CUMA NAMAZI ÜZERİNE HANİFLİK FARKI – 1

slm&slm, Sevgideğerler.

Radikal bir okurum şöyle yazıyor: “Dinde reform olmaz. TTV’deki programlarınızda kadınların Cuma namazına gitmelerinin farz olduğunu söyleyerek, Allah’ın mabedini pazar yerindeki ayaküstü dedikodu yerlerine ve kabul günlerine çeviren ve gerçek mümin erkeklerin dikkatini dağıtarak Allah’ı zikrden alıkoyan o çenebaz gevezeleri mübarek camiye sokmak istemenizde çok fena maksatlar hissettim. Siz bizim mezheb imamlarımızdan, Peygamberin sünnet ve hadislerinden, yüzüsuyu hürmetine kıyametin kopmadığı sayısız evliyamızdan, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani ve daha sayısız ulamadan daha çok biliyorsanız, o dini kurun ama ismine islam demeyin. Allah’a kulluk müşkildir.” diye başlamış ve önce onlardan daha sonra hadislerden söz etmiş…

Aynı kategoriden okurlarım bana yazıyor: “Bayraktar ve Beyaz Hoca, sizin TTV’deki programlarınızı ima ederek: “İslam tarihi boyunca Cuma namazından muaf olan kadınların, Cumaya gidebileceğini söylüyorlar. Cenaze namazından sonra bir Cuma namazı mı çıktı başımıza? Hal bu ki, hadisler: “Kadınlar gevezedir, orası mesciddir, harem ve ğıybet yeri değildir. Cuma ciddidir, bir erkek işidir.” diyor. Aman Yarabbi? Kur’an’da yazmayanı Kur’an’da vardır diyerek dinden çıkmıyor musunuz? Kadınlara Cuma farzdır diyerek kafir olma tehlikesi sizce yok mudur?

Evet hep hadis yazıyorsunuz, hiç ayet yazmıyorsunuz, bu çok kötü bir huy!

Sözde Resulullah 220 yıl sonra yazılmış hadislerinde şöyle buyuruyor:

Cuma günü İslam Aleminin tatil günüdür. O gün bir bayramdır. Ticaret dahil her yer tam gün tatil olur, herşey tatil olur. Öğlene kadar Cuma’ya hazırlanırsınız ve Cuma namazından sonra çoluk çocuğunuzla masireye (piknik) gidersiniz ki bir haftanın yorgunluğunu ailenizle birlikte eğlenerek istirahat edesiniz. Yahudilere Cumartesi günü size maile (ailecek) istirahat GÜNÜ OLARAK Cuma günü buyurulmuştur.

Zevcelerinizle halvetleşmek için de Cuma gecesi (Arap anlayışıyla gece günden önce girdiği için Perşembe gecesine Cuma gecesi diyorlar) akşam ezanı ile Yatsı ezanı arasıdır. Sabah güsuluyla namazınızı kılınız. Kur’an okuyarak Duhan (Kuşluk namazı 09.oo civarı) vaktini bekleyip, kılın. Sonra en yeni, en iyi ve en temiz elbiselerinizi giyiniz, mümkünse bir daha boy abdesti alınız, güzel kokmak için hacıyağınızı sürünüz, saçlarınızı zeytinyağı ile tarayınız, gözünüze sürme çekiniz.

En uzak camiyi hedef edininiz ve yola çıkınız. Cami ne kadar uzak olursa adım başına bir hac sevabı alacağınız için en en en uzak camiye yürüyünüz. Cuma Selası okunduğunda asırlık (yüz yaşında veya buna en yakın yaşlarda) bir ihtiyarın önüne geçmeyecek biçimde Allah’ı zikrederek çok ağır ağır camiye yürüyünüz. Cuma’yı tadili erkanıyla (Önce-sonra sünnetleri, Zuhru Ahiri ve tesbihleriyle) eda ediniz. Biliniz ki camiden en son çıkan en çok sevaba naildir. Daha sonra maile (Ailece, çoluk çocuklarınızla) mesireye çıkınız ve ta’dilin (Tatil) size ihsanının zevkini çıkarınız. Beni Yedi kudretinde tutan Allah’a yemin ederim ki, şefaatime nail olamaz, ebedi çılgın ateş azabında helak olursunuz.

Ne kadar güzel ve hatta özel yazılmış hadisler. Bize eşimizle buluşmanın saatlerini bile vermiş, çifte boy abdesti, hacıyağı cennet kokuları, zeytinyağından briyantinler, gözlere çekilen far ve rimeller tavsiye etmiş, en yeni giysiler satın almamızı farz buyurmuş, uzak bir camiye, en yaşlı insanları geçmeyecek biçimde çok ağır gitmemiz ve en ağır biçimde çıkmamız emredilmiş. Bunun kötülük neresinde? Olsa olsa kötü olan Hans von Aiberg’dir… veya Kur’an…

İyi de Kur’an anayasadır. “Kelamullah” = Allah sözüdür, kitabın vahyedicisi Allah’ımızdır! “O” herşeyin en üstü tek yaratıcıdır.

Onun yanında Resulullah yaratılandır, her yaratılan gibi acizdir. Çünkü insandır. Allah’ın tersine giden hiçbir şeyi bize “Sünnet ve Hadis” diye yutturmaz, çünkü o Üsvei Hasene=En güzel ahlak sahibidir. Velev ki bu “hadis dizisini” söyledi. İyi ama Kur’an bunun tam tersini söylüyor.

(Bir örnekle General’den mi emir alırsınız? Yoksa Çavuştan mı? Siz hangisinin emrini dinleyeceksiniz? Yanıtı duyar gibi oldum, “Elbette şefaati nedeniyle alemlerin yüzü hürmetine yaratıldığı Peygamberi seçerim. O onaylamazsa, Allah razı olmaz!)

Ya bunların hiçbirini Resulullah söylemediyse? Kaldı ki, Resulullah’a iftira edilen bütün bu hadisler SAHİH = Sahici, essah adıyla altın tasta sunulan bir zehirdir.

Tırnağına kurban olduğum Resulullah, Allah’ın hiç bir dediğinden dışarı çakamaz ve kendi başına bir eklenti yapamaz, Kur’an’a alternatif “Sahih Hadis” diye bir kitap yazamaz. Zaten okuma yazma da bilmez. Tüm Hadislerin yazılmasını yasaklamış ve Kur’an ayetleriyle karışmasını engellemiştir.

Tüm hadisler Resulullah’ın vefatından 220 yıl sonra Buhari ve Müslim ile 4 anonim/yazarı bilinmeyen (Kutubu sitte) 6 kitapta toplanmıştır. Hadisler iyi de, bakalım Allah’ımız ne buyuruyor. (Sonra Hadislere döneceğim.)

Cuma suresi 9-10 ayetlerin açılımı şöyle:

Ya Eyyuhelleziyne amenu’ = Ey iman edenler, inananlar!

Burada biraz duralım, Kadınlar da Allah’ın kulu, iman edeni değil midir? Allah dileseydi Nur-30. ayetteki gibi “Kul lil müminun = Mümin erkeklere de de ki…” ve izleyen 31.ayetteki gibi “Kul lil müminatü = Mümin kadınlara da söyle ki…” diye ayırırdı. Kadın erkek ayrımı sadece miras, evlilik, soyadı vb. gibi konularda gündeme getirilmiştir ve amacı kadın hukuğunu korumaktır.

Başka hiç bir konuda kadın-erkek ayrımı göremezsiniz. Örneğin “namaz kılın, zekat verin” derken bunu “Kadın ve erkek” diye ikiye ayırmıyoruz, bunların içinde kadın ve erkek birlikte var.

O halde siz nasıl olur da “Ey iman edenler”i burada “Kadınlar hariç” diye tercüme edersiniz. Bence fena niyetli olanlar kadınları Cuma namazına göndermeyenler ve onlara geveze diyenlerdir… Evet Cuma namazı kadınlara da farzdır.

Ayetlere göre tüm yeryüzü bizlere “Secde yeri” kılındığına göre, cami şartı yoktur, çağımızda apartman yerleşiminde (site-blok-apart-kamp vb.) meskun, akil/baliğ hanımefendilerden elverişli olanlar, sığabilecekleri bir salonda Cuma farzı olan 2 rekatı kılarken, biyolojik anlamında müsait olmayan hanımefendiler de örneğin küçük çocuklara gözkulak olurlar.

Ayet şöyle devam ediyor: “Cuma günü ezanında HEMEN Allah’ı anmaya koşun; alış verişi bırakın. Bilesiniz ki bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz bitince yeryüzüne yayılın. Allahın lütfundan rızık isteyin. Allah’ı çok anın ki saadete erişesiniz.

Gördünüz mü, Cuma’dan bir saat önce kadar okunan Sela vb. hiç bir şey yok. Sadece EZAN var! Gördünüz mü, “Hemen Allah’ı anmaya koşmak” var: Hani biz ağır ağır en yaşlı insanları geçmeden, en uzak camiye gidecektik?

Gördünüz mü, Hemen koştuğunuz zaman “Alışverişi bırakmak” var. Bunun anlamı şu: Demek ki o gün en azından öğlene kadar tatil değilmiş. Örneğin dükkanınız açıkmış, ancak Cuma namazında kapatıp gidecekmişiz dükkanımızı… Dükkanın namaz boyunca kapalı olması bizim iyiliğimize elbette…

Gördünüz mü, namaz (2 rekat ve hutbe) biter bitmez yeniden ve HEMEN yeryüzüne yani geldiğimiz dükkanlara dağılacak ve dükkanları yeniden açacak, Allah’ımızın lütfundan kazanacakmışız. Gördünüz mü, CUMA günü tatil değilmiş.

Allah şunu anlatıyor: Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe dilediğin gün tatil yap, ama CUMA günü yapma. Çünkü Cuma (Cumu’a=zorunlu toplantı-cemaat günü) dağılmayacağız ve özellikle bir araya geleceğiz. Gördünüz mü ayetler o günü tatil yapmıyor ve yasaklıyor.

Oysa hadisler tam gün tatil yapıyor, öğleden önce ve sonra dükkanlar kapalı, ailece piknikteyiz. DÜNYADA BİRBUÇUK MİLYAR MÜSLÜMANIN %95’i (Türkiye, Bosna vb. hariç) CUMA GÜNÜNÜ RESMİ TATİL YAPIYOR. ÇÜNKÜ HADİSLER BÖYLE EMREDİYOR! Kim dinler Kur’an’ı?!!

Evet sevgideğerler HANİF olmak çok zordur. Allah yardımcımız olsun! Koca İslam Alemini ve içimizdeki İslami partileri, Şeyhleri, tarikatları, “Cuma tatil olsun” diye eylem yapan milyonlarca müslümanımızı karşımıza alacağız.

Ya HANİFLER olarak onları ikna edeceğiz! Ya da HADİSLER olarak biz de Allah’ın emrine karşı geleceğiz… Bakara-170 ve benzeri ayetler şöyle diyor:

Onlara Allah’ın indirdiğine (KUR’AN’a örneğin, Cuma’nın tatil olmadığı ayetine) uyun dendiğinde, onlar: “Hayır biz atalarımıza (Hadislere) uyarız.” Ya ataları hiçbirşeyi akıl edemeyen ahmaklarsa da mı uyacaklar?

Böylece CUMA’yı tartışmaya açıyoruz. AÇMALIYIZ Çünkü Haniflik zor zenaattir. Koca İslam alemini karşınıza alacak ve CUMA günü İŞYERLERİNİ AÇIK TUTACAKSINIZ. İsterseniz haftada 6 gün tatil yapın ama CUMA GÜNÜ ASLA!… Allah’ın emri bu!

Evet tartışalım! Gerekli! Belki de Tarih yazılıyor! Hoşkalın, Dostkalın.

Hans von Aiberg, 24 ağustos 2001, 21:23, mail 076


birinci bölüm | ikinci bölüm: birinci parça | ikinci parça | üçüncü parça

076-hutbe

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar