Huri YY geni – Yaratılış – Tevrat ve Hadis yalanları – Din sınıfı ve İmamların maaş alma yasağı – Süfyanilik – Haniflik

Adem’in KABURGA kemiği meselini biliyoruz değil mi??

<> evet

<> hadis değil mi?

Hadis bir yana, TEVRAT’ın baş umdelerinden biri. Yani Hadis onun yanında hafif kalır.

Bir kaburgadan Havva, bir omurgadan da >>> HURİ yaratıldı dersem, ne anlama gelir?

<> Yaratılış kitabı: Yar.2:21 RAB Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.

Tşk. Yani bunun yanında HADİS önemsiz kalır. 🙂

<> Yaratılış kitabı: Yar.2:22 Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem’e getirdi.

<> Eyüp: Eyüp.40:18 Kemikleri tunç* borular, Kaburgaları demir çubuklar gibidir.

<> Daniel: Dan.7:5 “İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona, ‘Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye! dediler.

<> tevrattan

Evet biliyorum, Tevrat’ın tamamına yalan dememek için Allah Tevrat’ı çoğu yerde yüceltmektedir (Kur’an’da). Bunun aksini söyleyebilir misiniz? Hiç Allah’ımız Tevrat’ı yerden yere vuruyor mu? Asla.

Sadece “Vay o kitabı elleriyle değiştirenlere” diyerek, “Vay onların yazdıklarına ve bir kaç kuruşa sattıklarına” diyerek, TEVRAT‘ı değil; onların yazdığı KİTABI (Talmud gibi) yerden yere vurmaktadır.

Hiç Tevrat’ın aşağılandığını gördünüz mü? Varsa bu ayeti bulunuz ltf.

<> 5-Maide/43: İçinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında iken, nasıl oluyor da senin hakemliğine başvuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir.

<> 5-Maide/66: Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine indirilenleri uygulasalardı onları baştan ayağa nimetlere boğardık. İçlerinde ılımlı bir toplum varsa da çoğu kötülük işlemekte.

Evet. Tevrat’ı Allah dışarlamıyor.

Din sınıfı diye bir şey var. Bunlar yetkin olup, teoloji bilgileriyle bu kitapları tefsir ve meal olarak te’vil ederler. (Yani haber veren Ahbarlardır) Bunlara yanlışlıkla DİN alimi diyenler de var! Din’in alimi olmaz! Din’in ruhbanı papazı olur!!! Ve bunların MAAŞI olmaz.

Bunlara mesela kiliselere veya cami derneklerine altın (maaş) ve gümüş (Yan gelirler: Lojman, nikah ve cenaze için ücret vb.) VERİLEMEZ.

<> 6-Enam/91: Allah’ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü “Allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir.” dediler. De ki: “Musa’nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği Kitap’ı kim indirdi? Siz o Kitap’ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi.” “Allah” de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.

<> Din’i kimden gaspedip “adamı” oluyorlar?

Çooook doğru söylüyorsun.

Ve bu onların dini. (Bizim dinimiz kuşkusuz Allah indindeki tek makbul din olan Hanif İslam’dır.)

Onların dini onlara, benim dinim bana, ben onların taptığına tapmam. Onlar da benim taptığıma tapmazlar.

Onların taptıkları >>> ALLAH o’nun uğruna zavallı TÜRK şoförümüzü, ALLAH ve DİN adına üç kurşun sıkarak şehid ediyorlar! Ben onların ALLAH’ına tapmam. Ben onların dininden de değilim!

Ben MÜSLÜMAN DEĞİLİM, ben HANİF MÜSLÜMANIM. HANİF kelimesi yanında olmazsa, tüm islamları REDDEDİYORUM.

Alsınlar İslamlarını başlarına çalsınlar. Benim TIR söförümün başına kurşun sıkanlara söylüyorum. Sanal alemde nick arkasına saklanan sahte kabadayılar gibi, bir de yüzlerini KAPAMIŞLAR, saklanıyorlar. Korkak müslümanlar!

Müslümanlar korkaktır. Müslümanlar intihar yasak olduğu halde canlı bomba olarak intihar ederler. (Yağmurda bile savaşmak yoktur)

Müslümanlar cahildir. Müslümanlar aşağılıktır. Ama neyse ki BİZLER  H A N İ F  Müslümanlarız.

Unutmayınız candaşlar, asla MÜSLÜMAN olduğunuzu söylemeyin, hep ve daima HANİF müslüman olduğunuzu kıvançla belirtiniz.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 03/08/2004 (241/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 241 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

241-03-maide66

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar