Etimoloji – Peygamberimizin adı – Ali İmran

Gelelim MUHAMMED‘e… Oraya M’yi kim ekledi? Kuralı var mı?

MuHaMiD >>>>>>>>>>>>>>>>> HAMDEDEN demektir.

Efendimizin doğum adı aslında yabancı dillerdeki STEPHAN (İbrahim atamızdan beri var olan bir isim) ile özdeş olan muSTaFa‘dır. Saf temiz mi demektir?

<> Seçilmiş?

 

Stefan, Esteban, Steeve, bunların İbrahim atamızdan itibaren KULLANILDIĞINI biliyoruz. Tıpkı Marath ve Ömer gibi. iSTiF (etmek) veya iSTiFa (etmek) de, olduğu gibi ince T ile yazılmıyor. O yüzden anlamı ARAPÇADA yok! Anlamı kalın Tı ile yazıldığından yine SANSKRİTÇE’ye dayanıyor. Açıkçası ESTEFAN, stefan, stephen, stephan… yani bunlarla aynı.

Ermenice bana çok güzel yol gösteriyor. Yahya/Johannes’e OHANNES, Yakub/Jacob’a AGOP, George’a KEVORK vs. diyorlar.

Aynı durum KUREYŞÇEDE de var. ARAPÇA bir kelime KUREYŞÇEYE adapte edilebiliyordu. MuHamid ismi de Kureyşceye adapteyle MuhamMed oldu. Efendimizin adı Stefan’ın MU öneki almış halidir.

Babasının adı Abdullah değil Abdul-LAT‘tır. Muhamed ise, HER PEYGAMBERE bir lakap verildiğinden, bu gelenek taa SON Nebi’de de yani efendimizde de devam edip noktalanmıştır.

İsa ismi fakat Mesih lakabıdır. Yakub ismi fakat İsrail lakabıdır. Efendimizin de adı Mustafa Muhamid’dir.

<> 3/144, 33/40, 47/2, 48/29 >>> 4 ayette de “M” üzerinde şedde var.

Kural gereği [candaş]. Allah lafzı üzerinde de şedde var. RABB mi doğru RAB mı?

<> RAB

Çünkü RABB dersen “RUBUBİYET” türetmek zorunda kalıyorsun. Musevilik de o RAB‘dır. Ama ona meslek ekini taktığında RAB+B+İ >>> Haham, yahudi papazı oluyor. B harfini gerek İbraniler ve gerekse Nebatiler KAYNAŞTIRMA eki olarak kullanıyorlar İKEN, Araplar bunu alıp KELİME içine kattılar.

Hani İngilizceden örnek vereyim: To dig ama dig+g+ing; Jog ama jogGing; Zap ama zapPing vb. Bu kelimelerden biri Arapçaya (ingilizceden) geçmiş olsaydı, alıp onu ŞEDDELİ türeteceklerdi. Vs. vs.

MEHEMED (Mehmed) işte bu DOĞRU! (Yanlış olan Mehmet veya Memet) Yani Muhammed adını taşıyanlar aslında MeHaMeD (Mehmed).

<> Stephan, Stéphane (frans), Stephanie (Griekse naam, betekent: Erekrans.) Erekrans=şeref çelengi, bu anlam doğru mu kapitein?

Grek adı değil. Hint-Avrupa dillerinin içinde yer alıyor ve hatta SAMİ ailesinin kullandığı bir isim. Yunanca ona KÜÇÜK gelir, bedenine uymaz.

<> :))))

İncil YUNANCA yazıldı. İçinde geçen isimler de yunan alfabesine adapte oldu. Örneğin harfi yunanca PH biçiminde yazıldığından, STEPHAN diye harflendirildi.

İncil Musevi cemaati üzerine indirilmiştir. İbrahim’in İsrail dalında çok sayıda Stefan, mistafan vs. vardı. George, simon, pawl (Paulus), Yohannes (Yahya/John), bunlar BATI dillerinden veya YUNANCA’dan alınmadı. Özbeöz SAMİ dillerinden ve isimlerindendir.

Meryem mesela Yunanca Maria değil! Elizabeth mesela. Bunlar SAMİCEdir. (Elizabeth Meryem’in annesidir, İsa’nın büyükannesi.) Çocuğuna Meryem adını koyan biri veya İsa adını koyduğumuz Müslüman birinde Elizabet adının alınmasında da DİNEN bir sakınca yok. Çünkü ALİ-İMRAN ailesinden en önemli kadının adıdır.

Yok, Elizabeth Hristiyan ismidir diyorsan, o zaman MERYEM ve İSA adını da koymayacaksın. Öyle değil mi?

<> Evet

<> elbette

Meryem ve İsa adını koyuyorsan, Elizabet’in de bir SAKINCASI olmadığını bileceksin. Benim komşumun adı Musa Türker, şimdi “Yahudi ismi” diyebilir misiniz? Kızımın sınıf arkadaşının adı ASİYE. Ne olacak şimdi? Yani Firavunun karısının adı…

<> Kuran’da Elizabeth ismi var mı dr?

Kur’an’da Elizabet’in KOCASININ adı var: “Eli” (İbranice) >>> AİLE demektir. Elizabeth kocasının adıyla çağrılırdı. ALİ İMRAN (Ali >> Arapça Aile demek) imran ailesi içinde ELİZABETH de var candaş.

<> 19/8

Evet. Tam arapçasını yazar mısınız.

<> 19-Meryem/8: kale rabbi enna yekunü li ğulamüvve kanetimraeti akıravve kad belağtü minelkiberi ıtiyya

kanetimraeti

imraeti

imraen

İmran veya Ümran (Ümraniye semti gibi) zaten kadın ismidir. Dolayısıyla ELİZABETH’in adıdır. Mesih dendiğinde nasıl ki aklınıza İsa geliyorsa, İmran dendiğinde de biliniz ki Elizabeth.

Demek ki gavur o kadar gavur değilmiş 😉

<> :))))

<> 3-Ali İmran/45: İz kaletilmelaiketü ya meryemü innellahe yübeşşiruki bi kelimetimminhüm ismühü el mesıhu ıysebnü meryeme vecıhen fiddünya velahırati ve minelmükarrabın

<> ismi Mesih olamaz, başında El var.

ismühü el mesıhu

yani lakabı MESİH olacak diyor melek. MESİH lakabıdır (Messiah). Bir de yer olarak söylenir: Nezareth’li Messiah (Nasıralı İsa)

<> Tevbe/30: Ve kaletil yehudü uzeyrunibnüllahi ve kaletin nesaral mesıhubnüllah* zalike kavlühüm bi efvahaham* yüdahiune kavlellezıne keferu min kabl* katellehümullahü enna yü’fekun.

nesaral mesıhubnüllah

nesaral mesıh

Nasıralı İsa (Allah’ın oğlu diyorlardı, ayet bunu kınıyor)

Sağol candaş.

Ben şimdi aniden GERONİMO diyecek, Rabbi zıdni ilmi ekleyecek ve bye ile nokta koyup ANİDEN gideceğim derken not: Cuma gündüz chat var. Allah’a emanet olunuz.

<> Amin

<> siz de prof

<> iyi geceler dabbetülarzımız

<> cumaya kadar byeeeee

<>Rabbi zıdni ilmi

Hans von Aiberg, 17/09/2003 (189/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 189 anasayfasına dön | sonraki CHAT’i (190) oku

189-07-stf

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar