İlk büyük kıyamet alameti Dabbetül Arz – Haniflik – Gerçek din – Hızır

<> 95-Tin/5: Sümme Redednahü esfele safiliyne.

Şunu anlıyoruz ki >>> ESFELİ SAFİLİN >>>>>> DABBETÜL ARZ’dan başkası değildir.

Esfeli safilin ve Dabbetül Arz bu ayette, ikisi de VARLIK/NEFS/RUH değillerdir, bir MEKAN yordamıdır.

Ama öteki DABBETÜL ARZ bu şekilde değildir. Çünkü ayette “ÇIKARIRIZ” ifadesi kullanıldığından >>> BİR VARLIKTAN söz etmektedir.

<> 27-Neml/82: O söz tepelerine indiğinde, yerden onlar için bir dabbe çıkarırız da onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler.

49 anlamı olduğundan dolayıdır ki, İNSAN, HAYVAN vb. dememekte, hepsini kapsayacak biçimde “VARLIK” demektedir.

Yani içinden diyelim ki kurtçuk da insan da (ben gibi) microchip de dinozorların yeniden laboratuarda yaratılması anlamında ve Süleyman’ın kurdu anlamında anlamları var.

Bu kadar değişik Dabbe için “İnsan” dememek doğrudur. Ama illa ki hayvana, ağaç kurduna benzetmek de cehalettir.

Mesela silisyum, quartz teknikleri de DABBE’dir. Hatta Silicon Valley bile bir Dabbe alanıdır.

Neml 82 ise,

tüm hepsi bir yana,

sadece ve sadece

A L A M E T

olan

DABBE’dir.

Süleyman vb.ye verilmiş bir vaad değildir. Çünkü kıyametin büyük alametlerinden DABBE hariç hiçbiri zuhur etmemiştir.

Arami incilinde Dabbet’in İsa’dan iki x bin yıl sonra zuhur edeceği açıkça yazılmıştır.

(Yine de incile inanmak caiz değil.) (Tahrif edilen incil ve tevrat-zebur’dan söz ediyorum. Yoksa içlerinde dosdoğrular da var. Ama Hadisler gibi inanılması gerekmiyor. Sadece bu kitapların Allah katından indirildiğine inanmalıyız.)

Bir kere Dabbe olan alametin, Kur’an’da gizlenmiş veya açık olduğu halde kör gözlerin anlamadıklarını görmesi gerekir.

(Haniflik, Cuma’nın tatil olmayışı, namazın vakit ve rekatları, orucun reel zamanı, haccın dört ay olması, Kur’an’ın konuşturulması vb.)

BİZLERE kadar bunları 14 küsur asırdır HİÇBİR KİMSE, hiçbir evliya ve alim bozuntusu farkedememiştir. 1400 küsur yıldır DEĞİŞMEYEN Kur’an adeta UYKUYA yatırılmıştır.

Namazın iki rekat olduğunu HİÇBİR EVLİYA vb. görmemiş, bulamamıştır.

Ne karadelikleri ne Ğussae=Petrol vb. Adiyat=Beygirgücü/HP vs. vs.

Bunları ALLAH kimsenin anlamasına izin vermemiştir. Çünkü Allah CAHİLLERİ ve atalarının taklitçilerini yani kendini düzeltmeyen kavimleri düzeltmez! Tam tersine onları azdırır, katil bile olurlar, intihar eden canlıbomba olurlar.

Pekiyi BİZLER nasıl oldu da DÜZELDİK! Çünkü biz KAVİM değiliz. Bizler >>> MİH=Ali İmran 104 olanlarız. Biz MİLLETİZ! İT SÜRÜSÜ DEĞİLİZ! Kavim falan değiliz! MİLLETİZ! Biz yığın sürü değiliz! MİLLETİZ!

<> 3-Ali İmran/104: Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.

Biz KELLELER değiliz, kurukalabalık değiliz! BİZ AZÖZ MİLLETİZ!

ALİ İMRAN 104’ün ALAMETİYİZ!

<> 16-Nahl/120’de: “İbrahim bir ümmet idi” dendiği halde, 16-Nahl/123’de: “Hanif İbrahim’in MİLLETİne uy” denmektedir.

Evet, Ümmet dediğim gibi yurt vatan toprağı gibidir. Ama MİLLETSİZ ümmet olmaz, milletsiz vatan vatan değildir!

Maalesef, maateessüf, ÜMMET denen yuvamız, kurukalabalığın elinde! Onlar kendi sayılarıyla sevinirler! Kendilerine Ehli Sünnet falan derler. Muaviyecidirler -farkında değillerdir-.

Herkes kendi yazdığı hadislerle sevinir ve övünür. Kur’an’ı sadece şarkıcılık aşkıyla okurlar. Biz ise ASA’yı kemiren kurttan başlarız, taa AKS’ın içini boşaltan WORM HOLE’a kadar Kur’an’ı anlarız!

<> Kendi bildiklerinin dışına çıkamamış, KUR’AN’ı kendi tevillerine göre meallendirmiş ve birinci anlamını dahi doğru dürüst açıklayamamış olanların, DABBETİN varlığından haberleri olabilir mi? Olsa dahi bunu kibirliliklerinden dolayı kabul ederler mi? ASLA. Bakara 6’daki “küfre sapanlara gelince, uyarsanda, uyarmasanda onlar için birdir, inanmazlar” uyarısı böylelerinin üzerine tecelli etmez mi!

<> 30-Rum/32: Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.

HER HİZİB >>>>>> Fırka parti.

Gerçek HİZBULLAH biziz. Ama bu kelimeyi bile kullanamıyoruz! :((((((((((((((((((( Kur’an’ımızı bu hale getirdiler.

<> 77-Mürselat/1: Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere;

<> 77-Mürselat/2: Şiddetle eserek (zararlıları) savurup atanlara;

<> 77-Mürselat/3: (Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara;

<> 77-Mürselat/4: (Hak ile batili) birbirinden iyice ayıranlara;

<> 77-Mürselat/5: Öğüt telkin edenlere;

<> 77-Mürselat/6: (Allah’a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için.

<> 77-Mürselat/7: Bilin ki size va’dolunan şey gerçekleşecek!

<> 77-Mürselat/8: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,

<> 77-Mürselat/9: Gök kubbe yarıldığı zaman,

<> 77-Mürselat/10: Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,

<> 77-Mürselat/11: Peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).

<> 77-Mürselat/12: (Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir?

<> 77-Mürselat/13: Ayırım gününe.

<> 77-Mürselat/14: (Resûlüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin!

<> 77-Mürselat/15: O gün (Peygamber’i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!

<> 77-Mürselat/16: Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?

<> 77-Mürselat/17: Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.

<> 77-Mürselat/18: İşte biz suçlulara böyle yaparız!

<> 77-Mürselat/19: O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

<> 77-Mürselat/20: (Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı?

Teşekkürler. 1. ayetin dizinin en başına beni koyabilirsin:

Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere

Benden başla >>>>>>>>>>>>>>> 3M. 3 asır sonrasına kadar tüm bu alametler gelecektir. İsa’nın gelmesi de bir Kıyamet alametidir. Mighty ha keza! Hızır’ın Deccal tarafından öldürülmesi nedeniyle, Hızır’ın sık ve SIKI görüşme yaptığı kişi Dabbe’dir.

Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere

(iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere

birbiri peşinden gönderilenlere

birbiri peşinden

birbiri peşinden

birbiri peşinden

Bunların İLKİ’yim! Çünkü ne Adler’in ne de Mesih’in ilk yaşamları ALAMET değil! İKİNCİ GELİŞLERİ ALAMET sayılmıştır. O halde Neml suresindeki DABBE, tüm alametlerin İLKİDİR.

Daha önce Kur’an veya Haniflik böyle bilinmedi ve anlaşılmadı. ON Bin tane Evliya yüz tane Mehdi icat ettiler.

Hangisi sizlere/atalarınıza “Cuma tatil değildir” dedi?

Şu gün itibariyle, Diyanet, Fethullah, Saidi Nursi vb. “Kur’an’da namazın kaç rekat olduğu YAZILMAMIŞTIR” diyorlar. Sorun telefon açın bu cevabı alacaksınız.

Daha da beteri: “CUMA GÜNÜNÜ ALLAH TATİL ETMİŞTİR” diyorlar.

Ayet önlerinde APAÇIK ve KÖRLER!

Hüpletip geleyim. Sizler de soru hazırlayınız ltf.

<> afiyet olsun

<> 62-Cuma/9: Ey inananlar! Cuma günü, salat için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya/Allah’ın Zikri’ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

<> 62-Cuma/10: Salat tamamlanınca, hemen yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok anın ki, kurtuluşa erebilesiniz.

Whoops, ayrıca roar! (Kedi içeri girmesin diye kükredim de… Antre kapısı açık, hava çok güzel)

<> :))

Elektrik gitti! Soru lütfen.

<> Musa’nın, beraberindekiler (kavmi değil, Allah’ın kullarım dedikleri) ile isra yapması?

Hızır’ın adı KUR’AN’A GÖRE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> KULLARIMDAN BİR KUL (buldular orada.) Kullarım dedikleri içinde Musa’nın kardeşi, Yuşa, Annesi, kızkardeşi ve Tabutüssekineyi taşıyanlar vb. var [candaş]!

<> 18-Kehf/65: Katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve bilgimizden öğrettiğimiz, kullarımızdan bir kulu buldular.

Hans von Aiberg, 24/12/2003 (208/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 208 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

208-06-dabbet-neml-82

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar