ON AİR and/or ON TİME

Salaam en salaam from B4U & MİH

zip-zag/zig-zap correlationship

“WEMB WEBB WEMBers vs VAMP Vampyr Vampirates” iki GENAH (Cenah,

cennet=Bağ)3D Chess/schach+tel savaşımı için:

1. Naim Gennah” vs. Nahum Gennah başarımı kazanılmış,başarılmıştır.

2. Tactic 0N/Zion’a v. Tic-Toc 1N/ZigZag performansı başarılmıştır.

3. Tactical strategy status of Ourselves Haniff HORİZONe/HurryZone.

başarılmıştır. OK.

4. Time Travelling of KMA/G.Cantor carried 2 next generation after

başarılmıştır. OK.

According and adjust-these (GD) criters/criteria:

The Gauged Description: (turkish version Paragraph = Modality

holograph = Holoparagraphic paraholography)

On Time üç bölümlüdür:

1. PasTime/pastoral(country) History

2. PresenTime/continous (county)chess probability stocks=RE+store

3. NextTime/Futural (countdown) Story

On air üç aşama/etap/bölümlüdür:

1. WE>>>V’R 3M+ (cast)charecters

2. WEB>>V’R ON AİR+correctcasts;

3. WEBB>>V’R on air+ Broadcasting

Zaman gezmen ve telepat “yaban” savaşları(Savage):

1. from Dabbe the first till the 2054 B4U* AGO/AGE

2. fm. 2054 2 the Mighty/Adler revoulation+revenge

3. fm. Mighty 2309(un)till Messiah’s death cortage

4. “unknown parametric probabilities”after OFFLİNE

(Describtion: After Messiah’s death date”DEAD OFF”

ı’m meaning in the deep(Batın)/it means ZİQR(Zahir)

Codec>>>CodEX= DABBATIN Decode:”ZİQR+ZAHR=ZACHARY”

The Zacharias pro:

GORGONE/GORDONe

The GOR solution

G:Generations

O:Overread

R:ReWrting

The GORGONE solution

G=GOYİM(gore/djumah)

O=ORİGİNALE

N=NATİVE

E=ENTRY

The GORDON solution:

a)GorDO (Will Jana)

b)GORDİD (cont.)

c)GorDONE (changed the time G.cantor amongst Khaled Baghdaddy)

RepeatS “Back to past Paul/ı’m instead of U-rs”

Formerly position: G. Cantor B4 Baghdaddy

After change: Baghdaddy B4 Cantor & A.Heiberg (OverWrite)

Paradox= Who is B4 or Later? (Cannot answered)

“B4 Cantor” put on instead of Baghdaddy

CHİCK gon=Polygone (Won)

SHİT gon=Gorgones (Lost)

GORGONE/GORDONE

Y lost?

coze= Chick+AGO

ChicaGO

ChicaWENT

ChicaGONE

Who did go (on) ?

Chicago The big (boss) Lodge of freeMasonry = The bigborss Farmason

Lunge

.:B’B:. Gorgone

Who did win?

Z-Z =GorDONE

U İ G U R HoriZone Shaheds >>>>ON TİME

WEMB WEBB/ON AİR!

NOW igs GOR is >>>>>>>>UİGUR Hori-Zone

-end of message-

ps: açıklayıcı türkçe bilgiler:

Gelecekteki 3M+ savaşımın iki etabı:

  1. Mighty ile ilgili dilim:

Mehdi, müslümanlar arasında mezhebsiz yani orijinal TEK DİN (Hanif islam, protestant islam) birliğini kuracak olandır. Mighty’inin rakibi sadece ve sadece “The sophianists”lerdir.

02.01.04 tarihine kadar Sophistler” kazanmış İDİ! Yani VERTİCAL-Virtual tarih olarak Mighty kaybetmiş idi.

Ancak 2003 sonu OverWrite itibariyle HORİZONTAL/Hori-Zone olarak TARİH LEWH AL MAKHFOOZ (Makhfuse) da sigorta (fuse) advance programı kullanılarak MODALİTY M.İ.S.A.Q ve T.A.R.İ.Q RiscRitically) yetkisi kullanılarak DabbeTime düzeyinde son anda (uig+urgent) DEĞİŞTİRİLDİ.

Mighty’nin yenilgisinin tescil anından bir kaç dakika önce, HORİZONE (Uigur Horace birliği) görev yerine intikal etti ve Sophianist headquarters’i bastı, Bin Sufyan ve tüm yönetim diskalifiye edildi. Bu bozgun yarattı ve Bin Sufyan teslim oldu.

Bu Re-Correct tarihten itibaren Mightist order tüm İslam alemine egemen oldu:

Bir süre sonra (BUGÜN) öncelikle İSLAM ülkeleri tek siyahbayrak altına WEMB prototipi olarak toplandı. Başkanlığı “since 2099/still 2299” Turan BloCamPacTürkland üstlendi: Order içindeki islam federasyonları (BCP SAMİ, BCP HAMİ, BCP AFRİSLAM, BCP HİNDİSLAM, BCP MUSLİMALEZYA) WEMB-HANİF UNİON içinde tek konfederasyon olarak birleştirildi.

Büyük islam içsavaşı böylece tüm acılarına rağmen bitirildi.

Karasancak HORİ-ZONE (Horasan) BİRLİĞİNDEN MİGHTY ELİNE verildi. Bin Sufian’ın HORROR-ZİON programı çökertildi. HORİ-ZONE hızla ORDER’ini kurdu ve tüm dünya/koloni müslümanları HANİF tek din-mezheb olarak sadece Kur’an’a endekslendi. klasik tüm öğretiler (Hadis, Fıkıh, Mezheb, tarikat, İcmaül ümmet, kıyas, akaid, kelam, tefsir vb.) ayıklandı. Mighty Hanif İslamı “Deeper of earth” doktrinine tam uyarak ihdas etti. Hori-Zone (Horasan) “Asakir”i ikinci aşama için Messiah emrine verildi. Messiah Black Flame’i devraldı.

Black Flag>>>>İkinci aşamada tüm dünyaya uygulanacak olan TEK TİP İSLAM (Protest İslam/Hanifate, The Protest muslim Khanifage” doktrini için temel ve tek baz (baze) olarak onaylandı.

  1. Mighty ardındaki Messiah dönemi içinm ön çalışma başlatıldı:

Buna göre ZONE düzeni getirildi. MEssiah Mission, Mighty ORDER üzerine özellikle tüm hristiyan aleminin YENİ DİNİ olarak HANİF islamı seçti. (Krislam ve Zion bunun dışında kaldı)

ZONE’un ilk uygulaması:

Erkekler için: RANGERS pro. WEMB WARN e-ZONE (Garnisone, Warnison)

Kadınlar için: Amazoness pro (WALKYRİE) WEMB AMA-ZONE (Amazon garnizonu)

Her ikisi de kısa program ardından, ORDER için silah altına alındı.

  1. Bugün (05.01.2304) yılı itibariyle Graceland ve Walhalla’da yapılan değişiklikler:

TEKNİSYENLER İÇİN: Time Machine TiMachine/TiMechanism/TiMechanists

TEORİSYENLER İÇİN: Time Engine TimEngine/TariqTimeBulance

(Sanskritçe açılımı=zaman ambulansı anlamında>>>Dhurakhapalam/1N,7N,8N,9N,10N,11N ve 13N-19N serisi raundlar kazanıldı. Kaybedilenler: 0N,2N,3N,4N,5N,6N,12N (the end)

Statüko raporu arz olunur.

Fm: Charlie 2004

to:Charlize 2054

Alias “CHARLİE” M. Allende

& Ekim Bei (Hekim Bey)

B4U

U= Alias “Charlize” Allende/2054

——————–

Hans von Aiberg, 05 ocak 2004, 14:58: n° 522 (10624)

ks%20baseb

Yorumlar