Haniflik – Hanif İbrahim Milleti – Dabbet – Hicret – Öncüler – Kuranda herşey var herşey detaylıdır – Kalu bela

<> anlattıklarınız ne güzel… haniff din ne güzel..

 

ALLAH’IN SİZ KULLARI GÜZEL çünkü… Güzel kul’a güzel din.

<> MİH olmak ne güzel…

Evet bu çok güzel. Allah sizin formatınızı kabul ediyor. Bu inanılmaz bir ayrıcalık.

“Allah’ım bir hanif olarak yanüstü, sırtüstü, yüzüstü sana salat istiyorum”. Bu formatı Allah sadece ve sadece, sadece ve sadece, yalnızca ve biricik HANİF KULLARI için kabul edip, AYET olarak misak ile tescil etmiştir.

<> Profesor, sırada soru yoksa, biz birşey sormak istiyoruz. Anne baba kızlarının seçtiği erkeğin ailesinin hrıstiyan olduğundan, kızlarını evlendirmek istemiyorlarsa ne yapmalı? (erkek müslüman)

Ayet buyuruyor: Hristiyan kadın dinini korur. Erkek ona en güzel örnek olmaya çalışır. Evlilik başında “Çocuklarımız 18 yaşına kadar MÜSLÜMAN” kaydı düşürülecek. (Ondan sonra herkes özgür) Durum bu. Ve asla evlenecek erkek BASKI yapmayacak, dini değiştirmeye zorlamayacak.

(6 evliliğim içinde ilkinde ben hristiyandım. Sonuncusunda eşim atadan müslüman) Dolayısıyla eşime bir baskı uygulamadım. Sonrakinde ise ateşli ve taze müslüman olduğumdan eşime hayatımın en büyük hatası olarak BASKI yaptım. Bu zıtlaşmaya-inatlaşmaya yol açtı. Müslümanlığa tavır aldı.

Ama o kısa dönemde ben HEMEN hanifliği keşfedince eşime ÇOOOOOOOOK büyük ve ibretlik örnek oldum. Benim rol yapmadığıma gerçekten değiştiğime kanaat getirince benden daha hızlı müslüman oldu. Bunları “Tecrübe konuşuyor” olarak lütfen post it yapınız.) Candaş anlaştık mı?

<> Tşkrler profesör, peki bu şuurda olmayan anne babaya kızın tavrı, üff demeden nasıl olmalı?

O anne baba [A]’mızın da derdiydi. :((( İMTİHAN oluyoruz sürekli. Şeytan Annemiz babamız da olabilir. Bedir, Uhud, Hendek aslında anne baba şeytanların savaşıydı. :(((

Böyle ters kelimeleri kullandığım için ÇOOOK  ü z g ü n ü m  .

HİCRET

HİCRET

Uygur manas destanındaki gibi GÖÇ GÖÇ.

Bana emrolunan hicret >>> MOBİLE.

Hicret Allah emridir. Tüm çareler bitince HİCRET edilir. Her muhacir bir yeni oluşumun banisi ve pioneer’idir, kurucusudur.

Hiç bir resul ve nebi olmasın ki “Ulan başımıza peygamber mi oldun?” diye aşağılanıp (mahalle arkadaşı, akrabası, anne-babası eşi vb.), “Yarabbi ben ne yapayım?” diye sorduğunda illa ki ilk emir HİCRETTİR.

<> 4-Nisa/100: Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde, varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur; geniş bir imkan da bulur. Ve her kim, evinden Allah’a ve resulüne hicret niyetiyle çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah’a düşer. Allah Gafur’dur, Rahim’dir.

Evet, Explorer ve Pioneer’ların serüveni olan Ayeti anlattın. Pioneerlar genelde harcanmış öldürülmüş kimselerdir. (Mesela ABD tarihinde kızılderililer tarafından öldürülenler gibi.)

kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah’a düşer. Allah Gafur’dur, Rahim’dir.

kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah’a düşer. Allah Gafur’dur, Rahim’dir.

Bu ayet HER ALANI kapsar, tevili yorumu günler boyu sürer. Muhacir >>>>> PİONEER, yani bir tür piondur, “kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah’a düşer. Allah Gafur’dur, Rahim’dir.” Ama o devasa uygarlığın kurucusu banisidir.

PİON kelimesini aşağılamayınız. İki dev ordu karşılaşıyor, birilerinin mutlaka EN EN EN ÖN safta olması gerekir. Onlar PİONEER’dir, başka nasıl CİHAD ve ödülü olan ŞEHİDLİK oluşabilir ki? Herkes öncü değil, ARTÇI olsa, öyle zafer kazanılır mı?

Missisippi tennessee, benim nick’im, bunlara mensup olanlar PİON değil mi?

<> evet

Ben bizzat Pioneer (paynır) değil miyim? Benim klonlarım var, bacak çatıp keyfle yaşıyorlar. Onlar pioneer değil, aralarındaki TEK paynır benim. Benim ağabey ve ablalarım var. Aralarındaki tek müslüman benim.

Benim müslüman batılılarım da var. (6 milyon kadar) Aralarındaki HANİF sayısı 313 ile kısıtlı, bu 313 mürsel Pioneer değil mi?

Pion ve MAŞA kelimelerini karıştırmayınız. Pion(eer)un ÖZGÜR iradesi vardır (Mesela şehid olmaya karar verir), ama MAŞA, yani yalaka, yalabık, kullanılan şahsiyetsiz, Pion değildir; satılmıştır, az bir menfaat karşılığında anasını bile satar! Onun için maşa ve Muhacir kelimelerini ÇOK İYİ AYIRT EDİNİZ ltf, OK?

<> ok

Muhacir (hicret eden Hucurat=Hicretler vb.) Yani HCR kökü. Bu aynı zamanda TAŞ demek, yani PİON demek. Satrançtaki gibi PİYON taşı demek. Hacerül esved >>> siyah taş demek. Onun için muHaCiR kelimesi bir şereftir, bir Allah komplimanıdır. (İltifat anlamında)

<> Pioneer=önde gidenler=sabıkun iyi benzetme 🙂

Evet, aynen yazdığın gibi, Kur’an’da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır -amenna-, herşey tafsildir -ayrıntılıdır-.

Kur’an’da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır -amenna-, herşey tafsildir -ayrıntılıdır-.

<> 56-Vakıa/10: Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler. – 11: İşte onlardır yaklaştırılanlar.

Kur’an’da tüm ayrıntılar sadece MİSALLER ve müteşabih ayetler içine konmuştur. Müteşabih ayetleri arifler, Misalleri ise Alimler anlatır. (Arif entellektüel kimseler) Ayrıntıları çıkarmak sadece ve sadece Misal analizcilerinin işidir. (Ankebut 43) Müteşabih çözümleyicileri ayrıntıyı değil ama ANA FİKRİ yakalarlar.

<> 29-Ankebut/43: İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir

Yani Kur’an’ın tafsili (solüsyonu) sadece Bilginlere verilmiştir. Her Entellektüel (Arif) ise elbette     D    O    Ğ    A    L     Alim adayıdır. Allah sizlere bu akıybeti-hayriyeyi versin. Ve bizlere son nefesimizde “ALİMLİK” rütbesini ve de Şehidlik payesini/nişanesini bildirsin.

<> amin

Biz ölmeyeceğiz! (Dünyaya kazık mı çakacağız?)

Biz ölmeyeceğiz, ÇÜNKÜ, bugüne kadar bir şehidin öldüğü görülmemiştir. Sizin gömdüğünüz ceset “İlgili çağın Madde=Bedeni”dir. Ama o yaşamaya devam edecektir. Düğüm noktasında BEDENLENECEK (hologram bedenler de var, organlar da). Karın noktasında ise asırlar sonra SAVAŞACAK.

Biz dünyaya kazık çakmayan ölümsüzler olmayı dilemeliyiz. Allah bize böyle bir akıybet versin. (Akibet yani)

<> amin

<> Hac/78: Allah uğrunda O’na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim’in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da “Müslümanlar” diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir ŞEHİD, SİZ DE İNSANLAR ÜZERİNE ŞEHİDLER OLASINIZ. O halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın. O’dur sizin Mevla’nız. Ne güzel Mevla’dır O, ne güzel yardımcıdır O

[Candaş] öyle bir ayet yazdın ki, secde etmezsem vallahi çatlarım, az izin verin.

<> 3-Ali İmran/7: Sana Kitabı indiren O’dur. O’ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem’dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah’tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: “Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır” derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.

<> Zümer/23: Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların O’ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah’in zikrine (karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu, Allah’ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için de bir yol gösterici yoktur.

<> 22-Hac/78: Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur’an’da) da sizi ‘müslümanlar’ olarak isimlendirdi; peygamber sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın, sizin Mevlanız O’dur. İşte ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.

<v> şehid mi, şahid mi?

<s> ikisi de aynı şey; Şehid=tüm insanlığın serüvenine kıyamete kadar şahittir.

<R> Peki ya Kıyametten sonra?

<s> Orasını da dabbet söylesin 🙂

<c> evrende şehit/ mahşerde şahit

<R> belki ALLAH ilerde bir alem daha yaratmak isteyecek Şehit’i ona da şahit kılar mı sizce?

<k> Kuránda gormedin mi diye soran ayetlere dikkat etmeliyiz!!!

<R> ŞAhit = önde gidenlerden değil midir

<s> Evet, hatırla diye de ifadeler var

<j> 3’e ayrılma söz konusu değil mi? şehid olan da itikadına göre ayrılanlardan olacaktır

<c> asla şahit tutmaz evrenlerin yaradılışına

<k> örneğin Fil Sahiplerini görmedin mi diye sorar Allah! İyi de biz o devirde yaşamadık ki nasıl görelim? Demek ki bir şekilde görülebiliniyor ki soruyor ALLAH!!!

<R> Ne cennet ne cehennem! Ne sol ne sağ! >>>> önde en önde gidenler

<R> Allah DOST seçtiklerine neden şahit tutmasın evrenin yaratılışını Cemhan?

<c> eşhedü enne???

Ancak yatıştım.

Platin fikirleriniz var. Zevkle okuyorum. Keşke tüm şahitliklerimizi hatırlasaydık. Kalu Bela’yı, Misak’ı, Misak elçilerinin şehadetini… Keşke hatırlasaydık. Şimdi tartışmasını bile yapmazdık.

Hepimiz gördük: ALLAH vardır ve biz onun kuluyuz. Taaaa Kalu bela’da… (Eşhedü en la ilahe illallah….)

İşte buna muttali olan GÖZLER şahidin gözleridir. Şehitler ÖLMEZ! O göz Rabbini görecek ve ÖLECEK ha?

<> 7-Araf/172: Hem Rabbin Ademoğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp onları nefislerine karşı şahit tutarak: Rabbiniz değil miyim? diye şahit gösterdiği zaman Evet Rabbimizsin, şahidiz! dediler. Kıyamet günü Bizim bundan haberimiz yoktu! demeyesiniz,

<> Eşhedü=Şahitlik ederim değil mi?

<c> “eşhedü enne muhammeden…” demek şirk değil midir?

Evet, biz Resulullah’ı görmedik, DOĞRU. Ya da bizi Resulullah efendimiz YARATMADI. Yani frene basmalıyız. Bizden ALLAH misak aldı “Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye”. İkinci bir kişinin esamesi bile okunamaz. Allah’tan başka bir ilah DAHA yoktur. Allah Eş Şehid’dir.

Efendimiz Kalu bela AHALİSİNDEN biridir, YARATAN kuvvet değildir. Üstelik MİSAK elçisi de değildir, 228 bin elçiden biridir. Elçiler yaratıcı güç (Halik, Hallak) değil mahluktur. Biz kabu bela’da Efendimizi görmedik, Kalu bela’da RUH(lar) tektir. Bir sınıf ruh ve artı Efendimizin ruhu diye ikinci bir sınıf ruh daha yoktur.

Hans von Aiberg, 30/05/2004 (234/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 234 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

234-04-kelimei-sehadet

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar