Demir gökten mi indirildi – Ayetlerin yerlerinin değiştirilmesi

Bu arada, “DEMİRİ İNDİRDİK” başka bir ayette geçiyor mu? (İndirmek nazil/Enzelna) [Candaş] buldun mu? Bir yerde daha var. DEMİRİN indirilmesi… (Kur’an iki bağ örneğindeki gibi çift çift kendini yazdırmaktadır.)

<> Kehf-96: “Bana demir kütleleri getirin!” İki ucu tam denkleştirince, “Körükleyin!” dedi. Onu ateş haline koyunca da “Getirin bana, üzerine erimiş bakır/katran dökeyim!” diye seslendi.

Evet bu…

<> Enzel olarak bulamadım

Tamam buydu… Şimdi yine Maide3-Nahl115 = Son ayet formülünü yapalım… Hadid/25-Kehf/96=???????

<> Hadid-25: Andolsun, biz resullerimizi açık-seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap’ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavi’dir, Aziz’dir.

<> Kehf-96: “Bana demir kütleleri getirin!” İki ucu tam denkleştirince, “Körükleyin!” dedi. Onu ateş haline koyunca da “Getirin bana, üzerine erimiş bakır/katran dökeyim!” diye seslendi.

Yani, “İndirileni getirin” dediğimizde, Kur’an’ın karıştırıldığını anlıyoruz. (Osman Kur’an’ında bu düzeltilmiştir.)

Nasıl işlettik bu formülü?

Andolsun, biz resullerimizi açık-seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap’ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavi’dir, Aziz’dir.

Bu ayetten “Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır” cümlesini çıkarıp üzerine 26. ayeti yazınız.

<> Hadid-25: Andolsun, biz resullerimizi açık-seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap’ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Allah bu sayede, kendisine resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavi’dir, Aziz’dir.

<> Hadid-26: Yemin olsun, Nûh’u ve İbrahim’i de resul olarak gönderdik. Peygamberliği ve Kitap’ı bunların soyları arasına koyduk. O soylardan bir kısmı hidayete ermiştir. Ama onlardan çoğu, yoldan çıkmış olanlardır.

İşte bu ikisi 25. ayet. Fakat “Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır.” 26. ayet… Bunu bizzat Osman ra. söylüyor.

<> Hadid-25: Andolsun, biz resullerimizi açık-seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap’ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Allah bu sayede, kendisine resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavi’dir, Aziz’dir. Yemin olsun, Nûh’u ve İbrahim’i de resul olarak gönderdik. Peygamberliği ve Kitap’ı bunların soyları arasına koyduk. O soylardan bir kısmı hidayete ermiştir. Ama onlardan çoğu, yoldan çıkmış olanlardır.

<> Hadid-26: Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır.

Şimdi 27-28. ayet lütfen.

<> Hadid/27: Sonra onların eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. Meryem’in oğlu İsa’yı da onların ardınca gönderdik. Ona İncil’i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bid’at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah’ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır.

<> Hadid/28: Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve onun resulüne inanın ki size rahmetinden iki nasip versin: Size, kendisiyle yol açacağınız bir ışık lütfetsin ve sizi affetsin. Allah Gafur’dur, Rahim’dir.

Karışıklık son ayette yok, ama öncekilerde var: GÖNDERDİK’ler bir tek ayet; İNDİRDİK (demiri) BAŞLIBAŞINA BİR AYET ve sureye adını veriyor: Hadiyd (Demir). Bunu anladık mı?

<> Evet

Hans von Aiberg, 29/08/2003 (180/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 180 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

180-03-hadid-deki-tahribat

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar