Haniflik – Namazda neler okunur – Haramları kim belirler – İçki ve namaz

<> haniflik islamın, islam hanifliğin neresinde veya diğer dinler?

Bu soruya yanıt alalım:

1. İslam PAY; Haniflik PAYDADIR. 1/2 gibi, ya da 1/n gibi… EN AZ olmak kaydıyla ayetler bize “İslam üzerine ölünüz” buyurmaktadır. Bu birinci imandır.

2. Ama iman edenlerin bir daha iman etmesi gereği: payda yani E S A S olan HANİF dindir. Çünkü tüm göksel (semavi, kitaplı) dinler İslamdır. Her Hanif islamdır, ama, fakat, ve lakin, her müslüman HANİF değildir.

<> kadınlar ; Annelerimiz, bacılarımız, kızkardeşlerimiz olsun konumuz

Evet bugün dünya kadınlar günü… Kadınlarla tokalaşmak soruluyor guest’lerimizden biri tarafından. Haramlar ve helaller, ha keza farzlar, vacibler, günah-mübah, sevab vb.nin TEK ve biricik kaynağı KUR’AN’dır (=Allah sözü).

Yani Kur’an’dan helal ve haramlar çıkarımsanabilir ve başka bir yol ASLA yoktur. (Allah’a şirk olur)

Örneğin ayet şöyle der: “Namazda Kur’andan kolayınıza geleni okuyunuz” (Kıraat ediniz). Bu ayetten “Kıraat = Namazda okumak FARZ” deriz ve bunun aksini söyleyen din dışı kalır.

Ayete yeniden göz atalım: KIRAAT namazın 12 farzından biridir. Bu farzı dosdoğru uygulamayan da din dışına itilir (Namazı iade ile terslenir).

Örneğin ayette, “KUR’AN’DAN KIRAAT EDİNİZ” diyor, Kur’an’dan okuyacaksınız. Sübhaneke, Ettehıyyatü vb. okunursa, Kur’an’dan olmadığı için NAMAZINIZ MAUN ile yüzünüze çarpılır. Farz olan, namazda Kur’an’dan okumaktır.

<> hocam kuranda rabbenaları buldum

Rabbena atina ve rabbenağfirli’yi TIPATIP bulman gerekir. “Allahümme rabbenağfirli veli valideyye ve lil mü’minine…” diye TASTAMAM bir ayet göstermen gerekecek.

<> yalnız rabbenağfirli diye başlıyor

<> “Bi rahmetike ya erhamerrahimin” de yok

<> 14-İbrahim/41: Rabbenağfirli ve li valideyye ve lil mü’minine yevme yekumü-l hisab

“Allahümme” yok, gördünüz mü? Şimdi Rabbena atina’yı bulunuz. Çünkü söyleyeceklerim çok önemli.

<> Nerde olduğunu hatırlamıyorum

Yok ki, Yama biçiminde kullanılmakta.

<> 2-Bakara/201: Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahirati hasenetev ve kina azaben nar

“Allahümme” bir yerden, “Rabbenağfirli” bir yerden. “Rabbena Atina” bir kombinezon oluşturulmuş. “Sübhaneke” değişik kombi’lerin bir araya “ilahi biçiminde” toplanması, hatta “celle senaüke” bazen kullanılan bir kombinezon.

“Ettehıyyatü (oturduk) lillahi (Allah ile dizdize)… bunun yerini gösteriniz.

<> tahiyyat kuranda hiç yok

Bu işleri ekstremlerde arayacağımıza, Kur’an’dan kolayımıza geleni okuyalım. Diğerlerini de selam verip namazdan çıkınca, “Amin” diye dua ederken okuyalım Rabbenaları ve sübhaneke’yi… Bunlar namazı bozar, DUA’yı bozmaz elbette.

<> hocam ve kul rabbi zidni ilma?

<> 20-Taha/114: Fe tealallahul melikul hakk, ve la ta’cel bil kur’ani min kabli en yukda ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidni ılma

İlla ki onu okuyacaksan, başına “Kul, ” eklenerek, “Rabbi zıdni ilmi” demelisin. “Kul Rabbi Zıdni İlmi” biçiminde kabul olur.

 

<> Dr. yeri gelmişken Müzzemmil 20’nin ne kadarı Müzzemmil’e ait?

[Candaş] namaz bölümü Medenidir ve Mekke’de inen müzemmile ait değildir. O konuda candaşlar sana link verecektir. Çünkü daha önce yazmıştım bunu…

<> 2-Bakara/201: Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahırati hasenetev ve kına azaben nar

Evet! Püf noktasını yakaladınız. Eğer “Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahırati hasenetev ve kına azaben nar” derseniz, yani başına “Ve minhüm mey yekulü” korsanız, Rabbena atina olacaktır. Söylemek istediğim buydu.

Ayrıca bir başka önemli nokta da şu: “Rabbena atina” ve “Rabbenağfirli” İKİ ayrı yerde geçen İKİ AYRI pasajdır. Yani birbirinin devamı, yaması değildir. Bunları namaz içinde ardarda okumayınız. Selam verip namazdan çıktıktan sonra okuyunuz. Önemli olan NAMAZI bozmamaktır.

Nitekim, “Ve minhüm mey yekulü”, “yekulü” “kul”den geliyor: “de ki” anlamında. “Kul” (de ki) “Rabbi Zıdni İlmi” ile dikkat ederseniz AYNI öneki aldı… Bunlar çok ÖNEMLİDİR.

En iyisi kolayımıza gelen bir ayeti okumaktır. Riske etmeden… Diğerleri ise namazın dışında okunabilir, çünkü dua kapsamındadır.

Özellikle “Kul” (hüvellahü ehad) gibi başlayanları KOLAYIMIZDAN kabul etmekteyiz. Böylece FARZ’ın dosdoğrusunu ve sakıncalı olanını size iletmek için bu konuyu açmıştım.

Bundaki amacım, “bir kadının eli sıkılırsa/tokalaşılırsa haram mıdır?” sorusuna cevap vermekti:

Haramları da Kur’an denen tek mercii belirler. Belirteç Allah’ın sözü ve değişmez hükmüdür. Kur’an’da haramlar bellidir, tek kelimedir: harame ve hurrema. Mesele domuz eti haramdır.

<> 6-En’am/150: Şunu da söyle: “Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin” Eğer tanıklık ederlerse sakın onlarla birlikte tanıklık etme! Ayetlerimizi yalanlayanlarla ahirete inanmayanların keyifleri ardınca gitme! Onlar, kendi Rab’lerine başkalarını denk tutuyorlar.

Ve [candaşın] da yazdığı gibi, “haram olmayanı haram etmek”, EBEDİ CEHENNEMİ SATIN ALMAKTIR. Domuz eti haramdır, helal diyen dinden çıkar.

Bunun gibi ıçki, kumar ve faloklarından UZAK DURULMALIDIR, ama bu üçüne HARAM diyen Allah’ı hiçe sayarak bir şirk gibi “Bu da benim haramım” demiş olur ve dinden çıkar.

Örneğin içkiliyken ibadet edilir. (Oruca niyet edilir, namaz kılınabilir, zekat verilir, kelimei şehadet getirilir vs. Eğer müptelası olunmuş ise druglar’ı da kullanarak Hacc edebilir). Bunların dozajına bağlı olarak, şeytan pisliği olduğu da açıktır.

<> 66-Tahrim/1: “Ey Peygamber! Allah’ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun?”

<> Peygambere bile bu yetki verilmemiştir.

Evet, peygamber kendi sünnetini Allah’a şirk koşamaz. Sünneti Muhammedi ile Sünnetullah asla düello edemezler… Resulullah bu ayetle azarlanmıştır ve notu kırılmıştır. İçkiliyken namaz kılınabilir, ama SARHOŞKEN kılınamaz…

<> ALLAH SÜNNETİNDE DEĞİŞİKLİK ASLA OLMAZ

Evet sevgili [candaş] asla… (Haniflik ilkelerinden birincisidir)

Sarhoşluğun ölçüsüne girmeden önce, içkiye ahkam kesmenin faciasını anlatmak isterim. Allah dileseydi domuz eti gibi bir kerede yasaklardı.

Fakat içkiliyken namaza izin veriyor, sarhoşken de vermiyor.

Bu Allah mantığına göre İçkiye “H A R A M‘dır” diyen DİNDEN ÇIKAR.

Helal midir? Şeytan pisliğidir… Fakat ALLAH’tan daha çok bilmeye kalkışmayalım… Alim ve Hakim (hüküm veren, yasa koyucu) sadece ALLAH’tır

İçki içilmesin, şiddetle karşıyım, ama “içilmesin” kelimesini ya da “sarhoşken namaza durmanın” bile HARAM olduğunu söylerseniz, Resulullah’ın eşleriyle aynı fecaate ve afete uğrarız.

İsmen = uzak durmak, fakat HARAM kelimesinin kendisi değil,

ismül Kebir = büyük günah’tır. Büyük HARAM demek değildir.

Haram = haramdır, başka bir ikinci kelimeyle anlatılmaz Kur’an’da.

Hans von Aiberg, 8 mart 2002, chat 066

066-dua

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar