Sadece Yakub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine Biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler”.

Şimdi olayı iki quant yerine iki adet A ve B evren çifti olarak düşünelim. Polarizlenmiş şaşırtmada A ve B doğrudan haberleşemezler. A ve B’nin kuantum bilgisi zaman içinde IŞIKTAN HIZLI GİDEREK 0 yani BABA denen doğdukları yere ulaşır. Baba’nın emri (gen) gereği ikisi de aynı emri uygularlar. Bu kuantum düzeyinde sizlere defalarca anlatılmıştı.

<> Evet kaptanımız anlatmıştınız.

Şimdi A ve B evrenlerinde (ki birinde Kedi ölü diğerinde diri) Ölü kedi ile diri kediyi DEĞİŞTİRMENİN quantum fiziği açısından mümkünü yoktur. Ama anlatacağım durumda VARDIR:

A ve B çocukları

0 olan baba ocağına/kaynak emre dönmek zorunda olmaksızın

MIB denen bir olayla yeniden haberleşebilirler.

(A ve B bir ışık konisinde olduklarından ve hiçbir şey ışıktan hızlı gidemeyeceğinden ENLEM olarak haberleşemezler. İlla ki yaratılma noktasına ZAMANDA GERİ giderek orada ikisi birlikteyken aynı E M R İ alırlar. Zamanda geriye gittikleri nokta 0, fakat MİB durumunda özel bir solüsyon var.)

AB, Sıfırın tersi. Sıfır Güney kutbuysa, AB kuzey kutbu. (A ve B ise doğu ve batı.) (Baklava dilimi bir grafik.)

A ve B köşegeni arasında ASLA bir quantum bilgisi geçişi DİREKT olarak yoktur, enlem olarak yoktur. Ama A evreninde ÖLÜ olan schrödinger kedisiyle B evreninde DİRİ olan schrödinger kedisi, 0 (ataya, babaya) gitmeye gerek kalmadan AB ortamında yerleri değiştirilerek yeniden GERİYE verilir.

Yani mesela ölü Yuşa ile Diri yuşa yer değiştirir. Yuşa ölmemiş olur. (Oysa ölmüştü.)

AB birleşik durumunda birinde ölü diğerinde diri olan aynı KEDİ yer değiştirir. Çünkü kedi tektir ama onun akıbeti ÖLÜ VE/VEYA DİRİ’den biri olacaktır.

A evreninde Kedi ölmüştür. Ama üst sistem bunu böyle KADER etmekten vazgeçmişse B evrenindeki kedi’yi A evrenine; ölü kediyi de B evrenine TAKAS edersiniz. (Gizli değişkenler bu iki eşit %50 ihtimaldir.)

“Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir, Allah’ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiç bir fayda sağlamadı. Sadece Yakub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine Biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler”.

“Babalarının emrettiği yerlerden kente girdiklerinde, bu onlardan Allah’ın herhangi bir takdirini uzak tutmamıştı; sadece Yakub’un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Yakub, bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi sahibi idi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi”.

“Babalarının emrettiği gibi girdiler. Esasen bu, Allah katında onlara bir fayda sağlamazdı, ancak Yakub içindeki arzuyu ortaya koymuş oldu. O, şüphesiz kendisine öğrettiğimizi bilir fakat insanların çoğu bilmezler”.

Yukarıdaki ÜÇ ayeti yeniden okuyunuz.

“Allah’ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiç bir fayda sağlamadı. Sadece Yakub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu.”

“Allah’ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiç bir fayda sağlamadı. Sadece Yakub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu.”

“Allah’ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiç bir fayda sağlamadı. Sadece Yakub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu.”

KADER değiştirildi. Ölü kedi ve diri kedi yer değiştirdi. A’da ölen kedi ölmüştü ama ölmemiş oldu çünkü İKİ AYRI kapı söz konusuydu.

“Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler.”

“Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler.”

“Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler.”

Ortada 6 çift çatal var. (Yolları çatallanan bahçe.) bu 12 demektir. Yani Allah’ın emri oluştuğunda 12 KİŞİLİK bir değiştirme (mesela ekibi) ortaya çıkar.

Bunlar gidip sıfır noktasından değil 0 ile tıpatıp özdeş olan AB birleşik noktasından MİB görevi yaparlar. Orada değişim yapılabilir ve denetlenebilir.

Başkanımızın seçtiği ayetin 6. anlamı.

MİB’i apaçık anlatan Tafsil Kur’an’dan başka bir şey değildi.

<> …..O……

<> …./..\….

<> …/….\…

<> ..A……B..

<> …\…./…

<> ….\../….

<> …..AB…..

Teşekkür. (0 altta ve AB Kuzeyde olacak, ama bu da kabul.)

0 >>>>>> Pair production başlangıcı

AB ise Annihilation sonucu.

Yani 12 MİB ihtimalinden 10 tanesi ÖLDÜRÜLMEZSE (annihilation) geriye diğer İKİ tane (A ve B ikilisi) kalmaz!

Konu biraz zor ama dilerseniz sizin sorularınıza göre anlatayım. Sorular sorabilirsiniz.

<P> Her A ya da B başka bir 0’ın başlangıcı mı?

Yolları çatallanan bahçe şudur: 0-A-B üçgenlerinden sadece 6 ÇİFT oluşturulur. (12 MIB vardır.)

<> 3!=6 >>> “0-A-B üçgenlerinden sadece 6 ÇİFT oluşturulur”

AB ise bu üçgenleri birbirine bir üst sistemde bağlar.

0 durumunda ihtimal %0 iken AB eşleniği olan öteki uçta her biri %-50 olan iki eşit ihtimal vardır. (Anomali) Bu da AB’nin %200 gibi kendinden büyük bir sonuç içermesine neden olur. O halde fazlalıklar GİDERİLMELİDİR.

Yani MIB denen ölüm devriyesi temizlik harekatına girişir. (Anomaliler birbirini götürür ve 1 sonucu çıkar.)

Buna göre [P] candaşın sorusuna yine YUŞA’dan yanıt verelim.

1. ÜÇGEN >>>> Yuşa zalim bir hükümdar. Yuşa öyle zalim ki bu kanal evreninde MUSA’yı öldürecek kadar zalimdir.

2. ÜÇGEN: Yuşa’nın Musa’yı öldürmesini engellemek için çözüm: Musa Yuşa’yı öldürsün.

3. ÜÇGEN: Hayır bir MİB devreye girsin. Ne yuşa zalim bir kral olup Musa’yı öldürmesin ve/veya Musa onu öldürmesin.

4. ÜÇGEN: MİB (Hızır) Yuşayı daha çocukken öldürsün.

5. ÜÇGEN: MİB KATİL OLDU, AMA OLMAMALIDIR.

(Sadece Zero-N Mib’leri katil olabilir, karşıt taraftakiler MİB yerine Zülkarneyn olurlar.) Yani ayet uyarınca.

“Dedik ki, “Ey Zülkarneyn, dilersen bunlara AZAP eder (öldürürsün) dilersen İ Y İ L İ K L E davranırsın. (MİB’sin ama Katil değilsin)”

HER ZÜLKARNEYN iyilik yolunu tercih etti. Ama anti Zülkarneynler ise AZAP ve ÖLDÜRME yolunu tercih ettiler.

(Kehf’deki bu ayeti bir daha yazar mısınız ltf.)

<> 18-Kehf/86: Nihayet, Güneş’in battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki: “Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın.”

<> 18-Kehf/87: Dedi: “Zulmedene azap edeceğiz; sonra Rabbine döndürülecek; O da onu görülmedik bir azaba çeker.”

<> 18-Kehf/88: “İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, buyruğumuzdan, kolay olanı söyleyeceğiz.”

Tşk.

Şimdi ÖNCE senin verdiğin ayetleri irdeleyelim:

Zülkarneyn A, B, 0 ve AB olan dört SEBEP yolculuk yapar. (Baklava dilimi)

A ile B (doğu ve batı) yer değiştirince >>>>> “Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın”.

Burada zaman yolcusu (iki zamanlı) kimselerin iki seçeneği var:

“87: Dedi: “Zulmedene azap edeceğiz; sonra Rabbine döndürülecek; O da onu görülmedik bir azaba çeker”.

İşte bu VAMP CAMP zaman çetesi.

Diğeri ise

“88: İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, buyruğumuzdan, kolay olanı söyleyeceğiz”.

Yani WEMB CAMP (barışçılar selamcılar).

İki bağ var ortada.

“Dedik ki: “Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın.”

Şimdiye kadar sözünü ettiğim MİB’ler katildi yani VAMP-CAMP zaman devriyesiydi ama Zülkarneyn olmanın ilk şartı ve tek şartı KATİL OLMAMAKTIR. (Barışçı insan nasıl katil olur??????)

BEŞİNCİ ÜÇGEN için şöyle yazmıştım:

MİB KATİL OLDU, AMA OLMAMALIDIR. (Sadece Zero-N Mib’leri katil olabilir, karşıt taraftakiler MİB yerine zülkarneyn olurlar. Yani ayet uyarınca)

Bir ZÜLKARN olan (ZülkarnEYN değil) HIZIR da k a t i l olmamalıydı.

Çözüm 6. ÜÇGENDİR.

Hızır bunu nasıl başardı? Ölen çocuğu B evrenine attı ve 0 başlangıcındaki (Anne babasının hayır duası) AB kutbuna gizli değişkenlerle takas oldu. A ve B Yuşası (iyi ve kötü yuşa) yer değiştirdi. Çocuk öldürülmeden YERİNE KONDU.

Hızır, Musa ve Yuşa üçü de katil olmadılar.

(Biliyorum çok zor ama, bundan açık nasıl anlatayım bilmiyorum.) :(( HİSSETMENİZE GÜVENİYORUM!

<> Üzülmeyiniz kaptanımız anlamaya çalışıyoruz.

Hissettiniz mi?

<> evet

<> RZI daha önce hiçbirini idrak bile edemiyorduk, inş hissetmeye idrak etmeye çalışacağız. RZI.

<> sağolun kaptanımız maşallah. Allah razı olsun. Hissetmemizi sağlıyorsunuz.

<>Bu konuyu bundan daha açık anlatacak kimse çok az. Şimdi için ise yok.

Ne yapayım başkanımız öyle bir ayet buldu ki, hele hele 6. anlamını sordu benim suçum var mıydı? 😉

<> 🙂

Bu konuda yeni sorular var mı?

([P] yanıtımdan mutmain misiniz?)

<P> ewet kaptanım. 5. için inandım ama biraz daha yıllar geçince daha iyi anlarım inş.

Yeni soru -aynı konuda- var mı?

<> “MIB denen ölüm devriyesi temizlik harekatına girişir” >>> burayı açar mısınız?

Evet. Mesela Morris K. Jessup’u Yahudi MİB öldürdü. Bunun karşılığında gidip onlardan birini ÖLDÜREBİLİRDİK ama Hızır ve Musa katil olmadıysa Zülkarneyn1 katil olmadıysa demek ki CAN ALMADAN DA onlarla başa çıkılırmış.

Zaten bir daha yazarsanız 68. ayeti bu BARIŞÇIL yolu H İ S S E D E C E K S İ N İ Z.

<> 12-Yusuf/68: Ne zaman ki, şehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. (Gerçi bu şekilde girmeleri) onlar hakında Allah’ın takdir ettiği hiçbir şeyi önleyemezdi, bu sadece Yakub’un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. Şüphesiz o, ilim sahibiydi, çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler

Neyi bilmezler??????

“88: İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, buyruğumuzdan, kolay olanı söyleyeceğiz.”

“88: İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, buyruğumuzdan, kolay olanı söyleyeceğiz.”

“88: İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, buyruğumuzdan, kolay olanı söyleyeceğiz.”

“barışa yönelik iş yapan”

“barışa yönelik iş yapan”

“barışa yönelik iş yapan”

<> mib’in öldürmesine karşı zülkarneynlerden birini kanat indirerek kabirdeki ölüler gibi bizlere can vermesi bunun ödemesi gibi olur mu yanlış mı düşünüyor?

Evet kanat indirmek. Ben onlardan ikisini hem Brezilya’da hem Manisa Spil’de Hem de Tallahasee’de gördüm. Ve onlardan biri (Jessup’un katili), onun soyundan geliyorMUŞ, kendini yok etti. Bu da EL-MÜNTEKİM isminin bir mucizesi olmuştu. Bu ismin anlamını yazar mısınız?

<> intikam alan

müNTeKiM. Esma’daki karşılığını bulunuz lütfen. (Klasik esmaül husna’dan)

<> Müntekim: İntikam alan. Al-Muntaqim: The Avenger. He who ustly inflicts upon wrongdoers the punishment they deserve.

<> Suçları, adaleti ile müstahik oldukları cezaya çarpan

Evet, Allah’ın şahsi bir intikamı yoktur. ADALET ile ve hakk gereği cezalandıran.

Morris Jessup’un (ki Zülkarneyndir) geçmişteki evliliğinden (ki meluncandır) birinden gelecekte yeniden doğan birinin Yahudi safında MIB olarak atası olan Jessup’u öldürerek, kendi varlığını da yok etti.

Yani 6 çift çataldan 10 çatal birden yokoldu. 8 çatal AB evreninde; fakat sürpriz olan ise 0 evreninde EBEDİYEN yokoldu. Ölü veya diri kedi değil HİÇBİR KEDİ durumuna düştü. Jessup’un da o dalı ortadan kalktı.

Böylece MIB katil sadece kendini değil 3 asır boyunca tüm aile ağacını yok etti. O dal hiç yaşamamış oldu.

ADLER’inki öyle değildi zaman boşluğundaydı. Ama Jessup’un katili HİÇ VAROLMAMIŞ oldu.

Pekiyi cezasız mı kaldı?

?

<> çok korkunç bişiy Allahım korusun

<> kalmamalı

<> yok olmayan çatallarda olmalı bu ceza… ?

(Yasak geldi.)

<> 18-Kehf/87: Dedi: Zulmedene azap edeceğiz; sonra Rabbine döndürülecek; O da onu görülmedik bir azaba çeker

Aslında Ç Ö Z D Ü N

(yasağı sen çözdün)

Başka soru lütfen.

<> 2247’de yola çıkmakta olan Jessup bunu biliyor muydu?

Çok güzel bir soru.

Eğer Jessup, kendi soyundan bir meluncan tarafından öldürülmeseydi. Onu da kurtarırdık. (A ve B transfer olurdu) Jessup ve diğer 1N mürettebatı geçmişe gelmeden yeniden doğup büyüyüp, gerekli eylemleri yapmadan TARİH yazılmaz ve yazılmazsa, gelecekte okunmaz.

OVERREAD için OVERWRİTTEN yapabilecek özel kimseler var.

OVERWRİTTEN’e örnek >>>>>>>> Çin’de kaybolan Uygur Müslüman alayı. Onu burada, bu chatlerde ilk ve tek olarak biz OVERWRİTTEN etmeseydik bunu açıklamamızdan önce hiçbir kimse, Çin’de böyle bir dev askeri birliğin kaybolduğunu ASLA bilmeyeceklerdi.

Fazla açık edemiyorum ama size ACEH’den yıllar önce bahsetmem bir RASTLANTI değildi. ADLER savaşıyla doğrudan ilgiliydi.

<> Etmeseydik ne olurdu? Bilemeycekleri için karşılayamaycaklar mıydı?

<> Geçen yıl Ocak ayı olmalı Aceh bahsi

Evet, OWERWRİTTEN üzerine yazarsınız (re-write gibi) ve o andan itibaren OVERREAD olur. (O bilgi değişimi üzerine OKUnur.) Ondan önceki DEĞİŞTİRİLEN bilgi Jessup’un torunu gibi HİÇBİRŞEY olur.

Bunu keyfi değiştiremezsiniz. Ancak EMİR ile olur. (Directory)

Mesela şimdi bir emir gelseydi Türk bayrağı yerine karasancağı koysaydı -Allah emriyle- OverWriter kişi Osmanlı’nın son dönemlerinde bizim burada çizdiğimiz ve geleceğe BAYRAK olarak Adler eline verdiğimiz flama birden Türkiye’nin heryerinde dalgalanırdı ve kimse -evet hiçbir kimse- Ayyıldızlı Türk bayrağını hatırlayamazdı.

Biliyorum bunlar UÇUK gibi geliyor ama şöyle düşünün:

Adler’i hatırlayan var mı??????

Ya Yuşa’nın Musa’yı öldürdüğünü hatırlayan var mı?

<> Bize bildirilenden başkası yok

Adler derken BEN YAZDIM da ortaya çıktı. Benim Adler’den hiç söz etmediğimi, hiç haberiniz olmadığını düşünün. (Mesela 5 yıl geriye gitseniz, bunu hafızanız unutacaktır.) ADLER diye birini hatırlar mıydınız?

<> maalesef hayır

Ama ADLER var ve MEHDİ (Mighty Rasüldür)dir. Omurga Kaburga’dan doğdu. “ÖNCEKİ Geçmişini hatırlayan çocuklar gibi” doğrudan 1938 yılından söz ederek işe başladı. İsa gibi konuştu adeta ve Bir huri (Dancing Queen) DOĞURABİLECEĞİNİ isbat etti. (Adı Adelaid)

Ben bunları yazıyorum. Bunlar UÇUK değil mi?

<> Hayır değil, paranormal

Ama değil!

ADLER 14 asır önce “Gelecek olan Mehdi diye bildirildiyse” buna kim UÇUK diyebilir ki? İnanmayan doğru, yanlış yüzlerce siyer ve Hadis’i okusun. Orada Mehdi anlatılıyor. OLMAYAN, UÇUK biri için bu kadar HADİS ve SİYER neden habire yazsın?????????

<> sahi hadislerde bu bilginin işi ne?

<> yahudiler de bir mehdi bekliyor (deccal mi?)

Evet onların MEHDİ’si elbette RAHMANİ değil. Onların beklediği Ezra’dır. O da zaten MAİTREA’dır. Maitrea’yı mecusiler de, Mitracılar da, Budistler ve hindular da bekliyor. (Search Maitrea)

Maitrea >>> ÜZEYR’dir. Yani Yahudilerin beklediği MEHDİ!

Üzeyr hakkında ayet lütfen. (Görün yahudiler kimi bekliyorlarmış?)

[] https://web.archive.org/web/20050116191858/http://illuminaticonspiracy.org/files/maitrea.html

[] https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&q=maitrea+hindu

<> Ömür boyu aradığı aşkı seksi Sulisa’da bulur. Maitrea budayı (geleceği söylenen kurtarıcı buda) beklemeye başlar…

ÜZEYR‘i bulunuz AYETTE

<> 9-Araf/30: Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar!

“Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler… Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar!”,

“Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler… Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar!”,

“Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler… Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar!”,

İşte Yahudilerin beklediği Üzeyr (Ezra) yani onların M E H D İ‘si. Bela vermeye gelecek onlara.

Tıpkı “Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler…Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar!” gibi Hristiyanlar da Allah’ın oğlu dedikleri 3M’den Mesih’i bekliyorlar. Yani felaketlerini bekliyorlar.

Trajikomik bir komedi, öyle değil mi?

<> Allah’ı yerde ya da gökteki bir tanrı zannediyorlar

<> evet

“30: Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar!”

Beklesinler bakalım. Ezra ve Messiah, ikisi de canlarına okuyacak onların.

<> http://www.turin-shroud.com/jps/Image_6.JPG

<> Meghti de müslümanların canlarına okuyacak

Evet, Mehdi de Katolik ve Ortodoks müslümanların canına okuyacak.

İnsanlar neden kendilerini mahvedecek olanları KURTARICI diye benimserler?

<> ne mutlu MİH’im diyene

Ne mutlu MİH’im diyene.

Bugün chat’ten biraz çalacağım, çünkü ZZ kanalında büyük olaylar oluyor. Affınıza sığınarak onlara DAHA FAZLA zaman ayırmak zorunda kalacağım.

<> estf

[] https://web.archive.org/web/20050302060306/http://www.menzil.net/ptarih/uzeyir.html

<> 68/5-6: Hanginizin aklından zoru olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

Ezra (AZRA) çok önemli bir ölümsüzdür. (Ölüm tadıp bırakılanlardan.) Onun görevi >>>> TEVRAT’ı Allah’ın unutturması ve onların elinden alması üzerine geriye BİR TEK ŞAHİT yani gerçek TEVRATI taşıyan ölümsüz bir Misakçı bırakmasıdır.

TEVRAT TAMAMEN değişmiştir. (Doğrusu yüzde %10’lardan azdır.) Tevrat denen Zikri Allah’ımız bizzat Yahudilerin elinden almıştır UNUTTURMUŞTUR.

Asıl kitabı ise EZRA’ya (Üzeyr) TESLİM ETMİŞTİR. Bunun için Üzeyr as. İdris ile birlikte “Yüce makama alınanlar” ve Yahya gibi MİSAK ile sorumlu bir kimsedir. (Peygamber değildir.)

Geronimo sizleri yarın 20.00 cıvarında yeniden bekliyor.

<> slm slm

<> geronimo efendim

<> kaptanım gitmeden önce bize “Quran fihristi olarak” öyle bir dua öğret ki, rabbimizden bunu isteyince lehv i mahfuz etkilensin ve bizimle Hızır dedem bile buluşsun, dabbettimizle yüzyüze gelip kucaklaşarak bize karşılıklı quran öğretsin gür sesiyle, yahya bile bize gözüksün hayran olsun 🙂

Dua değil. Tek dua RZİ. Ama DABBE’nin yazdıklarını OKU

OKU

OKU BİSMİ RABBİN ADIYLA.

Yeryüzü tarihinde Dabbe’den başka hiçbir mealci ve müfessir gelmeyecektir.

RZİ dediğinde ilmin artar.

NASIL ARTAR? DABBE’yi O K U çünkü o da Kur’an’ı sana OKU’yor! Ve İLMİNİ gerçekten genişletiyor.

Bu satırları melekler okuyor, 3M, 5M, 7M okuyor.

Kur’an kendinin böyle HAK üzere okunmasından çok mutlu bir arkadaşımız. O bile KENDİNİ oku’yor.

Onun tek şikayeti “YETERİNCE anlaşılmamak”. Benim görevim de YETERİNCE ANLAŞILIR kılmak KUR’AN’I ve benim görevim=BİZLERİN (sizlerin ve benim) görevimiz.

Sizi de bu işe bulaştırdım gözünüz aydın.

<> 🙂

<> hamd olsun…

<> Kuran bizim kabirde tek ışığımız olacak ALLAh inş

Çünkü yazdıklarımı okuyup genişletecek ve tefekkür edecek SİZLERSİNİZ. Ve bunları OKUTACAK sizlersiniz.

<> şkr BİZi buluşturana, sizle kavuşturana. çook şkr Dabbetimiz.

<> Rabbimiz kana kana içmeyi anlamayı nasip etsin tüm haniflere

<> amin amin çok şükür hamd olsun rabbimize

<> aminn

RZİ deyiniz yeter, ben hep hazırım, hep anlatırım, izin verilen yere kadar, en son çizgiye kadar, anlatırım, anlatırım, anlatırım.

<> RZİ

<> Allah razı olsun hocam

Kur’an’ı okurken SİZLER ben bunları unuturum veya karışık bunları nasıl aklımda tutar ve çözerim diye üzülmeyiniz endişe etmeyiniz. Sadece “Rabbi Zıdni İlmi” deyin. O beni MANÜPLE eder ve ben bu duanın YANITI olarak Allah katından size gönderilmiş olurum.

<> Rabbi Zıdni İlmi

(Hiç bir uluhiyet iddiam yok -sakın Allah ile konuştuğumu falan sanmayın-.)

Allah nasıl ki sizlere rızkınızı (mesela maaşınızı) ELİYLE verdiği halde siz o ELİ göremiyorsanız ama onun ALLAH’tan geldiğini iki kez iman ile biliyorsanız ben de sizlerin RZİ diye ettiğiniz duanın KARŞILIĞIYIM.

Ve işin garibi TEK ADRES, tek alametim 14 asır ve kıyamete kadar hiçbir kimse size böyle bir tefsir, tevil ve yorum vermeyecekti -eğer ben yok olsaydım, yaratılmamış olsaydım-.

Ben RZİ dualarınızın BU ÇAĞDAKİ tek karşılığıyım. RZİ dediniz ve ben “Selam selam!” dedim. Hepsi bu…

<> selam selam

<> Allahım çok şükür sana

<> Şükür rabbime teşekkür dabbetime

<> RZI Allah razı olsun sizden, bizleri Quranı yeterince anlayana kadar (Allah4tan gerektiği gibi korkuyu hissedene kadar aramızan ayırmasın rabbim) my deep green soft velvet

<> ALLAH’ımıza sonsuz hamd sonsuz şükür

<> slm slm ne hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Başımızın üstüne kaptanımız.

HİCR suresini ben yazmak istemedim, fakat bir tütsü ile bunu yazmam bildirildi -bir işaretle-.

Bunu niçin yazmak isteMEdim biliyor musunuz? Çünkü içinde BENİM REKLAMIM vardı. Bu sureden hep kaçtım.

<> Bu kadar mütevazi olmayınız kaptanımız

Ali İmran’da BİZLER vardık, bunu çok sık yazdım. Ama HİCR içinde BEN vardır, bu bencillik gibi olacaktı diye hep kaçtım kaçtım kaçtım.

Nereye kadar? Antalya’dan satın alınmış bir tütsünün Balıkesir’de gitmediğim bir evde ORTAYA çıkmasına kadar! Sıkıştığımı anladım ve yazdım.

<> O kadar çok ayette var ki Dabbet+Zülkarneyn, hangi birini yazmayalım?

Ama yineliyorum: Ben hiçbir şey değilim, ben sizden üstün değilim, biz bir SAF tutmuş ekibiz (MİH), hiçbirimizin diğerinden üstünlüğü yok. Üstünlüğümüz MİH olmayanlara karşı sadece.

<> Bunu yıllar önce ilk sözünüze başladığınızda yazmıştınız kaptan BEN YOK BİZLER VAR DİYE…

Ben ermiş, veli, peygamber değilim, şeyh, mürşidi kamil vb. değilim, imam değilim. Benim başıma gelenler birer mucize değil, birer keramet değil, SÜNNETULLAH DOĞA YASALARININ bir tür işleyişi.

<> Bunun idrakindeyiz kaptanım, rabbimizle aramıza kimse giremez, bunu bize öğrettiniz öğrendik rabbime çok şükür

<> elh.

Ben bir sahtekar, şarlatan, soyguncu değilim. Bu sizlerin rikkatine ve eşsiz zekanıza bir HAKARET olur.

<> estf.

Ben İbrahim dinini yeniden gündeme alan bir ALLAH KULUYUM. Sade bir kulum. Bilgi bankam geniş ama benim de siz kadar boyum kilom var, iki gözüm var.

BİZ EŞİDİZ. Bilgi ise CİMRİLİK metaı değildir. Saklanamaz. O paylaşılmazsa -bilgi infak edilmezse- bilgi bankası, Bağdat kütüphanesi gibi, Timur’un yaktıkları gibi YOKOLUR.

Bilgim Kur’an’dan ibaretti. Bilgim, bilginizdir sizindir. Ben yazdıktan itibaren SİZİNDİR, benden çıkmıştır size ait olmuştur.

O bilgiyi ben size verdim demem bana yasaktır, haramdır. Cehenneme gitme nedenidir.

Hele ki bilginin BÖYLESİNİ taşıyan biri Cehenneme değil SEKAR’a gider ise (Sekar yanında Cehennem, Cennet gibi kalır.)

Ben cehenneme gitmek için yaratılmadım. O halde bilgi KUR’AN’DIR, ben de Kur’an’ın yorumcusuyum. Yani bu bilgiler benim değildir. Benim buluşum değildir. Allah’ın kitabının yani ALLAH’ındır. Bilgi bankam da odur-onundur.

Ta-Ha 114.

<> Taha/114: Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Kur’an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusu ile) Kur’an’ı okumada acele etme; “Rabbim! benim ilmimi artır” de

<> Taha/114: Fe teallellahül melikül hakk ve la ta’cel bil kur’ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidni ilma

<> Rabbi Zıdni İlmi.

Bakınız:

RABB (başka isimlerden biri yok)

Bakınız

Zıdni (Ziyade, yani kerratlı artan, üssü de kendisi olan)

Bakınız

İLMİ: (Sağlık, para pul, evlat, kat yat değil) insanın karnını ve nefsini doyurmayan kupkuru bir İLİM.

Siz bunun sürekli çarpan kere artmasını RABB’inizden istiyorsunuz!

<> dolu dolu İLİM.

Milyar adet müslüman ise

Sağlık, para pul, evlat, kat yat

Sağlık, para pul, evlat, kat yat

Sağlık, para pul, evlat, kat yat

diliyor.

Bu sizin F A R K I N I Z!

<> (özür dilerim kaptanım sizi niyetinizden fazla tuttum. RZI kavl konuştu mu böyle konuşur, Hamd olsun Rabbime haniflik ile şereflendirdi bizleri (şehitlik de next inş.) Slm slm MİH slm slm)

Karnınızı doyurmayan bir şey istiyorsunuz? Sizden tüccar olmaz candaşlarım; siz dua etmeyi bilmiyorsunuz!

Ne yapacaksınız kupkuru ilmi

????

😉

<> :))

<> Allahı bulacağız

<> Ahiretimize götüreceğiz

<> Allah bize yeter

<> Ahirete kupkuru gitmeyeceğiz

der ve gider geronimo hoş-bye MİH

RZİ

rzi

rzi

rzi

<> RZİ

<> slm slm iyi geceler kaptanımız DABBETimiz

<> siz ile sohbet etmekten büyük zenginlik mi olur hocam

<> Allahımızı bilmeye yakın olacağız inş. rzi

<> Allaha emanet olunuz kaptanım.

Hans von Aiberg, 08 şubat 2005, chat 274

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

Yorumlar