Rics ve Ricz – Allah’ın isimleri

<> slm slm kaptan

<> selam selam hocam hoşgeldiniz

ss herkese. Hoşbuluşturana hamdolsun. Dostbuluşturana hamd!

<> slm slm dabbetimiz

ss herkese. Evet dostlar KONUMUZ nedir? Önerilerinz? Sorunuz?

<> Ayetlerde rics ve ricz ayrı ayrı. Örnek ayetler vereyim:

<> 2-Bakara/59: O zulmedenler sözü (qawl) değiştirdiler, onlara söylenenden başkası ile; bu yüzden o zalimlere gökten bir RİCZ indirdik, çünkü fasıklık yapıyorlardı.

<> 9-Tevbe/125: Kalplerinde maraz olanlara gelince onların RİCSine RİCS ekler ve onlar kafir olarak mevt oldular.

[] 5/90, 6/145, 7/71, 9/95, 9/125 (RİCS); 6/125, 10/100, 22/30, 33/33 (EL RİCS); 34/5, 45/11, 8/11, 2/59, 7/162, 29/34 (RİCZ); 7/134, 7/135 (EL RİCZ)

 

Anladım. RİCS nerede yazılı? RicZ >>> Z harfi ZALİM‘in Z’si mi? Zalimdeki Z mi? Zı mı, Zel mi?

<> hayır, Zel ya da Zı değil

Onu sordum. Ze harfi ve elif…

<> Dikkatinizi çekmek istediğim nokta “s” ve “z” farkı! Sırasıyla; ilkinde SİN harfi, ikincisinde ZE harfi kullanılıyot. (Zel => “dh” olarak yazdığım ya da Zı => “Z” olarak yazdığım değil.)

Tamamdır. RİCS ve RİCZ’i yazacağız.

O zulmedenler sözü (qawl) değiştirdiler, onlara söylenenden başkası ile; bu yüzden o zalimlere gökten bir RİCZ indirdik, çünkü fasıklık yapıyorlardı.

Kalplerinde maraz olanlara gelince onların RİCSine RİCS ekler ve onlar kafir olarak mevt oldular.

RİCS içeriden (Şahdamarı/11 boyutlu tünellerinden) gelen ve direkt kalbe giden… RİCZ ise DIŞ UZAYDAN GELEN! Biri 7 boyutlu; diğeri 4 boyutlunun Z dikmesinden gelen musibet!

Bunu ayırt ettik mi?

<> evet

Z boyutunun adını koyan da RABBİM’dir. Kendisinin Z ile başlayan isimleri gibi… (Zül celal vel ikram hariç. Zahir gibi) Başka Z ile başlayan isimler lütfen!

<> Zülcelal-i ve’l ikram

<> Zül fadlil aziym

<> el Zahir

Başka??

ZAMİR>>>>Ez-Zamir>>>>>>HU! (Üçüncü tekil şahıs/Hüve) veya ZATİHİ ismi (Onun zatı).

Ayrıca ZayirCE diye bir sıfatı daha var. (Zayirc de deniyor. Yeri gelmişken bu sıfatları ezberleyiniz.)

ZatıHİ demek >>>> Zat-el-Hüve demek! Onun eşsiz zatı demek.

Bu da Zamir adıyla da müsemmadır. Allah’ın ZAMİRİ olan HÜWE (hu) zatından başkası için kullanılmaması için EVRENDE tek ebedi-ezeli ZAMİR (özne) anlamındadır. Herkes yok olur. Ama HÜVE ZAMİRİ yaşar. Ebedidir, doğmamış doğrulmamıştır. VAR OLAN ZAMİR’dir. (Sizler bunu 14 asırdır sadece HU diye biliyordunuz.)

Buraya kadar da anlaşıldı mı?

<> Evet

Hans von Aiberg, 19/09/2003 (190/01)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki CHAT’i (189) oku | 190 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

190-01-icuzay

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar