Politikanın matematiği.

Politika nedir  hiç düşündünüz mü?

Günümüzde politika çoğunluğun kabul gördüğü fikrin uygulandığı bir oligarşik düzen haline gelmiştir.

Siyasetin çok partili sistemi içinde üretilmiş ideolojilerin tanımlamaları ise özünde bir tek zümrenin fikirlerini besleyip onlara hizmet edecek şekilde organize olmuştur.

Fakat böyle bir demokrasi  mümkün değildir. Çünkü popülasyonun tamamını temsil edecek çözümler üretbilmek için fikirlerin tümünün birden ele alınması gerekmektedir.

Politika ise toplumunun tümüne hitap edecek fikirlerin geliştirilmesi ihtiyaç duyulan mekanizma ise; ortak bir Şura/Juri  >>> Cumhuriyet sisteminin uygulanması ile mümkündür.

Politika nedir hiç düşündünüz mü?

Tamam herkes politika, siyaset ve demokrasi gibi şeylerden söz ediyor fakat bunların mantığını hiç anlamadan kavramadan kullanıyoruz hayatımızda!? Ve trajedi şurada ki politikacıların da politikanın amacını anlamını ve kavramını anlayabilmiş değiller.

Politikanın anlamını sözlüklerden araştırınız. Poly latince çok ve tika ise yüz anlamındadır. Bunu herkes bilir. Fakat ben size PolyNom nedir bilirmisiniz demek istiyorum?

Bir fikrin ortaya atılması bir Norm’dur. Ancak karşıt fikir bize Antinom olarak sunulur! Yani Bir olguyu ele alırken ortaya atılan teze karşılık antitez getirilir. Amaç ise tez ve antitezlerin analizlenerek karşıt önergelerin çürüterek elenmesi ve doğru bir fikre ulaşılmasıdır.

Dikkat ediniz sentez yani karşıt fikirlerin birleştirilmesinden söz etmiyoruz! Çünkü  tez ve antitez iki karşıt önergedir. Bunlar birbirinin tersi ise Antinom’dur. Eğer iki tez arasında karşıtlık yerine paralellik oluşursa bunlar Binom’dur. Sentez de ise doğru ile yanlış iki önergenin sentezlenerek kirlenmiş bir fikir oluşur oysa fikrin antitezlerle çürütülerek yeni fikir arayışlarına gidilmesi gereklidir.

Poly=çok,  Tika=yüz/yüzey anlamında olup sistemin bir çok yüzeyinden söz eder. Çünkü Dual fikirlerden bir tek değil çok düzlemlidir. Çünkü bir olguyu ele alırken gözlemciye bağlı olarak ve her gözlemcinin kendine göre haklı olduğu birden fazla görüş bulunabilir. Bu görüşlerin her birini bir zemine oturtabilmek için polynom’lara ihtiyaç vardır. Politika, bu düzlemlerin ortaklaşa fikirleri ele alarak tümden ve reel olarak popülasyonun tamamına eşit ve eşgüdümlü hükmedecek fikirlerin geliştirilmesidir.

İyi bir politikacı topluma sadece belli bir ideolojik fikirle hükmetmez, toplumun bütününün ihtiyaçlarına cevab verebilcek fikirlerin eşit şekilde ihtiyaçları karşılayacak beklentilere cevab vererek iyi bir politikacı olunur.

Yorumlar