Vaad Edilmiş Topraklarda Kürtlerin Yeri

Makalemize, Hans von Æiberg’in ”İsrail Bayrağınındaki iki mavi şeritten üstteki Dicle-Fırat, alttaki de Nil nehridir” açıklamasıyla başlarken…

Büyük İsrail projesinin, Siyonizm Yahudiliğinin ellerinin altında olan tahrip edilmiş bozulmuş Tevrat’taki kodlara göre, Vaad edilmiş toprakları esas aldığını hatırlatarak, bu kanlı ve zalim projede sözde ‘Kürdistan’ adı altında Kürt toplumunu nasıl aldatarak kullandıklarını; daha da vahim olarak, nasıl bir felakete sürüklendiklerini belgelemeye çalışacağız.

Öncelikle Tevrat’taki, Türkiye Cumhuriyetinin varlığını ve Toprak bütünlüğünü yakından ilgilendiren Dicle ve Fırat Nehirleriyle ile ilgili maddelere göz atalım:

Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon`dur, Kûş* sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat’tır. RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem’i oraya koydu. Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin” diye buyurdu, Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. (Yaratılış / Bölüm 2/ 10-17)

O gün RAB Avram’la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: “Mısır Irmağı’ndan büyük Fırat Irmağı’na kadar uzanan bu toprakları -Ken, Keniz, Kadmon, Hitit*, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevus topraklarını- senin soyuna vereceğim.” (Yaratılış 15-21)

Ayak basacağınız her yer sizin olacak. Sınırlarınız çölden Lübnan’a, Fırat Irmağı’ndan Akdeniz’e kadar uzanacak. (Yasa’nın Tekrarı 11:24)

Sınırlarınız çölden Lübnan’a, büyük Fırat Irmağı’ndan -bütün Hitit* ülkesi dahil- batıdaki Akdeniz`e kadar uzanacak. (Yeşu 1-4)

Yukarıdaki maddelere göre, sınırlar ve projenin haritası zihnimizde şekillenmiş olmalı. Şimdi HvÆiberg’in farklı chat kayıtlarından derlenen, konuyla ilgili son derece önemli uyarılarına, dikkatimizi verelim. Dikkatle okuyalım çünkü, sözde Kürdistan adı altında çizecekleri sınırlar dahilinde, her türlü işlerde koşmak üzere, belirli sayıda ve kontrlol ve güdüm altında tutacakları Goyim’ler, Kürt’lerden oluşacaktır. Çünkü kendilerine, bu Goyim’ler de vaad edilmişir!

Bayraklarındaki iki mavi şeritten üstteki Dicle-Fırat, alttaki de Nil nehri. Bunları almazlarsa planları plan olamaz. Bu olmazsa olmaz kurallarına göre…

<> 2050 Fırat/Nil planı! Beni İsrail…

İsrail planına göre, İsrailoğullarının ana vatanı Mezopotamya idi. Oradan göç ettiler ve Mısır’da köle oldular. Oradan Musa eşliğinde exodus (çıkış) yaparak, yarılan deniz ile birlikte Sina’ya ve Filistilerin Kenan denen ülkesine, Allah’ın emriyle girmeleri istendi.

Ne var ki korktular ve 40 yıl çöllerde cezalı kaldılar. Sonunda krallar döneminde Yahuda krallığını kurdular. İlk İbraniler ile birleşilince, 1948 yılında İsrail devleti kurulana kadar daha çok diafora yaşadılar.

<> İlk Asuriler canlarını okudu.

Evet ama önce Sümerlerden dayağı yediler. Şimdi bitmez tükenmez bir intikamın parçası olarak… İlk yurtları Mezopotamya idi. Dicle (Kaplan) ve Fırat (Ephrates=İfritler) arasındaki bataklık bölgedeydiler. Mısır’a köle olarak götürüldüler ve son olarak Filistin onlara vaadedilmiş toprak olarak verildi. Şimdi de oradalar. İşin tuhafı, bu Allah vaadiydi. Ve aldılar. Ama lanetliler.

O merkezden tüm dünyanın ekonomisini yönetiyorlar. Şu an dünya patronlar devletidir. Yani bayrağı vb yoktur, tüm dünyada paranın gücünden oluşmuş bir “Akrabalık bağı var”.

Gelelim konuya: bu göç yollarını kendilerinin toprağı kabullendiler. 6 ülke var: Toroslar’ın güney yayı. Gap bölgesi. Bu Türkiye’yi ilgilendiriyor. Ama onlar bize Türk demiyor, “goyim kirmanya” (Kürdistan) diyorlar ve Kürtleri “Hayvan” olarak teba ediniyorlar.

<> Babil’e olan intikamlarının bir ölçekte körfez savaşında almış oldular, işin tuhafı da Saddam kendinin savaştan önce “Nebuchadnezzar” olduğunu iddia ediyordu, Tevrat’ta onun uğradığı yenilgiyi yaşadı.

Evet Nabu Kednezar ve Nineva savaşı (Rumca Nabo Kodonosor).

<> Goyim = Yahudi olmayan

G = Goyim masonik bir simgedir. Pergel-gönyeden oluşmuş altı köşeli yıldızın ortasındaki Goyim’in başharfidir. Goyim’in anlamı şu: Yahudiler, canlıları şöyle sıralıyorlar:

1. Yahudi erkekleri

2. Yahudi kadınları

3. KONUŞAN HAYVANLAR

4. Konuşamayan hayvanlar

5. Bitkiler ve mikroplar (Tevrat böyle diyor).

Konuşan hayvanlar Yahudi olmayan tüm insanların ortak adı. Bunlar da ikiye ayrılıyor:

a) Av hayvanları, yani savaşlar çıkarılarak ya da postmodern savaşlar olan enflasyonist olarak halkları yıkmak

b) Ev hayvanları.

Ev hayvanları “Evcil”dir. Yahudi nüfusu az olduğu için, dünyadan uşak toplanır. Mahalleler düzeyinde Lions’lar. Dünya Ticaret odası anlamında Rotaryenler. Askerler olarak Carbonary’ler. (En gizli örgüt budur.) Karışık ve politikacı olarak Masonlar. Bu beş grubu yöneten Bilderberg’ler. Bunlar KONUŞAN EV HAYVANLARI = GOYİM‘lerdir.

Av hayvanları malum: Tutsiler, Hutular vb. Kürtler ise “İşçileri”dir. Yani efendiler (Malikler) için işçi gereklidir. Bu köleler ise Kürtler seçilmiştir. Gelecekte Toroslar ve Murat nehri-Gap bölgesinin memlukları Kürtlerdir. Türkler ve Araplar dışarlanacaklardır. Türkler Toroslar’ın kuzeyinde kalacaktır.

Araplar ise Akabe-Basra körfezlerinden çekilen bir çizginin güneyine sürüleceklerdir. Yani geriye kalan Efendi Yahudiler ile İşçi Kürtlerdir.

7 ülke üzerine kurulacak olan İsrail megali ideası budur. Türkler, Araplar, İranlılar ise AV hayvanıdır. Ev hayvanı olarak sadece Kürtler kalmaktadır. Bunun ilk yatırımı da yapılmıştır. Sevres sırasında Kürt Saitler (Biri Saidi Nursi, diğeri Saidi Kürdi) isyan ederek, Musul’u Kerkük’ü yani Türkmenleri koparmışlardır.

<> Gerçekten bütün Kürtler bu oyuna alet olacaklar mı?

Kürt diyen ben değilim. Onlara AGEZ deniyor. Yani Zazalar zaten oldukça küçük bir kabile ve şu anda en zengin Ari kabilesidir.

<> Said’ler de mi değiştirildi? Doğumda ya da sonra?

Hayır değiştirilmeyle ilgisi yok, bunlar daima kollanmışlardır. Mesela şu anda Fethullah Gülen, Bilderberg başkan yardımcısıdır. Çünkü Saidi Nursi ögesini ve faktörünü “O AGEZ SOLMON” planı için bir tür papaz olarak ABD/Siyonizm himayesinde yürütüyor.

<> Said-i Kürdi masonluğa girmişti, İttihad ve Terakki?

Evet, Saidi Nursi olayı çok komplike. AGEZ SALMON NEASİA bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? AGEZ = Aczmendi, Salmon = Süleymancılık, Neassia = Yeni Asya (Büyük İsrail’in Anadolu bölümü).

***

24 Ocak 2003 Tarihli yazısında :

”Musevilerin anayurdunu bugünkü İsrail sanırsak aldanırız. Onlar doğma büyüme Irak Kufe bölgesindendirler. Asuri olan amcaoğullarından çektikleri için Mısır’a göç etmişlerdir. Ne var ki, orada daha beteri KÖLE durumuna düşmüşlerdir.

Sonra Musa onları oradan çıkarmış ve vaad edilmiş topraklara Filistinliler ülkesine (Keenan ili) götürmeye kalkmıştır. Ne var ki, onbinlerce Yahudi, toplam nüfusu yüzü geçmeyen Anak oğullarına (Goliath >>> Calut’un mensup olduğu DEV kabile) korkakça gitmemişlerdir. Nefilim denen bu dev adamlardan korkarak 40 yıl çölde sürgün kalmayı yeğlemişlerdir. Yani cezaları, Tanrıdan ziyade, kendi kendilerine vermelerinden.

Ve 40 yılın sonunda YİNE de ARZI MEVUTA gitmemişlerdir. Yani Kenan iline değil, Föniks (Fenike) iline gitmiş ve orada iki krallık kurmuşlardır (Calut-Davut savaşı bu krallıklar dönemine rastlar). Talut ikinci krallar döneminin en önemli Peygamber-Hükümdarıdır (Tabutüssekine / Ahit sandığı ona verilmiştir).

İsrailliler savaşmayı binlerce yıl sonra yani 1948’den itibaren öğrendiler. Şimdi de ARAPLAR KORKAK ırk oluverdi. Tarih intikamını alıyor. Taş atmaktan başka bir şey yapamıyor Arap. 27 tane Arap ülkesi var, Filistin’i seyrediyorlar. Biraz Mısır kafa tuttu ama, bu kez Sina ve Süveyş kanalını 6 günlük bir savaşta kaybetti. Şimdi Araplar korkak. Kuveyt 4 saatte alındı. Kurtarıldıktan sonra Kuveyt Şeyhi ANCAK 6 ay sonra SARAYINA döndü, ki korkudan uyuyamaz oldu.

Yahudiler, kendi eyaletleri olan ABD’nin dev savaş gücüyle savaşmayı öğrendiler. İleri teknolojilerdir bunlar. Mesela F-14’leri ABD bize F-16’ları kendi ordusuna kattıktan sonra verdi. Ve bize savaşan şahinler geldiğinde, Fantomları ABD kullanırken, Stealth uçağını İLK İSRAİL KULLANDI. Yıllar sonra bu hayalet uçaklar ABD ordusuna RESMEN alındı. Douglas, Northtrop gibi firmaların ABD’li hiçbir SAHİBİ yoktur, tamamı Diaspora YAHUDİDİR.”

diyerek gerçekleri gözler önüne sererken 19 Mart 2003 Tarihli yazısında da, Tarihi planları teşhir etmeye devam ediyor:

”İsrail bayrağı üzerinde iki mavi şerit var. Birisi NİL nehri, diğeri FIRAT. Ortada 6 köşeli Davut yıldızı. Yani 6 devlet… Arz’ı mev’ut.

“Kürdistan tamamen İSRAİL HİMAYESİNDE bir eyalet olacaktır. İran’daki YAHUDİ ANAVATANI kürdistan’dan başlayarak, Irak ve Türkiye Kürdistanı olarak ARZ‘ı Mev’ut’a VERİLECEKTİR“.

Dünyadaki YAHUDİ NÜFUSU 39 milyon. Ben bundan söz ediyorum. Ve Yahudiler daima kendilerini ÇOK AZ SAYIDA gösterirler. Bu faktörü de unutmayalım ve Allah onlara bir devlet kurdurtmuyor. Kuracakları Kürdistan HEMEN İsrail eyaleti olacak! Yine devlet olamayacaklar.

Bin yıl baktık onlara, gözlerine dursun ayrılıkçı olanların. 30 bin Şehidimize mal oldular, gene baktık. Şu anda geçici ve tek taraflı ateşkes yapmış. PKK düzenli militanının sayısı 5200. Bunlar Irak’ta. Bir tek emirle o kanlı günleri geri getirmeye hazırlar. İsteseniz de Öcalan’ı idam edemezsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir, İskenderun, Antalya vb. KAN GÖLÜNE döner, Bombalarla yaşarsınız artık! GAP’ı bile temelini atarken DEMİREL İsrail su hazinesi olduğunu biliyordu.

<> Tarihcilerden biri onlar icin taa 1700lu yillarda “ekradi dalalet nihat” = hain tabiatli kurtle” demisti

(Evet). MUSUL’U VEREN KİM? SAİDİ KÜRDİ, Şeyh Sait. İngilizler koordine etti ve Lozan’ın anlaşma göbeğinde MUSUL ve buraya giden bir koridor Türkiye’ye verilmişti ki ŞEYH SAİD İSYANI çıkınca bu Musul’u terk etmemize neden oldu.

<> Sadece Alaton-Garih ikilisinin GAP için projelerinin tutarı 4 milyar $. Sadece bu ikisinin üstelik.

Evet dostlar haklısınız, rakamlarınız doğru. MOUSUL OİL COMPANY. Zaten İngiliz, ABD yahudi şirketlerinindi. Ortaklardan birin de adı ANZAR, yani sefarid Yahudisi. Adam boşuna mı ABD ve Britanya’nın yanında YER ALDI?

Bir soru: “Pekiyi Saddam Yahudi ise yahudi yahudiyi niçin öldürsün ki?”. Bunun yanıtı basit. Siyonizmde asıl ilke şudur, KENDİLERİNİ BİLE DAVA İÇİN HARCARLAR. Yani basit bir örnekle kendi adamlarını kendileri vurup, “Filistinliler öldürdü” diye delil gösterirler.

Çünkü amaçları SALDIRMAKTIR. Bunu tüm Yahudiler bilir ve razı olur. Çünkü Tevrat emridir. Niçin böyle yaparlar? Çünkü: Yahudi yerleşimciler tüm dünyada soho ve ghettolarda yaşadıkları gibi şimdi de Yahudi yerleşim birimlerinde yaşamaktalar. Bu son derece tehlikeli.

Düşünün üç aile oraya yerleşmiş etraf arap falan kaynıyor. Her an öldürülebilirler. Ama TEVRAT emri budur: Onların içine girip SOHO yapacaksınız der. Kiminiz ölecektir ama, orası sizin olacaktır.

Arz’ı Mevuttan kaçtığınız gibi Rab Yahovanın bu emrinden de kaçmayın. Yoksa size Yahowa musibetler indirecektir. O zaman diyeceksiniz ki, “Vah bize keşke yerleşseydik de birkaçımız ölseydi böyle kabilelerimiz ölmeseydi”.

Yahudi YERLEŞİMCİLİĞİ bir kutsal emir ve BİR İBADETTİR. Ellerinde silah ile hahamlar ve aileler birimde çiftçilik yaparlar. Hahamlar onları gözetler. İşte Yahudiler böyle insanlar dostlar… Bunun için dünyaya yayıldılar ve sadece ABD’de 27 milyonu buldular.”

diyor HvÆiberg.

***
Tevrat’ta kendilerine Vaadedilmiş toğrakların peşine düşen Siyonizm, Nehirlerle verimli topraklarla yakından ilgilenirken, Türkiye sınırları içerisinde kalan bölgelerde, Su’yu gereği gibi kullandırmamakta, Tarımı ve Hayvancılığı bitirerek, bölgede yaşayan ve çoğunlukla Kürt Vatandaşlarımızdan oluşan Halkı gizli göç’e sevk etmektedir. Öyle ki; Ekmeyeceksin, biçmeyeceksin, samanı bile ithal edeceksin. Fabrika kurdurmuyor, Çiftçilik yaptırmıyor.

Açık ve net olarak, tüm çıplaklığıyla, Kürdistan macerası peşinde koşarak altadılan Ayrılıkçı Kürtleri bekleyen hazin sonu yazmaktadır H.v.Âiberg. Kulak verin, Dikkat edin yazdıklarına:

”7 ülkede (Arz-ı Mev’ud) Kürtler İsrail’in tek “Zencileri” olarak öngörüldüler, yani onlara “işçi goyim” gerekli. Yahudiler su sorunu olmayan “Büyük Kürdistan” topraklarını ele geçirince, KÖLE statüsünde olacak tek ırk Kürtlerdir; sokakları süpüreceklerdir vb. Türk ve Arap istemiyorlar. Mısırlı Arapları bile Kahire’den dışarı çıkaracaklarMIŞ (Siyonist felsefe). ”

siyonist-yilan

Yazılanlardan ve yaşananlardan çıkan çıkarılması gereken notlara göre, Siyonizm’in planları aşağıdaki gibi kurgulanmakta ve işlemektetir:

Kürdistan değil Yahudistan kuruluyor.

APO ve BARZANİ’nin damarlarında Yahudi kanı akmaktadır. Barzani’nin de, plan dahilinde başı çektiği Kuzey İsrail bölgesinde, Kobani dahil bir karış toprak bile Ayrılıkçı Kürtlere verilmeyecek

Yurdumuzda ise ‘HES projesi’ planlarına göre, Karadenizin iç kısımlarından, Güney’e doğru, bölge halkını toğraklarından ederek zorunlu göç yürütülüyor! Çünkü topraklarda artık tarım ve hayvancılık yapılamıyor.

Bölgeyeyönelik Kürtsüzleştirme politikası yürütülüyor

Sözde Kürdistan’da, sadece birkaç yüzbin Kürt, köle/goyim olarak çalıştırılmak üzere bırakılacak.

Güney doğu anadoluya zorunlu göç hamlesi uygulanıyor

Kendi imkanlarımızla ne tohum ekilebiliyor, ne de saman elde edilebiliyor. Saman bile, İran’dan ithal ediliyor.

Bölge halkını kalkındıracak iş alanları oluşturmak bir yana; destek veya kredi adıyla verilen paralarla, Batman, D.Bakır, Siirt, Şırnak gibi Şehirlere iş kurmaya yönlendiriliyor.

Ama istediğimiz Türk Milleti olarak düşmanlara karşı ayakta kalabilmek ve torunlarımıza topraklarımızı emanet edebilmek.

Ayrılıkta ısrar eder, MOSSAD ve CİA’in gölgesinde Amerika’ya arkanızı verirseniz, sizi Türk Milletinden koparırlar ve artık kimlik bile vermezler.

Yorumlar