Başlangıç tekilliği

Arz’dan Arş’a: Sonsuzluk Kulesi: [SK1] – [SK2] | Mirac: [M1] – [M2] – [M3] | Evrenin Sırları Sınırları: [ESS1] – [ESS2] | Zamanda yolculuk

Sonsuzluk Kulesi 1 : Birinci Albüm: Yaratılma tekilliği :

Kesim 1Kesim 2 | Kesim [3a] [3b] | Kesim 4 | Kesim 5 | Kesim 6 | Kesim 7 | Kesim 8 | Kesim 9 | Ref. 1Kesim 10 | Kesim 11 | Kesim 12 | Kesim 13 | Ref. 2


Kesim: 4: Başlangıç tekilliği

Daha çocukken bir kedi yavrusunu gözlemliyordum. Onu öldürmek kolaydı. Çünkü vardı ve var olana istediğinizi yapabilirsiniz. Kısaca var olanı yok edebilirsiniz. Ama yaratılmış olan bu kediyi yok edebilirsiniz. Onu yaratamazsınız. O da kendi kendini yaratamaz. Daha yaratılmayan bir kediyi nasıl yok edersiniz?

Sonra lise yıllarında “Kediyi” yok etmediğimi, sadece onun ölümüne neden olabileceğimizi anladım. Kedinin cesedi atomlarıyla birlikte orada kalacaktı.

Atomlar yok edilemezdi, onlar enerjiye çevrilirdi ve enerjiyi de yok edemezdik.

Şunu anlamıştım ki, aslında hiçbir şeyi yok edemiyorduk. Kedinin çürüyen cesedinin atomları, biraz ileride yeni doğan çocuğun bedeninde yer alacaktı.

Kediyi oluşturan atomların yok edilmesi işlemi ise evrensel kozmik bir karadelik kıyametiyle söz konusu olabilirdi.

Var olanı yok etmek kolaydı. Ama onu var etmek mümkün değildi. O halde evreni yoktan var eden bir “TEKİLLİK” yani karşıtsızlık olmalıydı. O kediyi yaratmalıydı ki ben de o kediyi yok edebileyim!..

İşte yok olanı var etmek yani yaratmak bilimin akıl almaz gördüğü bir olaydır. Bilim için var olmak ile yok olmak özdeştir. Ama YARATMAK GÜÇLÜĞÜ denen tekillik vardır ki, kahreder bilim adamını!..

Niçin varlık yokluğa göre mevcuttur? Yani evren olmayabilirdi. O zaman yaratılan evren olmadığı için tanrı olsa da olmasa da birdi. Ama şimdi varız. Yani varlığımız yokluğumuza tercih edilmiş. Yoktan var edilmişiz!..

Birinin yaratma gücü olmasa biz olmazdık ki… Şurada bir otomobil var. Eğer siz onun MARŞ anahtarını çevirirseniz otomobil “İŞLER” dokunmazsanız ebediyen öylece kalır.

Biri “MARŞ” vermiş ve “YARATMIŞ“. Biz onu yaratamadığımıza göre yaratık biziz ve yaratan da “O”…

Varlığın yokluğa göre mevcut olması, yani YARATILMA ihtiyacı ile ALLAH ihtiyacı aynı şeydir. Evrenin yok edilmesi, kedinin öldürülmesi kadar kolaydır. Ama evrenin var edilmesi, kedinin yaratılması kadar inanılmaz bir güç ve kudret olayıdır. Bu TEKİLLİK imansız bilginin amansız düşmanıdır.

Yoktan var edilmeye biz fizikçiler “BAŞLANGIÇ TEKİLLİĞİ” diyoruz. (*)

“Bir şey, biri, bizi var etmiş” deriz fizikte… Bunun cevabı yoktur. Çünkü evrenin BİG BANG (Büyük patlama) denen bir yaratılışla açıldığını ve büyüdüğünü biliyoruz. Eğer bu patlama olmasaydı, derdik ki, “Evren ezelden beri vardı ve ebediyen de olacaktır. Evren bir tanrı gibi öncesiz ve sonrasızdır, yaratılmamıştır, hiç yok olmayacaktır.”

Ama böyle olmadığını gördük. Evren zaman içinde ezeli, öncesiz değildi. Zaman içinde bir durakta yaratılmıştı, yoktan var edilmişti.

(*) Tekillik, yani SİNGULARİTY, artık matematiğin sıfır ötesine geçmiş, tek boyut olmuş ve karadeliğe yakalanmış, uzay ile zamanı yer değiştirmiş her şeye denmektedir. Yaratılmamız böylesi bir BAŞLANGIÇ TEKİLLİĞİ’dir.

initial-singularity-hi

Yorumlar